1

00:00:30,504 --> 00:00:32,504

Kynaston hrajúci

Desdemonu

 

2

00:01:04,834 --> 00:01:07,894

Samuel Pepys napísal vo

svojom denníku v roku 1660,...

 

3

00:01:07,929 --> 00:01:10,998

... že najkrajšia žena londýnskeho

divadla sa volá Kynaston.

 

4

00:01:11,826 --> 00:01:15,737

Ako každý herec, ktorému

zákon povoľoval hrať ženy,...

 

5

00:01:17,890 --> 00:01:22,890

... Kynaston bol muž.

 

6

00:01:28,938 --> 00:01:30,450

Pozor, ideme.

 

7

00:01:31,217 --> 00:01:35,254

Pozor, ideme.

 

8

00:01:40,417 --> 00:01:41,815

A teraz.

 

9

00:01:42,099 --> 00:01:44,796

Kráska na javisku

 

10

00:01:44,831 --> 00:01:45,817

Teraz!

 

11

00:02:06,895 --> 00:02:08,885

Tak je to spravodlivé.

 

12

00:02:08,934 --> 00:02:11,973

Tak je to spravodlivé,

duša moja.

 

13

00:02:12,017 --> 00:02:14,211

Vám, cudné hviezdy,...

 

14

00:02:14,256 --> 00:02:16,405

... všetko zatajím!

 

15

00:02:16,456 --> 00:02:18,571

Tak je to správne!

 

16

00:02:18,615 --> 00:02:21,685

Neprelejem krv.

 

17

00:02:21,734 --> 00:02:25,968

Nezjazvím jej tvár,

belšiu ako sneh...

 

18

00:02:26,017 --> 00:02:29,768

... a hladkú

ako čistý alabaster.

 

19

00:02:29,814 --> 00:02:32,168

A predsa umrie:

 

20

00:02:32,213 --> 00:02:36,094

nesmie klamať svet.

 

21

00:02:36,136 --> 00:02:37,648

Vyhasne svetlo.

 

22

00:02:37,696 --> 00:02:41,289

Potom zhasne tiež.

 

23

00:02:41,334 --> 00:02:45,371

Ak sfúknem ťa,

ty slúžka ohnivá,...

 

24

00:02:45,413 --> 00:02:48,010

... zas môžem tvoju

žiaru obnoviť,...

 

25

00:02:48,056 --> 00:02:50,046

... keď sa mi zažiada.

 

26

00:02:50,775 --> 00:02:53,731

Ak zhasím teba,...

 

27

00:02:53,773 --> 00:02:57,559

... ty dômyselné

dielo prírody,...

 

28

00:02:58,492 --> 00:03:02,885

... kde nájdem taký

prometejský oheň,...

 

29

00:03:02,934 --> 00:03:06,686

... čo zažne ťa?

 

30

00:03:14,294 --> 00:03:15,692

Už precitá.

 

31

00:03:15,734 --> 00:03:17,451

Kto to je?

 

32

00:03:17,493 --> 00:03:19,322

Othello?

 

33

00:03:19,372 --> 00:03:22,521

- Ja, Desdemona.

- Neľahnete si ku mne?

 

34

00:03:22,571 --> 00:03:26,566

- Desdemona, modlila si sa večer?

- Modlila.

 

35

00:03:26,613 --> 00:03:33,209

Ak spomínaš si na nejaký hriech,

s ktorým sa dosiaľ nezmierilo nebo,...

 

36

00:03:33,251 --> 00:03:36,366

... hneď o odpustenie pros!

 

37

00:03:36,410 --> 00:03:38,051

Preboha, pán môj!

 

38

00:03:39,173 --> 00:03:40,730

Čo tým myslíte?

 

39

00:03:40,773 --> 00:03:44,479

Tak pros a stručná

buď; ja odstúpim.

 

40

00:03:44,530 --> 00:03:48,407

Nebudem zabíjať, kým

sa tvoj duch nezmieri.

 

41

00:03:48,449 --> 00:03:51,488

Božechráň!

 

42

00:03:51,532 --> 00:03:54,886

Nechcem dušu zabíjať.

 

43

00:03:54,931 --> 00:03:56,409

Vravíte o zabíjaní?

 

44

00:03:57,450 --> 00:04:00,679

Tak je.

 

45

00:04:01,809 --> 00:04:03,484

Čo sa stalo?

 

46

00:04:03,532 --> 00:04:08,603

Šatôčku čo som tak

miloval a tebe dal,...

 

47

00:04:08,649 --> 00:04:10,923

... si dala Cassiovi.

 

48

00:04:10,969 --> 00:04:13,960

Bože, nie!

 

49

00:04:14,008 --> 00:04:15,888

Nech príde

sem a povie pravdu.

 

50

00:04:15,931 --> 00:04:17,488

Ty cundra, nevzpieraj sa!

 

51

00:04:17,530 --> 00:04:19,565

Až zajtra príďte,

nech sa dočkám rána!

 

52

00:04:19,610 --> 00:04:21,122

Neklaď mi odpor!

 

53

00:04:21,169 --> 00:04:23,636

- Len pol hodiny.

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

 

54

00:04:23,688 --> 00:04:25,564

Kým pomodlím sa!

 

55

00:04:25,608 --> 00:04:27,567

Už je neskoro!

 

56

00:04:43,049 --> 00:04:46,278

- Pán môj...

- Bravo! Bravo!

 

57

00:04:46,328 --> 00:04:48,079

Bravo!

 

58

00:04:50,366 --> 00:04:53,440

Pán môj,

došlo k strašnej...

 

59

00:04:54,369 --> 00:04:55,960

Bravo!

 

60

00:04:56,009 --> 00:04:57,805

Bravo, pán Kynaston!

 

61

00:04:57,848 --> 00:05:00,041

... vražde!

 

62

00:05:00,086 --> 00:05:02,963

- Bravo!

- Vynikajúce, pán Kynaston!

 

63

00:05:03,005 --> 00:05:04,726

Bravo!

 

64

00:05:04,769 --> 00:05:06,759

Kynaston! Kynaston!

 

65

00:05:12,166 --> 00:05:16,521

Pán môj, došlo

k strašnej vražde.

 

66

00:05:19,528 --> 00:05:21,916

Každé predstavenie, dofrasa!

 

67

00:05:21,967 --> 00:05:23,876

- Nefunguje to.

- Čo tým myslíš?

 

68

00:05:23,925 --> 00:05:26,836

Snažím sa dostať ku koncu.

Oni ziapu: "Kynaston!"

 

69

00:05:26,884 --> 00:05:29,192

Nedokončili sme

hru už tri týždne.

 

70

00:05:29,244 --> 00:05:31,602

- Doriti aj s Nedom Kynastonom!

- Nezačínaj, Dickie!

 

71

00:05:31,647 --> 00:05:33,364

Jeho fanúšikovia

ničia moju scénu.

 

72

00:05:33,406 --> 00:05:35,043

Môj výstup!

Moje repliky!

 

73

00:05:35,086 --> 00:05:37,315

Aj Emília zomrie,

ak ste nevedeli.

 

74

00:05:37,365 --> 00:05:39,241

- Božínku, to som ani netušil.

- Už mám toho dosť!

 

75

00:05:39,284 --> 00:05:42,801

Podávam výpoveď, pán

Betterton. Odchádzam!

 

76

00:05:42,847 --> 00:05:45,882

Pán Ká!

Pán Ká, boli ste úžasný!

 

77

00:05:45,926 --> 00:05:49,598

Aké oči, aké vlasy,

aké pery a hlas!

 

78

00:05:49,644 --> 00:05:52,157

Iste ste boli tou

najkrajšou ženou v dome.

 

79

00:05:52,203 --> 00:05:54,959

- Vidíš, Pepysovi sa to páči.

- Rozprávam o scéne mojej smrti.

 

80

00:05:55,006 --> 00:05:57,075

Niečo mi uniká.

Gesto, tón.

 

81

00:05:57,125 --> 00:05:59,274

Vieš ty čo, Tommy?

Zomieram príliš skoro.

 

82

00:05:59,325 --> 00:06:02,998

Typický herec. Scéna mojej

smrti sa neťahá dosť dlho.

 

83

00:06:03,043 --> 00:06:05,112

Pochopte, pán Kynaston.

 

84

00:06:05,163 --> 00:06:07,041

Táto hra má veľký úspech.

 

85

00:06:07,086 --> 00:06:10,872

Ale tomuto nerozumiem.

Minulý týždeň prišiel kráľ...

 

86

00:06:10,925 --> 00:06:12,960

- Na Othella?

- Tak.

 

87

00:06:13,004 --> 00:06:14,515

A kráľ vraví:

 

88

00:06:14,562 --> 00:06:16,233

"Bravo, Betterton."

 

89

00:06:16,282 --> 00:06:18,795

"Skvelé predstavenie.

Napínavé a desivé."

 

90

00:06:18,841 --> 00:06:22,153

"Prídeme ďalšiu sobotu.

Ale jedna vec."

 

91

00:06:22,204 --> 00:06:24,159

"Nemohli by ste to

spraviť veselšie?"

 

92

00:06:24,203 --> 00:06:28,752

"Veselšie?" pýtam sa.

"Áno. Len trochu zábavnejšie."

 

93

00:06:28,802 --> 00:06:30,553

Ja na to:

 

94

00:06:30,601 --> 00:06:34,357

"Vaša výsosť, pán Shakespeare

skončil hru s Desdemonou uškrtenou,..."

 

95

00:06:34,404 --> 00:06:37,156

"... Emíliou dobodanou a

Othello sa hodil na svoj meč."

 

96

00:06:37,203 --> 00:06:39,431

"Navrhujete, aby

sme to celé zavrhli?"

 

97

00:06:39,481 --> 00:06:42,153

"Ale nie," on na to. "Zabte

všetkých. Len nech je to veselšie!"

 

98

00:06:42,200 --> 00:06:44,190

Nik z vás nechápe,...

 

99

00:06:44,240 --> 00:06:48,030

... že kráľ vyjadruje

význačný názor na divadlo.

 

100

00:06:48,082 --> 00:06:51,197

A aký význačný názor

to je, vaša milosť?

 

101

00:06:51,241 --> 00:06:53,231

Chce prekvapenia.

 

102

00:06:53,281 --> 00:06:56,192

Kráľ bol preč. Divadlo

zavreté 18 rokov.

 

103

00:06:56,240 --> 00:06:58,882

Vrátil sa, divadlá sa

otvorili a čo našiel?

 

104

00:06:58,923 --> 00:07:00,913

Všetko po starom.

 

105

00:07:00,962 --> 00:07:02,758

Poézia sa mu páči.

 

106

00:07:02,801 --> 00:07:05,313

- Myšlienky sa mu páčia.

- Dve dámy chcú vidieť pána Kynastona.

 

107

00:07:05,360 --> 00:07:09,033

Smrť, tragédia, komédia, áno.

Ale prekvapte ho.

 

108

00:07:09,078 --> 00:07:12,277

Čo takto sex,

vis-é-vis na javisku?

 

109

00:07:12,321 --> 00:07:15,516

Kráľovi sa myšlienka lásky páči.

Čo sex, vyjadrenie?

 

110

00:07:15,560 --> 00:07:17,311

Poézia môže vyjadriť sex.

 

111

00:07:17,360 --> 00:07:19,190

- To môže aj sex.

- Pán Kynaston.

 

112

00:07:19,239 --> 00:07:21,706

Ak trváte na niečom

grafickejšom, ukážte kozu.

 

113

00:07:21,758 --> 00:07:24,480

- Kráľ si sťažovať nebude.

- Ako to mám podľa vás spraviť?

 

114

00:07:24,521 --> 00:07:25,669

Prekvapte ma.

 

115

00:07:25,721 --> 00:07:28,597

Prepáčte. Dve dámy

chcú ísť do zákulisia.

 

116

00:07:28,639 --> 00:07:30,674

Dve?

Vynikajúce.

 

117

00:07:30,718 --> 00:07:32,673

Chcú, aby ich

uvítal pán Kynaston.

 

118

00:07:32,717 --> 00:07:34,790

Päť minút.

Potom ich priveď.

 

119

00:07:34,841 --> 00:07:37,832

- Prečo päť minút?

- Musím si znova nasadiť vizáž.

 

120

00:07:37,880 --> 00:07:40,712

Chcú ilúziu. Nie nejakého

hermafrodita z hereckej šatne.

 

121

00:07:40,759 --> 00:07:43,829

- Pre toto si zaslúžim podiel, Tommy.

- Ale nie.

 

122

00:07:43,878 --> 00:07:45,708

O čom to vravíte?

 

123

00:07:45,757 --> 00:07:49,069

Končí platnosť zmluvy pána

Kynastona. Chce ma vydierať.

 

124

00:07:49,120 --> 00:07:52,315

Chcem podiel z firmy. Som rovnaké

lákadlo ako ty. Ešte väčšie.

 

125

00:07:52,359 --> 00:07:53,472

Dokáž to!

 

126

00:07:53,518 --> 00:07:55,826

Kde sú tvoji fanúšikovia?

Tvoje dámy?

 

127

00:07:55,877 --> 00:07:58,071

Tak dobre.

 

128

00:07:58,116 --> 00:08:00,792

Ale podiel z firmy

je mimo diskusiu.

 

129

00:08:00,839 --> 00:08:01,987

Ale...

 

130

00:08:02,039 --> 00:08:06,428

... ako gesto viery, aby som dokázal,

že sa ti snažím vyjsť v ústrety...

 

131

00:08:06,477 --> 00:08:08,706

... máš odteraz...

 

132

00:08:08,756 --> 00:08:13,434

... právo vyhodiť hociktorého

herca, ktorý je s tebou na javisku.

 

133

00:08:14,878 --> 00:08:18,311

- Páni, ste mi svedkami.

- Beriem na známosť.

 

134

00:08:18,356 --> 00:08:19,834

A ja idem na

ďalšie predstavenie.

 

135

00:08:19,876 --> 00:08:21,308

Aké?

 

136

00:08:21,355 --> 00:08:23,663

- Niečo nové.

- Pôjdem s vami.

 

137

00:08:23,715 --> 00:08:27,471

Dobré predstavenie, Betterton.

Krásny ako vždy, pán Ká.

 

138

00:08:27,517 --> 00:08:29,074

- Vaša milosť.

- Páni.

 

139

00:08:29,117 --> 00:08:30,515

Pepys!

 

140

00:08:35,315 --> 00:08:36,872

Heš.

 

141

00:08:39,597 --> 00:08:42,030

Pán Betterton!

 

142

00:08:42,076 --> 00:08:44,713

Mohol by som

s vami na slovíčko?

 

143

00:08:44,755 --> 00:08:46,949

Aha, to je pán Betterton!

 

144

00:08:47,873 --> 00:08:49,867

Dobrý večer, dámy.

 

145

00:09:01,713 --> 00:09:03,707

Dnes som nebol dobrý.

 

146

00:09:04,916 --> 00:09:06,507

Bol si nádherný.

 

147

00:09:06,555 --> 00:09:07,748

Áno.

 

148

00:09:09,233 --> 00:09:11,223

Ale nebol som dobrý.

 

149

00:09:13,152 --> 00:09:15,146

Všetko po starom.

 

150

00:09:17,115 --> 00:09:19,912

Našťastie, stále nám

dávajú nové publikum.

 

151

00:09:23,753 --> 00:09:25,708

Prečo človek vlastne hrá?

 

152

00:09:26,832 --> 00:09:28,826

Keď hráš, vidno ťa.

 

153

00:09:33,193 --> 00:09:36,307

Uvítaj svoje publikum.

To ťa vždy rozveselí.

 

154

00:09:47,512 --> 00:09:48,910

Počkajte.

 

155

00:09:53,354 --> 00:09:54,832

Počkajte!

 

156

00:09:58,112 --> 00:09:59,145

Teraz.

 

157

00:09:59,191 --> 00:10:01,863

Lady Meresvale

a slečna Frayne.

 

158

00:10:06,472 --> 00:10:08,382

- Začni.

- Ty začni.

 

159

00:10:08,432 --> 00:10:10,422

Ty to sprav.

Ja zomriem!

 

160

00:10:10,471 --> 00:10:13,268

Pán Kynaston, videli sme

vaše dnešné predstavenie.

 

161

00:10:13,310 --> 00:10:16,187

Sme také fanynky,

ani netušíte.

 

162

00:10:16,229 --> 00:10:18,109

Videla vás šesťkrát.

Veru áno.

 

163

00:10:18,152 --> 00:10:20,870

Ako Júliu a Oféliu.

A tú bez rúk.

 

164

00:10:20,912 --> 00:10:24,265

Pán Kynaston, som veľká fanynka.

 

165

00:10:24,309 --> 00:10:25,821

A tak mi napadlo,...

 

166

00:10:25,869 --> 00:10:29,830

... šli by ste dnes s nami

na kočom cez Sv. Jamesa?

 

167

00:10:29,872 --> 00:10:31,827

Bola by to pre

nás toľká česť.

 

168

00:10:31,871 --> 00:10:33,747

- Prosím, prosím, prosím.

- Prosím!

 

169

00:10:33,790 --> 00:10:36,303

Ak mi dáte pol hodiny na

odmaskovanie a prezlečenie...

 

170

00:10:36,349 --> 00:10:38,100

Nie, prosím!

 

171

00:10:38,149 --> 00:10:41,060

Pán Kynaston, ponechajte

váš vzhľad tak,...

 

172

00:10:41,108 --> 00:10:43,067

... ako je.

 

173

00:10:44,591 --> 00:10:46,182

Súhlasil!

 

174

00:10:46,230 --> 00:10:47,628

Toto je také dobré!

 

175

00:10:47,670 --> 00:10:49,465

Pán Kynaston,

ak by som mohla,...

 

176

00:10:49,508 --> 00:10:51,816

... dal by si mi

preddavok mojej výplaty?

 

177

00:10:51,867 --> 00:10:54,541

- Preddavok? To sa ti nepodobá.

- Len do konca týždňa.

 

178

00:10:54,589 --> 00:10:56,466

- Koľko?

- Šesť.

 

179

00:11:03,467 --> 00:11:05,821

Ďakujem.

Budeš ma neskôr potrebovať?

 

180

00:11:05,867 --> 00:11:07,622

Áno.

Bez teba som stratený.

 

181

00:11:07,670 --> 00:11:09,739

Ako dlho

s nimi asi budeš?

 

182

00:11:11,389 --> 00:11:14,185

- Povedzme, tri hodiny?

- Áno, budem tu.

 

183

00:11:14,227 --> 00:11:15,579

Pán Kynaston!

 

184

00:11:26,107 --> 00:11:28,222

- Pán Kynaston!

- Ide?

 

185

00:11:28,266 --> 00:11:31,734

Rýchlo, pán Kynaston, prosím!

 

186

00:11:34,708 --> 00:11:35,901

Koľkí ľudia!

 

187

00:11:37,027 --> 00:11:38,424

Pán Kynaston!

 

188

00:11:39,585 --> 00:11:41,142

Aj vy ste herec?

 

189

00:11:41,185 --> 00:11:42,742

Hral som Maura.

 

190

00:11:42,784 --> 00:11:44,698

Vyzeráte inak.

 

191

00:11:44,748 --> 00:11:47,136

Áno, v skutočnosti

nie som čierny.

 

192

00:12:20,863 --> 00:12:22,012

Kde si bola?

 

193

00:12:22,064 --> 00:12:24,818

- Mysleli sme si, že si nás opustila.

- Nemohla som odísť.

 

194

00:12:26,185 --> 00:12:28,299

- Priniesla si to?

- Dúfam, že áno.

 

195

00:12:28,343 --> 00:12:29,570

Pán Cockerell.

 

196

00:12:29,623 --> 00:12:32,341

Ak chceš hrať,

očakávam moju záruku.

 

197

00:12:32,382 --> 00:12:34,372

Je to moje riziko.

 

198

00:12:38,264 --> 00:12:40,413

Mať tieto na javisku

je ilegálne.

 

199

00:12:54,102 --> 00:12:56,137

Obidve...

 

200

00:12:56,181 --> 00:12:58,171

... sme uvažovali,...

 

201

00:12:58,220 --> 00:13:01,339

... či ste naozaj...

 

202

00:13:02,343 --> 00:13:05,175

... nuž, gentleman.

 

203

00:13:06,381 --> 00:13:08,735

Môj otec je totiž parochniar.

 

204

00:13:08,781 --> 00:13:11,658

Vraví, že ste príliš krásny,

aby ste boli gentleman.

 

205

00:13:13,103 --> 00:13:15,377

Vraví, že musíte byť žena.

 

206

00:13:15,422 --> 00:13:19,253

Priateľ mojej matky,

gróf z Lauderdalu, vraví,...

 

207

00:13:19,300 --> 00:13:22,177

... že ak ste muž,...

 

208

00:13:22,219 --> 00:13:24,288

... nemáte gentlemanovu vec.

 

209

00:13:24,339 --> 00:13:27,140

Vraví, že ste ako tí talianskí

speváci. Ako sa volajú?

 

210

00:13:27,182 --> 00:13:29,092

- Castrati.

- Gróf vraví,...

 

211

00:13:29,141 --> 00:13:32,734

... že vám po narodení

odrezali castrati.

 

212

00:13:32,780 --> 00:13:34,053

Potom ste sa stali ženou.

 

213

00:13:34,099 --> 00:13:36,089

Beriem to tak, že gróf

z Lauderdalu nie je chirurg.

 

214

00:13:36,139 --> 00:13:38,337

Nie.

Je to gróf.

 

215

00:13:40,901 --> 00:13:42,413

Nuž.

 

216

00:13:43,579 --> 00:13:48,731

Ako dokážeme vášmu otcovi a

špeciálnemu priateľovi vašej matky,...

 

217

00:13:50,101 --> 00:13:52,011

... že naozaj...

 

218

00:13:52,100 --> 00:13:54,090

... mám tú vec?

 

219

00:13:54,979 --> 00:13:57,970

Veľkú, vydutú,...

 

220

00:13:58,018 --> 00:14:00,975

... okrúhlu

a týčiacu sa vec?

 

221

00:14:03,580 --> 00:14:05,217

Nuž.

 

222

00:14:05,260 --> 00:14:07,534

Asi by sme...

 

223

00:14:07,579 --> 00:14:09,374

... museli...

 

224

00:14:10,377 --> 00:14:12,128

... museli by sme...

 

225

00:14:12,177 --> 00:14:14,246

Museli by sme sa toho dotknúť.

 

226

00:14:14,296 --> 00:14:16,449

Dotknúť čoho?

 

227

00:14:16,499 --> 00:14:18,489

Čoho?

 

228

00:14:20,658 --> 00:14:22,966

- Čoho?

- Hocičoho, čo tam je.

 

229

00:14:36,416 --> 00:14:40,093

Ak sfúknem ťa,

ty slúžka ohnivá,...

 

230

00:14:40,138 --> 00:14:44,129

... zas môžem tvoju

žiaru obnoviť,...

 

231

00:14:44,177 --> 00:14:46,053

... keď sa mi zažiada.

 

232

00:14:46,776 --> 00:14:48,970

Ak zhasím teba,...

 

233

00:14:49,015 --> 00:14:53,249

... ty dômyselné

dielo prírody,...

 

234

00:14:53,298 --> 00:14:57,084

... kde nájdem taký

prometejský oheň,...

 

235

00:14:57,137 --> 00:15:00,763

... čo zažne ťa?

 

236

00:15:03,174 --> 00:15:04,493

Už precitá.

 

237

00:15:04,534 --> 00:15:06,811

Kto to je?

Othello?

 

238

00:15:17,697 --> 00:15:19,687

Božínku!

 

239

00:15:20,976 --> 00:15:22,966

Myslím, že som si

zlomila zápästie.

 

240

00:15:25,013 --> 00:15:26,206

Na.

 

241

00:15:26,933 --> 00:15:28,843

- Čo je to?

- Šiling.

 

242

00:15:28,892 --> 00:15:31,125

Za poskytnuté služby.

 

243

00:15:32,895 --> 00:15:35,533

Ženy, pozor!

 

244

00:15:35,574 --> 00:15:39,201

Vidím tri povoľné.

 

245

00:15:39,253 --> 00:15:41,891

Hopsa-hejsa

na moje oje!

 

246

00:15:41,932 --> 00:15:44,927

Poznám hravú partiu,

keď ju vidím.

 

247

00:15:44,975 --> 00:15:48,124

Vymaľované dámy noci!

 

248

00:15:48,174 --> 00:15:51,164

Univerzálne znamenie

pre kurvy na obchádzke.

 

249

00:15:51,212 --> 00:15:53,167

Koľko za všetky tri?

 

250

00:15:53,211 --> 00:15:55,967

Bráňte našu česť, pane

a uveďte svoje meno!

 

251

00:15:56,014 --> 00:15:58,891

Drahá, ako by so mohla?

Som len chabé dievča.

 

252

00:15:58,933 --> 00:16:00,809

No tak, koľko za jebačku?

 

253

00:16:00,852 --> 00:16:02,489

Spravte niečo!

 

254

00:16:02,532 --> 00:16:06,125

Dobre teda. Táto je za šiling, táto za

penny. Ja stojím päť libier týždenne.

 

255

00:16:06,171 --> 00:16:08,529

Pane, viete, kto som?

 

256

00:16:08,574 --> 00:16:10,325

Lady Aurelia Meresvale.

 

257

00:16:10,373 --> 00:16:12,283

Tá je za šiling.

 

258

00:16:12,333 --> 00:16:13,969

Kočiš, preč!

 

259

00:16:14,011 --> 00:16:16,683

Počkajte!

Mám šiling!

 

260

00:16:16,730 --> 00:16:18,526

Pŕ!

 

261

00:16:18,570 --> 00:16:20,245

Ešte som sa nedohandrkoval.

 

262

00:16:20,293 --> 00:16:24,204

Varujem vás, pane, možno nájdete

aj niečo, čo ste nehľadali.

 

263

00:16:24,252 --> 00:16:26,924

To posúdim sám.

 

264

00:16:27,770 --> 00:16:29,646

Poď sem.

 

265

00:16:30,690 --> 00:16:32,411

Otvor sa!

 

266

00:16:33,453 --> 00:16:36,523

Našiel si pred

bránou strážcu, však?

 

267

00:16:38,290 --> 00:16:39,722

Veru, päť libier.

 

268

00:16:39,769 --> 00:16:42,157

Váha, nie cena.

 

269

00:16:42,209 --> 00:16:44,324

Postoj.

 

270

00:16:44,368 --> 00:16:46,362

Nepovedal som predsa nie.

 

271

00:16:46,411 --> 00:16:48,719

Hľadám milenku.

 

272

00:16:49,730 --> 00:16:51,526

Muž možno bude to pravé.

 

273

00:16:51,570 --> 00:16:54,322

- Pane, som zadaný.

- Ale no!

 

274

00:16:57,009 --> 00:16:58,649

Túto rukavicu si už

nikdy nenasadím!

 

275

00:16:58,691 --> 00:17:01,726

Pamätaj na mňa, pirát zadkov!

 

276

00:17:01,770 --> 00:17:06,079

Nájdem si ťa

a ešte ti to oplatím!

 

277

00:17:11,970 --> 00:17:13,322

Dva, tri,...

 

278

00:17:13,369 --> 00:17:15,677

... štyri, päť, šesť!

 

279

00:17:17,848 --> 00:17:18,836

Nazdravie!

 

280

00:17:18,887 --> 00:17:21,798

Jedno predstavenie,

ale aspoň sme si zahrali, nie?

 

281

00:17:21,846 --> 00:17:24,363

- A za necelé tri hodiny!

- Ale nie, musím ísť.

 

282

00:17:25,329 --> 00:17:28,047

- Maria!

- Maria, kam ideš?

 

283

00:17:32,086 --> 00:17:33,677

- Drahá moja!

- Pán Pepys!

 

284

00:17:33,726 --> 00:17:36,243

- Maria, to bol ale výkon.

- Ďakujem, pane.

 

285

00:17:36,289 --> 00:17:37,846

- Skryté vlohy, ha?

- Ďakujem.

 

286

00:17:37,888 --> 00:17:39,798

- Áno, nuž...

- Kto by to bol povedal?

 

287

00:17:39,848 --> 00:17:41,724

- Naše tajomstvo?

- Veru áno.

 

288

00:17:41,767 --> 00:17:43,996

Tak som uvažoval, Maria.

 

289

00:17:44,046 --> 00:17:46,513

Viem, že je to na poslednú

chvíľu, ale ak smiem,...

 

290

00:17:46,565 --> 00:17:48,365

... zajtra večer...

 

291

00:17:50,448 --> 00:17:52,324

- Vážne?

- Áno.

 

292

00:17:53,326 --> 00:17:55,520

Ak máš čas.

 

293

00:18:47,762 --> 00:18:49,835

Čo sa stalo môjmu vankúšu?

 

294

00:18:50,845 --> 00:18:52,835

Bože, trhlina.

 

295

00:18:52,884 --> 00:18:54,282

To som bol ja?

 

296

00:18:54,324 --> 00:18:56,120

Kto iný?

 

297

00:18:58,082 --> 00:19:01,197

Človek nevie,

čo sa v ňom skrýva.

 

298

00:19:03,685 --> 00:19:06,118

Maria, som vyčerpaný.

 

299

00:19:07,043 --> 00:19:08,031

Prečo?

 

300

00:19:08,083 --> 00:19:11,959

Tie dve dámy sa chceli kvôli

stávke dotknúť môjho pinďúra.

 

301

00:19:13,480 --> 00:19:15,314

Ponáhľaš sa domov?

 

302

00:19:15,364 --> 00:19:16,352

Nie.

 

303

00:19:16,403 --> 00:19:18,552

Pomôž mi. Chcem ešte

raz spraviť scénu smrti.

 

304

00:19:18,603 --> 00:19:19,830

Teraz?

 

305

00:19:19,882 --> 00:19:21,951

Všetky elementy sú tam.

Len mi to príde neúčinné.

 

306

00:19:22,002 --> 00:19:23,639

Publikum si to nevšíma.

 

307

00:19:23,681 --> 00:19:25,875

Ja nie som spokojný.

 

308

00:19:25,920 --> 00:19:28,915

Ty si Othello.

Ja som ja.

 

309

00:19:28,963 --> 00:19:31,157

- Odkiaľ začnem?

- Ja začnem.

 

310

00:19:34,240 --> 00:19:35,592

Žiaľ.

 

311

00:19:37,239 --> 00:19:39,149

Obeťou zrady stal sa.

 

312

00:19:39,199 --> 00:19:41,511

Čo si počnem?

 

313

00:19:41,562 --> 00:19:43,392

Chyť vankúš.

 

314

00:19:43,441 --> 00:19:46,193

Preč, cundra!

Ty kvôli nemu slzy prelievaš?

 

315

00:19:46,240 --> 00:19:49,117

Vyžeňte ma,

lež nezabíjajte!

 

316

00:19:49,159 --> 00:19:50,671

Ty cundra,

nevzpieraj sa!

 

317

00:19:50,719 --> 00:19:52,440

Až zajtra príďte!

 

318

00:19:52,482 --> 00:19:54,790

- Ku mne.

- Neklaď mi odpor!

 

319

00:19:54,842 --> 00:19:57,991

- Len pol hodiny!

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

 

320

00:19:58,041 --> 00:20:01,394

- Kým pomodlím sa!

- Už je neskoro!

 

321

00:20:01,438 --> 00:20:03,905

Dusím, dusím, dusím.

 

322

00:20:08,520 --> 00:20:10,510

Nepobozká ho.

 

323

00:20:18,321 --> 00:20:20,311

Čo je?

 

324

00:20:24,078 --> 00:20:26,272

Uspeli?

 

325

00:20:26,317 --> 00:20:28,671

Kto?

 

326

00:20:30,240 --> 00:20:32,230

Tie dámy.

 

327

00:20:32,279 --> 00:20:34,269

Čo ťa chceli ohmatať.

 

328

00:20:41,116 --> 00:20:43,269

Za aké dievča

ma pokladáš?

 

329

00:20:47,878 --> 00:20:49,867

Pomôž mi s týmto.

 

330

00:20:54,115 --> 00:20:56,234

Mám ti zašiť vankúš?

 

331

00:20:56,278 --> 00:20:59,552

Sprav to zajtra.

Nehráme. Kopa času.

 

332

00:20:59,597 --> 00:21:01,473

Hodil by sa ti nový.

 

333

00:21:01,516 --> 00:21:02,743

Maria.

 

334

00:21:03,996 --> 00:21:07,877

Tento vankúš mi dal môj starý

učiteľ, ktorý ma našiel v stoke.

 

335

00:21:09,678 --> 00:21:11,429

Dal mi domov.

 

336

00:21:11,477 --> 00:21:14,750

Všetkým nám dal domov.

Pekným chlapcom ako ja.

 

337

00:21:17,314 --> 00:21:19,304

Naučil nás čítať.

 

338

00:21:19,353 --> 00:21:22,631

Naučil nás Shakespeara,

všetky triky a fígle.

 

339

00:21:27,755 --> 00:21:30,666

Toto mi dal, keď som

prvýkrát hral Desdemonu.

 

340

00:21:30,714 --> 00:21:32,833

"A nezabúdaj," povedal.

 

341

00:21:32,877 --> 00:21:35,310

"Úloha nepatrí hercovi."

 

342

00:21:35,356 --> 00:21:37,630

"Herec patrí úlohe."

 

343

00:21:37,675 --> 00:21:39,743

"Nikdy nezabudni,..."

 

344

00:21:39,794 --> 00:21:42,148

"... že si mužom

v ženskej forme."

 

345

00:21:51,674 --> 00:21:53,664

Či naopak?

 

346

00:22:00,035 --> 00:22:01,353

No, už je mŕtvy.

 

347

00:22:02,434 --> 00:22:04,343

Ťažko mu to

vyvrátiť či dokázať.

 

348

00:22:05,592 --> 00:22:08,503

Myslím, že by si bol

rovnako dobrý muž ako žena.

 

349

00:22:15,073 --> 00:22:16,141

Maria.

 

350

00:22:18,792 --> 00:22:20,543

Sme spriaznené duše.

 

351

00:22:22,395 --> 00:22:24,191

Môžeš odísť.

 

352

00:22:25,633 --> 00:22:27,941

Z kože sa zvlečiem

aj bez teba.

 

353

00:23:38,247 --> 00:23:39,341

Dofrasa!

 

354

00:23:40,270 --> 00:23:41,497

Milady.

 

355

00:23:41,549 --> 00:23:43,344

To mi už nikdy nerob!

 

356

00:23:44,467 --> 00:23:45,979

Preboha!

 

357

00:23:48,706 --> 00:23:50,700

Čo tu robíš?

 

358

00:23:50,749 --> 00:23:52,466

Napadlo mi, že ťa prekvapím.

 

359

00:23:54,028 --> 00:23:57,336

- Kde si bol?

- Uviazol som v parku Sv. Jamesa.

 

360

00:23:57,387 --> 00:24:01,139

Nadržaný premaľovaný dedko si

myslel, že som kurva na predaj.

 

361

00:24:01,186 --> 00:24:03,180

Preto uprednostňujem Hyde Park.

 

362

00:24:03,229 --> 00:24:05,617

Takýchto vecí je

tam oveľa menej.

 

363

00:24:05,668 --> 00:24:07,578

Ako to dopadlo?

 

364

00:24:10,426 --> 00:24:12,541

Keď našiel môj penis,...

 

365

00:24:12,585 --> 00:24:14,222

... pobral sa preč.

 

366

00:24:14,264 --> 00:24:17,179

So mnou to tak nebolo.

 

367

00:24:22,905 --> 00:24:24,542

Niečo ti ukážem.

 

368

00:24:30,227 --> 00:24:31,215

Na.

 

369

00:24:31,906 --> 00:24:33,417

Čítaj.

 

370

00:24:35,824 --> 00:24:39,452

Prinášam vám novinu.

 

371

00:24:39,504 --> 00:24:41,224

Videl som dámu odetú.

 

372

00:24:41,266 --> 00:24:43,984

Žena dnes hrá...

 

373

00:24:44,025 --> 00:24:46,584

Žena dnes hrá...

Žena?

 

374

00:24:46,625 --> 00:24:48,615

Čo?

 

375

00:24:48,664 --> 00:24:51,018

Herečka.

 

376

00:24:52,186 --> 00:24:53,414

Čože?

 

377

00:24:53,466 --> 00:24:54,978

Herečka.

 

378

00:24:56,105 --> 00:24:57,537

V Cockerellovej krčme.

 

379

00:24:57,585 --> 00:24:59,335

V Cockpite.

Postavil malé javisko.

 

380

00:24:59,383 --> 00:25:01,293

Veľmi chatrné, ale aj tak.

 

381

00:25:01,343 --> 00:25:03,412

To je ale vtip.

 

382

00:25:03,462 --> 00:25:06,740

- Podvod. Jimmy Noakes...

- Poznám Jimmyho Noakesa.

 

383

00:25:06,785 --> 00:25:08,900

A toto nebol Jimmy Noakes.

Nebol to žiaden muž.

 

384

00:25:08,944 --> 00:25:10,171

Bolo to dievča.

 

385

00:25:10,224 --> 00:25:11,542

Ale to je ilegálne.

 

386

00:25:11,583 --> 00:25:14,142

Aspoň zatiaľ.

 

387

00:25:15,302 --> 00:25:17,215

Čože?

 

388

00:25:17,905 --> 00:25:20,702

Žena, ktorá hrá ženu.

Čo je na tom ťažkého?

 

389

00:25:21,624 --> 00:25:23,260

Aká hra?

 

390

00:25:25,302 --> 00:25:27,178

Nie!

 

391

00:25:27,221 --> 00:25:30,260

Ak ťa to zaujíma,

nehrala Maura.

 

392

00:25:34,982 --> 00:25:37,097

- Aká bola?

- Čo?

 

393

00:25:37,142 --> 00:25:40,291

Myslíš ako hrala?

To som si ani nevšimol.

 

394

00:25:40,341 --> 00:25:42,335

Šiel si potom za ňou?

 

395

00:25:42,384 --> 00:25:44,374

Príliš plno.

Pepys šiel.

 

396

00:25:44,423 --> 00:25:46,299

Ak by dve myši jebali

v orechovej škrupine,...

 

397

00:25:46,343 --> 00:25:48,650

... vopchal by sa tam

a zapísal by si to.

 

398

00:25:48,701 --> 00:25:51,578

Ako sa volala?

Tá herečka?

 

399

00:25:51,620 --> 00:25:54,133

Pani Margaret Hughesová.

 

400

00:25:54,179 --> 00:25:57,491

Že vraj bude zajtra

večer v paláci.

 

401

00:25:57,542 --> 00:25:59,054

V paláci?

 

402

00:26:01,181 --> 00:26:03,216

Pozvali ťa?

 

403

00:26:03,260 --> 00:26:05,375

Som vojvoda buckinghamský,

vždy ma pozývajú.

 

404

00:26:05,419 --> 00:26:06,817

Ideš tam?

 

405

00:26:06,859 --> 00:26:08,659

- Možno sa zastavím.

- Vezmi ma.

 

406

00:26:10,822 --> 00:26:12,812

- Chceš ísť do palácu?

- Áno.

 

407

00:26:13,820 --> 00:26:15,571

- So mnou?

- Áno.

 

408

00:26:18,618 --> 00:26:21,579

Pôjdeš ako môj známy,

ktorý sa vie správať.

 

409

00:26:21,621 --> 00:26:25,134

Ak sa pokúsiš o viac,

pripravím ťa o tú úlohu.

 

410

00:26:26,739 --> 00:26:28,296

Súhlasím.

 

411

00:26:29,298 --> 00:26:31,288

Tak dobre.

Jaj, Ned.

 

412

00:26:33,181 --> 00:26:35,171

Daj si toto, dobre?

 

413

00:26:38,458 --> 00:26:41,766

Chcem vidieť zlatú žiaru,

keď v tebe zomriem.

 

414

00:27:13,618 --> 00:27:16,688

Požiadal by si ženské prostitútky,

aby si nasadili parochňu?

 

415

00:27:17,696 --> 00:27:19,686

Ak by ich to

spravilo ženskejšími.

 

416

00:27:35,657 --> 00:27:40,888

Kto môže odolať

takým mocným čarom?

 

417

00:27:41,335 --> 00:27:43,450

Kto môže odolať

 

418

00:27:43,495 --> 00:27:45,962

Takým mocným čarom?

 

419

00:27:46,014 --> 00:27:51,613

Láska víťazí, víťazí

 

420

00:27:51,656 --> 00:27:54,293

Kto môže odolať

 

421

00:27:54,694 --> 00:27:59,444

Kto môže odolať

 

422

00:27:59,493 --> 00:28:06,331

Takým mocným čarom?

 

423

00:28:06,374 --> 00:28:08,364

Takým mocným, mocným

 

424

00:28:08,413 --> 00:28:12,088

Mocným, mocným čarom?

 

425

00:28:12,134 --> 00:28:15,251

Bravo! Bravo!

 

426

00:28:15,295 --> 00:28:17,012

Podarené!

 

427

00:28:25,055 --> 00:28:29,649

Jeho milosť, vojvoda z Buckinghamu

a pán Edward Kynaston!

 

428

00:28:29,693 --> 00:28:31,091

George, meškáš!

 

429

00:28:31,133 --> 00:28:32,770

Vaša výsosť.

 

430

00:28:32,812 --> 00:28:34,767

Myslel som, že ani neprídeš.

 

431

00:28:36,411 --> 00:28:38,405

A Kynaston?

 

432

00:28:38,454 --> 00:28:40,762

- Poznám ťa. Si...

- Herec.

 

433

00:28:40,814 --> 00:28:43,122

- Áno, hral si v...

- Othellovi, pane.

 

434

00:28:43,173 --> 00:28:45,082

Tento štvrtok u pána Bettertona.

 

435

00:28:45,131 --> 00:28:47,928

Vážne? Dúfam, že nie

Jago. Ten sa mi nepáčil.

 

436

00:28:47,970 --> 00:28:49,562

Hral som Desdemonu.

 

437

00:28:49,612 --> 00:28:52,002

Ten Kynaston.

 

438

00:28:52,893 --> 00:28:54,689

Nebohá manželka

vražedného Maura.

 

439

00:28:54,732 --> 00:28:57,404

Minulý týždeň som

šiel na predstavenie.

 

440

00:28:57,451 --> 00:28:58,769

Opona zatiahnutá.

 

441

00:28:58,811 --> 00:29:00,163

Pýtam sa, že čo sa stalo?

 

442

00:29:00,210 --> 00:29:03,125

"Vaša výsosť,

Desdemona sa ešte holí."

 

443

00:29:03,173 --> 00:29:06,368

Červenám sa, pane.

 

444

00:29:06,412 --> 00:29:09,481

Poznáš slečnu Gwynn,

moju krásnu, prefíkanú Nell?

 

445

00:29:09,530 --> 00:29:11,804

Pán Kynaston,

veľmi vás obdivujem.

 

446

00:29:13,569 --> 00:29:15,802

Nell je jednou z najvášnivejších

návštevníčok divadla v Londýne.

 

447

00:29:15,852 --> 00:29:17,125

Kedysi som

predávala pomaranče.

 

448

00:29:17,172 --> 00:29:21,243

Bola som v stánku pred, počas

a za každého predstavenia.

 

449

00:29:21,290 --> 00:29:24,678

Pomaranče! Pomaranče!

 

450

00:29:24,729 --> 00:29:26,764

- Dve pence za pár!

- Áno, presne.

 

451

00:29:26,808 --> 00:29:29,609

Kynaston, o tom Othellovi.

 

452

00:29:29,651 --> 00:29:31,561

Videl som ho minulý týždeň.

Dobré predstavenie.

 

453

00:29:31,611 --> 00:29:34,077

Ale potrebuje zmenu.

Vieš, mohlo by byť trochu...

 

454

00:29:34,129 --> 00:29:36,164

- Veselšie?

- To som povedala ja!

 

455

00:29:36,208 --> 00:29:37,435

Áno, chceme tam...

 

456

00:29:37,488 --> 00:29:39,398

- Prekvapenia?

- Presne.

 

457

00:29:39,448 --> 00:29:41,327

Ale nechceme vedieť,

že sa chystajú.

 

458

00:29:41,370 --> 00:29:43,325

Pán Samuel Pepys!

 

459

00:29:43,370 --> 00:29:45,519

A pani Margaret Hughesová!

 

460

00:29:45,569 --> 00:29:47,877

- Vaša výsosť.

- Pepys, priviedli ste hosťa.

 

461

00:29:47,928 --> 00:29:49,645

Pani Hughesová.

 

462

00:29:49,688 --> 00:29:52,727

- Slečna Gwynn. - Podala by som

vám ruku, ale vyskočil by mi cecek.

 

463

00:29:53,770 --> 00:29:55,407

A pán Kynaston.

 

464

00:29:56,409 --> 00:29:58,204

Pani Hughesová, je vám zle?

 

465

00:29:58,248 --> 00:30:00,761

- Ale, ale.

- Ste v poriadku, pani Hughesová?

 

466

00:30:00,807 --> 00:30:03,274

- Áno.

- Sir Charles Sedley.

 

467

00:30:03,326 --> 00:30:05,763

Sedley, myslím, že

tu všetkých poznáš.

 

468

00:30:05,809 --> 00:30:08,800

Okrem pani Hughesovej

a pána Kynastona.

 

469

00:30:09,448 --> 00:30:11,881

Kynaston.

 

470

00:30:11,927 --> 00:30:14,201

Mám pocit, že

som už mal tú česť.

 

471

00:30:14,247 --> 00:30:16,966

Mali ste už

aj česť, aj pocit.

 

472

00:30:17,007 --> 00:30:19,364

Očividne ešte nemám dosť vypité.

 

473

00:30:19,409 --> 00:30:22,524

- Pôjdeme na večeru?

- Je nám veľkou cťou.

 

474

00:30:22,568 --> 00:30:24,318

Lady Jane Bellamy, nasledujte ma.

 

475

00:30:24,366 --> 00:30:26,720

S dovolením, pani Hughesová.

 

476

00:30:26,765 --> 00:30:29,232

- Môžem všetko vysveliť.

- Vážne? Si filozof?

 

477

00:30:29,285 --> 00:30:33,280

Ty, Pepys a vojvoda na

mňa hráte nejaký vtip.

 

478

00:30:33,327 --> 00:30:35,203

Pán Kynaston, ani som netušila...

 

479

00:30:35,247 --> 00:30:37,237

Pani Hughesová, sadnete si ku mne?

 

480

00:30:38,725 --> 00:30:40,715

Nerob scénu.

 

481

00:30:41,724 --> 00:30:45,036

George, poznáš lady Jane Bellamy?

 

482

00:30:45,087 --> 00:30:47,646

Nie, ale dúfam,

že ju spoznám.

 

483

00:30:51,804 --> 00:30:53,873

Povedzte mi o vašich

rodičoch, slečna Gwynn.

 

484

00:30:53,923 --> 00:30:56,076

Moja mama bola kurva,

môj ocino na mori.

 

485

00:30:56,127 --> 00:30:58,959

- Aha. - Preto nikdy

nespávam s námorníkmi.

 

486

00:31:00,165 --> 00:31:02,803

Je mi ľúto, že som nestihla vaše

predstavenie, slečna Gwynn.

 

487

00:31:02,844 --> 00:31:04,595

- Zopakujete ho?

- Nie.

 

488

00:31:04,644 --> 00:31:06,634

A to všetko len na

jedno vystúpenie.

 

489

00:31:06,683 --> 00:31:08,961

Samá práca a hneď

je po všetkom.

 

490

00:31:09,006 --> 00:31:11,473

- Ako Charlie.

- Čo, moja?

 

491

00:31:11,525 --> 00:31:17,313

Slečna Gwynn, pripomínam vám,

že sa rozprávate s otcom krajiny.

 

492

00:31:17,363 --> 00:31:20,278

Skôr s otcom

mnohých obyvateľov.

 

493

00:31:20,326 --> 00:31:23,078

Pani Hughesová, videli ste

vystúpenie pána Kynastona?

 

494

00:31:23,125 --> 00:31:26,274

Teraz robí Desdemonu

v Othellovi.

 

495

00:31:26,324 --> 00:31:29,201

- Videl si to, George?

- Áno. Othella sa nikdy nenabažím.

 

496

00:31:29,243 --> 00:31:32,156

Popravde, pane, nikdy sa

nenabaží Desdemony.

 

497

00:31:34,685 --> 00:31:38,470

Kynaston, nehrá

Desdemonu aj niekto iný?

 

498

00:31:39,322 --> 00:31:41,881

- Neviem si vybaviť to meno.

- James Noakes.

 

499

00:31:41,921 --> 00:31:44,835

Áno.

Dobrý herec, ten Noakes.

 

500

00:31:44,883 --> 00:31:47,477

Ale nie je to jeho úloha.

Nemá tvoju krásu.

 

501

00:31:47,524 --> 00:31:50,958

Nie, Kynaston,

Desdemona je jedine tvoja.

 

502

00:31:51,002 --> 00:31:54,515

Ale ak smiem, pane,...

 

503

00:31:54,561 --> 00:31:57,794

... úloha nepatrí hercovi,

herec patrí úlohe.

 

504

00:31:59,444 --> 00:32:01,911

Nesúhlasíte, pane?

 

505

00:32:06,960 --> 00:32:08,358

Neviem.

 

506

00:32:09,721 --> 00:32:11,474

Čo ty na to, Kynaston?

 

507

00:32:11,523 --> 00:32:15,480

Predo mnou boli

iné Desdemony, pane.

 

508

00:32:15,521 --> 00:32:19,592

Po mne budú ďalšie. Vojvoda z Buckinghamu

dokonca videl ďalšiu včera večer.

 

509

00:32:19,640 --> 00:32:21,277

Vážne, vaša milosť?

 

510

00:32:21,319 --> 00:32:24,120

George, o akom predstavení

to pán Kynaston vraví?

 

511

00:32:24,162 --> 00:32:25,560

Ukázal si mi ten leták.

 

512

00:32:26,562 --> 00:32:28,994

Myslím, že ho mám.

Áno, tu je.

 

513

00:32:33,158 --> 00:32:35,197

Krčma Cockpit.

 

514

00:32:35,242 --> 00:32:37,596

Áno, tak sa to

divadlo volá, však?

 

515

00:32:37,641 --> 00:32:40,359

No, nebolo to iba divadlo.

 

516

00:32:40,400 --> 00:32:42,355

Žena...

 

517

00:32:42,399 --> 00:32:43,877

... dnes hrá...

 

518

00:32:43,919 --> 00:32:45,317

Pani Margaret...

 

519

00:32:49,761 --> 00:32:50,909

Pani Hughesová.

 

520

00:32:50,960 --> 00:32:52,950

Ste to vy?

 

521

00:32:54,838 --> 00:32:56,111

Áno.

 

522

00:32:57,677 --> 00:32:58,825

Vy?

 

523

00:32:59,839 --> 00:33:01,431

Žena?

 

524

00:33:01,480 --> 00:33:04,152

Hrali ste?

 

525

00:33:04,199 --> 00:33:08,873

Vo verejnom divadle

proti rozkazu koruny?

 

526

00:33:08,917 --> 00:33:12,514

Ako povedala jeho milosť,

nebolo to skutočné divadlo.

 

527

00:33:12,560 --> 00:33:15,551

Skôr krčma

a tým pádom mimo...

 

528

00:33:15,599 --> 00:33:18,430

Som premiér, pani Hughesová.

 

529

00:33:18,477 --> 00:33:20,512

Viem, čo zákon káže.

 

530

00:33:20,557 --> 00:33:22,547

Pani Hughesová.

 

531

00:33:22,596 --> 00:33:25,954

Bolo toto

predstavenie samostatné?

 

532

00:33:25,999 --> 00:33:29,069

Nuž, pane, iste

to bolo originálne.

 

533

00:33:29,118 --> 00:33:31,347

Ale dúfali sme vo viac šancí.

 

534

00:33:31,397 --> 00:33:33,671

To je na originalite to náročné.

 

535

00:33:33,716 --> 00:33:35,945

Ak to spravíte viac ako raz,

už to nie je originálne.

 

536

00:33:35,995 --> 00:33:37,670

To je možno pravda, pán Kynaston.

 

537

00:33:37,719 --> 00:33:41,551

Ale v divadle že vraj nie sú

staré hry, len nové publiká.

 

538

00:33:42,637 --> 00:33:45,433

- Budete to opakovať?

- Ani náhodou.

 

539

00:33:45,475 --> 00:33:49,547

Pane, trvám na tom,

aby ste vydali nariadenie,...

 

540

00:33:49,596 --> 00:33:51,827

- ... ktorým sa uzavrie tá krčma...

- Ale, Charlie!

 

541

00:33:51,877 --> 00:33:53,434

- Pane...

- Ticho!

 

542

00:33:59,994 --> 00:34:01,985

Keď bol môj otec nažive,...

 

543

00:34:02,035 --> 00:34:06,075

... bolo pre ženy od dávna

nezákonné hrať na verejnosti.

 

544

00:34:06,116 --> 00:34:09,788

V paláci, prirodzene,

bolo žien habadej.

 

545

00:34:09,834 --> 00:34:12,745

Súkromné muzikály, masky...

 

546

00:34:12,793 --> 00:34:15,105

Nikoho to netrápilo.

 

547

00:34:15,156 --> 00:34:17,715

Okrem úradníkov.

 

548

00:34:18,755 --> 00:34:19,869

Jeden minister,...

 

549

00:34:19,915 --> 00:34:21,632

... pán Prynne,...

 

550

00:34:22,434 --> 00:34:28,227

... napísal pamflet proti všetkým herečkám,

ktoré boli podľa neho lascívne...

 

551

00:34:28,276 --> 00:34:30,266

... kurvy.

 

552

00:34:33,233 --> 00:34:35,063

Ale...

 

553

00:34:35,113 --> 00:34:37,103

... moja matka...

 

554

00:34:37,152 --> 00:34:41,386

... hrala v niektorých

z tých dvorných hier.

 

555

00:34:42,394 --> 00:34:46,305

A mala pocit, že invektíva pána

Prynna bola namierená na ňu.

 

556

00:34:47,313 --> 00:34:51,702

Tak pána Prynna odsúdili,...

 

557

00:34:51,751 --> 00:34:53,745

... rozsúdili...

 

558

00:34:53,795 --> 00:34:56,228

... a skončil v klade.

 

559

00:34:59,752 --> 00:35:03,220

Kde mu pálili nohy,

odsekli uši...

 

560

00:35:03,270 --> 00:35:05,264

... a vyrezali jazyk.

 

561

00:35:05,314 --> 00:35:06,712

No i tak,...

 

562

00:35:06,753 --> 00:35:08,743

... napriek tomu všetkému,...

 

563

00:35:08,793 --> 00:35:11,750

...to pán Prynne

nikdy neodvolal.

 

564

00:35:13,151 --> 00:35:18,273

Niektorí vravia, že jeho

stoicizmus v tejto situácii...

 

565

00:35:19,273 --> 00:35:22,900

... poháňal plamene

puritánskej revolty.

 

566

00:35:24,790 --> 00:35:28,827

A tak prišiel môj otec o hlavu.

 

567

00:35:31,272 --> 00:35:34,706

A ja som bol 20

rokov v Holandsku.

 

568

00:35:40,309 --> 00:35:43,428

Myslím, že by bola zábava

vidieť na javisku ženy.

 

569

00:35:44,432 --> 00:35:47,104

Vo Francúzsku ich

majú už dlhú dobu.

 

570

00:35:48,150 --> 00:35:49,342

Áno.

 

571

00:35:50,349 --> 00:35:54,260

Vždy, keď ideme spraviť

niečo naozaj hrozné,...

 

572

00:35:54,307 --> 00:35:57,426

... povieme, že Francúzi

to robia už celé roky.

 

573

00:35:57,470 --> 00:36:00,188

Hyde, vydaj nariadenie.

 

574

00:36:00,229 --> 00:36:04,743

Týmto povoľujem hrať.

 

575

00:36:05,748 --> 00:36:08,504

Pani Hughesovej?

 

576

00:36:08,551 --> 00:36:11,428

Všetkým ženám.

 

577

00:36:19,990 --> 00:36:23,822

Tohto nového Othella

chceme vidieť čo najskôr.

 

578

00:36:23,869 --> 00:36:25,096

Povedzme v sobotu.

 

579

00:36:25,148 --> 00:36:26,546

Zaznač si to, Hyde.

 

580

00:36:26,588 --> 00:36:28,657

Sobota, Othello.

 

581

00:36:28,707 --> 00:36:30,025

Ten iný.

 

582

00:36:30,466 --> 00:36:34,780

Kynaston, prídete na

predstavenie pani Hughesovej?

 

583

00:36:34,829 --> 00:36:37,661

Chcela by som vedieť, čo si

myslíte o scéne, kde zomriem.

 

584

00:36:37,708 --> 00:36:40,664

Vždy ma zaujíma,

ako moji rivali zomrú.

 

585

00:36:40,706 --> 00:36:42,297

Vaša milosť?

 

586

00:36:42,345 --> 00:36:46,181

Nie.

Mám Desdemon plné zuby.

 

587

00:36:46,228 --> 00:36:49,502

Odprevadím vás domov,

pani Hughesová?

 

588

00:36:49,547 --> 00:36:51,741

- Áno. - Ja odvediem

pani Hughesovú domov.

 

589

00:36:51,786 --> 00:36:54,345

Zrazu som sa stal

prívržencom divadla.

 

590

00:36:54,385 --> 00:36:56,375

Nie ako umelec, prirodzene.

 

591

00:36:56,425 --> 00:36:58,658

Skôr ako partón.

 

592

00:36:58,708 --> 00:37:02,540

Aj ja idem.

Kynastom, odveziem ťa?

 

593

00:37:02,587 --> 00:37:04,223

Áno, potrebujem sa vyspať.

 

594

00:37:04,265 --> 00:37:08,893

Zajtra máme konkurz na Emíliu a potom

dve predstavenia veď viete čoho.

 

595

00:37:09,826 --> 00:37:11,817

Pani Hughesová,

možno sa tam uvidíme?

 

596

00:37:12,666 --> 00:37:13,893

Sir Charles.

 

597

00:37:15,905 --> 00:37:18,816

Túto rukavicu si už

nikdy nenasadím.

 

598

00:37:24,906 --> 00:37:26,463

Pani Hughesová.

 

599

00:37:26,506 --> 00:37:30,815

Krčma Cockpit nie je miesto pre

niekoho s vašimi prednosťami.

 

600

00:37:30,863 --> 00:37:35,177

Myslím, že by ste sa mali uchádzať

o prácu v Bettertonovom divadle.

 

601

00:37:35,226 --> 00:37:38,421

To by som nemohla.

Čo pán Kynaston?

 

602

00:37:39,424 --> 00:37:40,902

Prekvapte ho.

 

603

00:37:57,781 --> 00:38:01,093

Ránko, pán Kynaston.

Váš obraz sa dobre predáva.

 

604

00:38:22,340 --> 00:38:23,977

Pán Betterton.

 

605

00:38:24,020 --> 00:38:25,695

Chcem s vami diskutovať...

 

606

00:38:25,743 --> 00:38:27,175

... o postave Emílie.

 

607

00:38:27,223 --> 00:38:29,531

Vysoko rúbete, nie?

 

608

00:38:29,582 --> 00:38:32,095

Nie pre mňa, pane.

Nie pre mňa.

 

609

00:38:32,141 --> 00:38:35,654

Hovorím v mene pani

Margaret Hughesovej.

 

610

00:38:36,659 --> 00:38:39,381

- Pán Kynaston.

- Pani Hughesová. Zvykáte si, ako vidím.

 

611

00:38:39,422 --> 00:38:41,412

To sú moje šaty?

 

612

00:38:41,462 --> 00:38:42,814

Sama som si ich spravila.

 

613

00:38:42,861 --> 00:38:46,453

Isteže.

Šitie vám ide tak dobre.

 

614

00:38:46,499 --> 00:38:49,331

- Pán Kynaston, musím sa

ospravedlniť... - Ale nie, nie.

 

615

00:38:49,378 --> 00:38:53,498

Prosím. Ale mám otázku, keďže

dnes očividne pôjdete na konkurz.

 

616

00:38:53,541 --> 00:38:57,054

Poznáte päť polôh

ženského útlaku?

 

617

00:38:57,100 --> 00:38:58,851

Čože?

 

618

00:38:58,899 --> 00:39:02,576

Päť polôh

ženského útlaku. Nie?

 

619

00:39:02,622 --> 00:39:06,056

Alebo vám je povedomá

póza tragickej rezignácie?

 

620

00:39:06,101 --> 00:39:07,897

Či správanie

v dese a hrôze?

 

621

00:39:07,940 --> 00:39:10,008

- Pán Kynaston...

- Prosebníkovo zovretie?

 

622

00:39:10,058 --> 00:39:11,570

Či chovanie...

 

623

00:39:11,618 --> 00:39:14,416

Zvláštne, videli ste ma hrať tisíckrát.

Myslel som, že sa niečo chytilo.

 

624

00:39:14,458 --> 00:39:17,496

- Pán Kynaston!

- Aha, aké ženské gesto.

 

625

00:39:17,540 --> 00:39:21,053

Zjavne ste zvládli dupnutie

dievčenskej nevľúdnosti.

 

626

00:39:23,058 --> 00:39:24,536

Chcela som len hrať.

 

627

00:39:24,577 --> 00:39:27,377

- Chcela som robiť to, čo ty.

- Ale, madam.

 

628

00:39:27,420 --> 00:39:30,093

Pracoval som polovicu môjho

života, aby som bol tým, čím som.

 

629

00:39:31,099 --> 00:39:33,089

14 chlapcov

natlačených v pivničke.

 

630

00:39:33,139 --> 00:39:36,845

Keď ma cvičili, nemohol som

nosiť ženské šaty tri dlhé roky.

 

631

00:39:36,896 --> 00:39:39,810

Parochňu štyri,

kým som nedokázal,...

 

632

00:39:39,858 --> 00:39:44,408

... že som vylúčil každé mužné gesto,

každú mužnú intonáciu z môjho bytia!

 

633

00:39:44,458 --> 00:39:46,891

Akého učiteľa si mala ty?

Aká pivnica bola tvojím domovom?

 

634

00:39:46,937 --> 00:39:48,972

Nemala som žiadneho

učiteľa a žiadnu triedu.

 

635

00:39:49,016 --> 00:39:51,928

Ale mňa zase

nebolo treba učiť.

 

636

00:39:51,976 --> 00:39:55,652

V každom prípade, pán Kynaston,

ďakujem za profesionálne rady.

 

637

00:39:55,698 --> 00:39:58,006

Dnes som sem neprišla za prácou.

 

638

00:39:58,057 --> 00:40:01,091

Ale netáraj, Sedley

ťa dole ospevuje...

 

639

00:40:01,135 --> 00:40:03,204

Čo robí, je jeho vec.

 

640

00:40:03,255 --> 00:40:05,931

Sir Charles ma vzal do opatery.

 

641

00:40:05,978 --> 00:40:08,047

Aha, sir Charles!

Sir Charles?

 

642

00:40:08,097 --> 00:40:11,883

Iní herci majú aristokratických

patrónov. Kto chceš, aby viedol mňa?

 

643

00:40:11,936 --> 00:40:15,927

Neprišla som hľadať prácu.

Do divadla som vošla len preto,...

 

644

00:40:15,974 --> 00:40:17,968

- ... aby som si vzala moje veci.

- Nuž.

 

645

00:40:18,018 --> 00:40:19,735

Ale teraz, pane!

 

646

00:40:19,777 --> 00:40:21,414

Teraz...

 

647

00:40:23,815 --> 00:40:26,123

Kým nezabudnem.

 

648

00:40:27,534 --> 00:40:29,525

Váš preddavok, pane.

 

649

00:40:29,574 --> 00:40:34,091

Budete rád počuť, že včerajšie

vystúpenie zaplatila vaša štedrosť.

 

650

00:40:34,135 --> 00:40:36,125

Vyplatené.

 

651

00:40:36,175 --> 00:40:38,165

Aj s úrokmi.

 

652

00:40:40,573 --> 00:40:42,885

Platíte mi, aby som

sa díval na konkurz?

 

653

00:40:42,936 --> 00:40:45,847

Takýto trend sa mi páči.

Kto je váš protežant?

 

654

00:40:45,895 --> 00:40:49,362

Pán Betterton, toto je pani

Margaret Hughesová.

 

655

00:40:51,413 --> 00:40:52,481

Maria?

 

656

00:40:52,532 --> 00:40:55,685

- Maria?

- To je moje zákulisné meno.

 

657

00:40:55,735 --> 00:40:57,486

No moment.

 

658

00:40:57,535 --> 00:41:01,287

Čiže Hughesová, ktorá

včera hrala u Cockerella...

 

659

00:41:01,333 --> 00:41:03,482

... bola naša Maria?

 

660

00:41:03,533 --> 00:41:06,841

Celý Londýn rozpráva

o vystúpení pani Hughesovej.

 

661

00:41:06,891 --> 00:41:10,522

A ako viete, práve včera

večer kráľ zrušil zákon...

 

662

00:41:10,574 --> 00:41:12,803

- ... proti žene hrajúcej ženu.

- Áno, počul som.

 

663

00:41:12,853 --> 00:41:15,285

A keďže dnes, pán Betterton,...

 

664

00:41:15,332 --> 00:41:17,799

- ... hľadáte nové Emílie...

- Áno, áno, chápem.

 

665

00:41:17,851 --> 00:41:20,163

Ned, práve včas!

Koľká dráma.

 

666

00:41:20,214 --> 00:41:23,602

Naša vlastná Maria

bude na javisku.

 

667

00:41:23,653 --> 00:41:27,041

Máš pre nás scénu, Maria?

Pani...

 

668

00:41:27,092 --> 00:41:29,446

- Mám.

- Nuž.

 

669

00:41:29,491 --> 00:41:32,565

- Čo nám dnes predvedieš?

- Monológ.

 

670

00:41:32,614 --> 00:41:34,888

- Z?

- Othella.

 

671

00:41:34,933 --> 00:41:36,604

Úloha?

 

672

00:41:37,772 --> 00:41:38,919

Desdemona.

 

673

00:41:38,971 --> 00:41:40,562

Nuž.

 

674

00:41:40,610 --> 00:41:42,122

Toto by mala byť zábava.

 

675

00:41:46,572 --> 00:41:47,970

Sir Charles.

 

676

00:41:59,732 --> 00:42:01,210

Ďakujem, pani Hughesová.

 

677

00:42:10,051 --> 00:42:12,644

Čo by mi získalo späť manžela?

 

678

00:42:12,691 --> 00:42:15,158

Priateľ môj, choďte za ním.

 

679

00:42:15,210 --> 00:42:17,404

Prisahám,...

 

680

00:42:17,449 --> 00:42:19,439

... že neviem, prečo...

 

681

00:42:22,611 --> 00:42:24,009

Môžem začať znova?

 

682

00:42:24,051 --> 00:42:25,529

Prosím.

 

683

00:42:25,570 --> 00:42:27,400

Ďakujem.

 

684

00:42:28,728 --> 00:42:31,763

Čo by mi získalo späť manžela?

 

685

00:42:31,807 --> 00:42:34,320

Priateľ môj, choďte za ním.

 

686

00:42:34,366 --> 00:42:36,360

Prisahám,...

 

687

00:42:37,129 --> 00:42:39,323

... že neviem, prečo...

 

688

00:42:40,768 --> 00:42:42,166

Neviem, prečo...

 

689

00:42:43,687 --> 00:42:45,119

Neviem, prečo...

 

690

00:42:46,406 --> 00:42:49,207

- Neviem, prečo...

- Neviem, prečo som ho stratila.

 

691

00:42:50,889 --> 00:42:53,083

Áno, samozrejme.

Ďakujem.

 

692

00:42:53,128 --> 00:42:55,321

To nestojí za nič.

Hovorím to každý večer.

 

693

00:43:00,049 --> 00:43:01,879

Môžem začať odznova?

 

694

00:43:01,928 --> 00:43:04,122

Nebesia, sám som

to chcel navrhnúť.

 

695

00:43:07,286 --> 00:43:09,594

- Neviem, prečo...

- Neviem, prečo som ho stratila!

 

696

00:43:10,325 --> 00:43:13,524

Čo by mi získalo späť manžela?

 

697

00:43:13,568 --> 00:43:16,081

Priateľ môj, choďte za ním.

 

698

00:43:16,127 --> 00:43:18,082

Prisahám,...

 

699

00:43:18,127 --> 00:43:20,081

... že neviem,

prečo som ho stratila.

 

700

00:43:20,125 --> 00:43:23,240

Tu kľakám pred vami:

 

701

00:43:23,284 --> 00:43:27,564

Ak niekedy i v myšlienkach

či v skutkoch zhrešila,...

 

702

00:43:27,607 --> 00:43:31,280

... ak mojím zrakom,

sluchom, zmyslami...

 

703

00:43:31,325 --> 00:43:33,997

... som v iných

zaľúbenie hľadala,...

 

704

00:43:34,044 --> 00:43:36,318

... ak som ho...

 

705

00:43:36,364 --> 00:43:38,403

... dostatočne neľúbila,...

 

706

00:43:38,447 --> 00:43:39,674

... nemienim ho

ľúbiť naveky,...

 

707

00:43:39,727 --> 00:43:41,876

Nech odvrhne ma...

 

708

00:43:41,926 --> 00:43:44,358

... ako žobráčku,...

 

709

00:43:44,404 --> 00:43:46,871

... tak ho milujem.

 

710

00:43:46,923 --> 00:43:49,231

Aj spásy vzdám sa!

 

711

00:43:49,282 --> 00:43:52,163

Nepriazeň je zlá.

 

712

00:43:52,205 --> 00:43:56,640

A jeho nepriazeň

mi môže život vziať,...

 

713

00:43:56,684 --> 00:43:58,241

... no neskalí...

 

714

00:44:00,003 --> 00:44:01,994

... mi lásku.

 

715

00:44:13,241 --> 00:44:14,675

To bolo ono.

 

716

00:44:16,084 --> 00:44:18,074

Vážne?

Ach, iste!

 

717

00:44:18,124 --> 00:44:20,034

Áno, áno, isteže.

 

718

00:44:20,083 --> 00:44:21,800

Len som sa nechal uniesť...

 

719

00:44:21,843 --> 00:44:24,356

... gestami a zvyškom.

 

720

00:44:24,402 --> 00:44:27,236

Nuž, nuž.

 

721

00:44:27,283 --> 00:44:30,798

Nikdy som nevidel

takéto podanie úlohy.

 

722

00:44:30,844 --> 00:44:33,118

Myslíte, že sa

mi niečo nájde?

 

723

00:44:33,162 --> 00:44:36,470

Neviem.

To sa uvidí.

 

724

00:44:36,521 --> 00:44:37,509

Podľa čoho?

 

725

00:44:37,560 --> 00:44:40,282

Podľa toho, či tisícky hercov

pred tebou zomrú na mor.

 

726

00:44:40,323 --> 00:44:42,040

- Neznesiteľné!

- Ned len žartuje.

 

727

00:44:42,083 --> 00:44:46,279

Podľa toho, či londýnske

publikum príde o zrak, sluch...

 

728

00:44:46,321 --> 00:44:48,470

... a úprimne, čuch.

 

729

00:44:48,521 --> 00:44:52,275

Priznám sa, pani Hughesová, keď som

počul o tvojom vystúpení, bál som sa.

 

730

00:44:52,321 --> 00:44:54,916

Ženy na javisku.

Čo si počnem?

 

731

00:44:54,963 --> 00:44:57,522

A potom si sa

nám tu predviedla.

 

732

00:44:57,562 --> 00:45:00,074

Veľmi sa mi uľavilo.

 

733

00:45:03,959 --> 00:45:06,271

Pán Betterton, ďakujem za váš čas.

 

734

00:45:06,322 --> 00:45:08,277

Maria, drahá moja...

 

735

00:45:08,321 --> 00:45:10,117

Nie, pane.

Meškám ku Cockerellovi.

 

736

00:45:10,160 --> 00:45:13,867

Zlom väz.

Radi by sme sa prišli pozrieť...

 

737

00:45:13,919 --> 00:45:16,352

Zariadila by som lístky,

ale sme vypredaní.

 

738

00:45:16,398 --> 00:45:18,119

Vypredaní?

 

739

00:45:19,002 --> 00:45:20,753

Maria, Maria.

 

740

00:45:20,801 --> 00:45:21,994

Pani Hughesová.

 

741

00:45:22,041 --> 00:45:24,030

Ale no, no!

 

742

00:45:24,079 --> 00:45:25,352

Ned, Ned.

 

743

00:45:26,318 --> 00:45:30,916

Čo keby dáme pani

Hughesovej jednu z úloh?

 

744

00:45:30,961 --> 00:45:34,554

Nie veď vieš koho,

to si ty, prirodzene.

 

745

00:45:34,599 --> 00:45:37,476

Ale hľadáme Emíliu.

Možno...

 

746

00:45:37,518 --> 00:45:39,314

... to trochu oživí.

 

747

00:45:39,358 --> 00:45:40,836

Čo ty na to?

 

748

00:45:40,877 --> 00:45:42,871

Odmietam.

 

749

00:45:44,400 --> 00:45:46,037

Ako odmietaš?

 

750

00:45:46,080 --> 00:45:48,194

Nebudem s ňou hrať.

 

751

00:45:48,238 --> 00:45:51,592

- Akým právom?

- Mojím, pán Betterton.

 

752

00:45:51,637 --> 00:45:55,552

Dali ste mi právo vyhodiť hercov

z javiska a týmto ho využívam.

 

753

00:45:55,599 --> 00:45:57,953

Ale Cockerella vypredala!

 

754

00:45:57,999 --> 00:46:01,307

Áno! Je tam napakované

a dav tlieska a tlieska.

 

755

00:46:01,357 --> 00:46:04,711

Spomínam si na bábkovú hru,

kde hral vypchatý pes...

 

756

00:46:04,756 --> 00:46:07,875

... a tancoval s Punchom a Judy

a ten dav tiež tlieskal.

 

757

00:46:07,919 --> 00:46:09,795

Ned.

 

758

00:46:09,839 --> 00:46:12,511

Ak budeš naďalej

obhajovať pani Hughesovú,...

 

759

00:46:12,558 --> 00:46:17,231

... či ak sa pokúsiš dať úlohu

jej alebo hociakej inej žene,...

 

760

00:46:17,275 --> 00:46:21,668

... budem to považovať za porušenie

zmluvy a ihneď opustím javisko!

 

761

00:46:22,997 --> 00:46:24,065

Suka!

 

762

00:46:24,997 --> 00:46:27,988

Sama som sa chcela

dnes uchádzať o rolu.

 

763

00:46:29,115 --> 00:46:31,708

Ale ak sa takto správate k ženám,...

 

764

00:46:31,754 --> 00:46:34,271

... pamätajte na moje slová, pane,...

 

765

00:46:34,317 --> 00:46:36,625

... ženy vám ešte ukážu!

 

766

00:46:43,234 --> 00:46:45,432

To bol kto, dofrasa?

 

767

00:46:45,477 --> 00:46:46,670

To...

 

768

00:46:47,836 --> 00:46:49,234

... bola kráľova milenka.

 

769

00:46:49,276 --> 00:46:52,233

Na toto sa nezabudne, Betterton.

 

770

00:46:56,914 --> 00:46:59,510

Preboha.

Sir Charles.

 

771

00:47:00,396 --> 00:47:01,669

Sir Charles.

 

772

00:47:02,675 --> 00:47:04,072

Pán Kynaston.

 

773

00:47:04,114 --> 00:47:07,105

Dodržiavam svoje

zmluvy a sľuby.

 

774

00:47:07,153 --> 00:47:10,352

Dnes ste využili svoje právo.

 

775

00:47:10,395 --> 00:47:12,828

Zajtra využijem svoje!

 

776

00:47:20,072 --> 00:47:23,828

Tento jedovatý tespián

si zaslúži padnúť na riť...

 

777

00:47:23,875 --> 00:47:26,388

... na vlastnom trávniku!

 

778

00:47:38,473 --> 00:47:40,861

- Nell, to si ty?

- Áno.

 

779

00:47:40,912 --> 00:47:42,549

Čo je, moja?

 

780

00:47:42,592 --> 00:47:44,422

Charlie?

 

781

00:47:44,471 --> 00:47:46,825

Miluješ ma, však?

 

782

00:47:50,953 --> 00:47:52,465

No, to ti stále vravím.

 

783

00:47:53,471 --> 00:47:56,268

A nikdy by si mi nič neuprel?

 

784

00:47:56,310 --> 00:47:58,379

Čo chceš?

 

785

00:48:04,352 --> 00:48:05,579

To nemôžem.

 

786

00:48:05,631 --> 00:48:07,666

- Prosím!

- Vylúčené.

 

787

00:48:07,710 --> 00:48:09,461

Už nikdy od teba

nebudem nič chcieť.

 

788

00:48:09,510 --> 00:48:11,147

Nie!

 

789

00:48:11,189 --> 00:48:14,025

- Charlie...

- Nell, mám prácu.

 

790

00:48:14,072 --> 00:48:15,868

Prosím.

Malý Charlie.

 

791

00:48:15,912 --> 00:48:18,061

Kde má hračku?

 

792

00:48:18,111 --> 00:48:19,940

Nie, mám veľmi

dôležitú prácu.

 

793

00:48:19,989 --> 00:48:22,218

Sme vo vojne s Holanďanmi.

 

794

00:48:22,269 --> 00:48:24,544

Vaša výsosť!

 

795

00:48:24,589 --> 00:48:26,582

Ukážte mi korunu!

 

796

00:48:54,749 --> 00:48:58,660

Hyde.

Chcem niečo nadiktovať.

 

797

00:49:17,468 --> 00:49:18,786

Ste v poriadku, pane?

 

798

00:49:23,466 --> 00:49:26,457

Park Sv. Jamesa, altánok.

 

799

00:49:45,026 --> 00:49:47,016

- Vaša výsosť.

- Vaša výsosť.

 

800

00:49:48,265 --> 00:49:50,255

- Vaša výsosť.

- Vaša výsosť.

 

801

00:49:56,226 --> 00:50:00,216

Vážne mu ublížime.

Ale nemôžeme spraviť priveľa.

 

802

00:50:02,183 --> 00:50:04,093

Kynaston! Kynaston!

 

803

00:50:08,305 --> 00:50:10,499

Bravo, pán Kynaston! Bravo!

 

804

00:50:10,545 --> 00:50:12,421

Kynaston! Kynaston!

 

805

00:50:18,746 --> 00:50:20,736

Nie tak.

 

806

00:50:25,623 --> 00:50:28,500

Pán Ned, pane?

Hľadajú vás.

 

807

00:50:28,542 --> 00:50:30,501

Pán Kynaston.

 

808

00:50:30,545 --> 00:50:35,253

Pán Kynaston, chceme sa

ospravedlniť za našu hrubosť.

 

809

00:50:35,303 --> 00:50:38,055

Chceme sa s vami zmieriť.

 

810

00:50:38,102 --> 00:50:40,296

Môžeme vás previezť?

 

811

00:50:41,301 --> 00:50:42,783

Môžeme?

 

812

00:50:55,144 --> 00:50:57,134

Prečo sme zastavili?

 

813

00:50:57,183 --> 00:50:59,980

Poďte s nami, pán Kynaston.

 

814

00:51:00,982 --> 00:51:02,972

Čo máte za lubom?

 

815

00:51:03,021 --> 00:51:07,219

Ide skôr o to, čo vy.

 

816

00:51:07,262 --> 00:51:10,334

Mali ste príležitosť hrať

pod holým nebom?

 

817

00:51:11,062 --> 00:51:13,779

Pokiaľ viem, tak nie.

 

818

00:51:13,821 --> 00:51:15,458

Potom vás prosím, pane.

 

819

00:51:15,500 --> 00:51:17,137

Spravte nám radosť,...

 

820

00:51:17,179 --> 00:51:19,409

... hoci si to nezaslúžime.

 

821

00:51:28,620 --> 00:51:30,291

Smiali ste sa nám, pane!

 

822

00:51:30,339 --> 00:51:32,011

Vy, herec, ste sa

smiali vyššej triede!

 

823

00:51:32,059 --> 00:51:34,814

Teraz to poznáš z druhého

konca, pirát zadkov!

 

824

00:51:36,061 --> 00:51:39,209

Tu je kurva

Maura Benátskeho.

 

825

00:51:39,259 --> 00:51:42,250

- Kde máš šaty, moja?

- Mýlite si ma, páni.

 

826

00:51:42,298 --> 00:51:44,174

- Ale kdeže!

- To je on, pán kurva.

 

827

00:51:44,217 --> 00:51:46,893

- Presne ako nám povedali.

- Ešte udri!

 

828

00:51:47,580 --> 00:51:48,978

Týmto vyhlasujem edikt.

 

829

00:51:49,020 --> 00:51:52,011

Chcem, aby sa

schválil, uzákonil...

 

830

00:51:52,059 --> 00:51:55,652

... a okamžite vykonával

v daných oblastiach.

 

831

00:51:55,698 --> 00:51:58,579

Kráľovský licenčný zákon,...

 

832

00:51:58,621 --> 00:52:02,407

... ktorý záväzne

káže nasledovné:

 

833

00:52:02,459 --> 00:52:05,687

Hoci sa ženské úlohy v hrách...

 

834

00:52:05,737 --> 00:52:09,411

... dodnes hrali mužmi

v ženských odevoch,...

 

835

00:52:09,457 --> 00:52:13,292

... čo vyvolávalo urážky,...

 

836

00:52:13,339 --> 00:52:17,091

... povoľujeme a prikazujeme,

aby odteraz...

 

837

00:52:17,937 --> 00:52:22,328

... všetky ženské

úlohy hrali ženy.

 

838

00:52:24,299 --> 00:52:26,687

Žiaden muž už nikdy...

 

839

00:52:27,658 --> 00:52:29,726

... v anglickom divadle...

 

840

00:52:29,776 --> 00:52:31,686

... nebude hrať ženu!

 

841

00:53:05,794 --> 00:53:08,819

... a o šesť

týždňov neskôr...

 

842

00:53:08,854 --> 00:53:13,168

Pani Hughesová, hoci je

pravdou, že talent zostáva,...

 

843

00:53:13,217 --> 00:53:16,651

... kým krása odchádza

ako hviezdy za úsvitu,...

 

844

00:53:16,696 --> 00:53:20,163

... iste chápete,

že ste bezpochyby...

 

845

00:53:20,213 --> 00:53:22,806

... tou najkrajšou ženou

anglického divadla.

 

846

00:53:22,853 --> 00:53:25,165

Som herečka, nie kráska.

 

847

00:53:25,216 --> 00:53:26,534

Možno áno,...

 

848

00:53:26,575 --> 00:53:31,806

... ale ak mám namaľovať vašu krásu, pani

Hughesová, musím nakresliť odhalené ňadro.

 

849

00:53:31,854 --> 00:53:36,801

Ako inak dokážem divákom

Londýna, že naozaj ste žena?

 

850

00:53:46,052 --> 00:53:48,963

Chcem, aby ma brali

ako vážnu herečku.

 

851

00:53:50,254 --> 00:53:54,928

Drahá, kým ťa môže niekto brať

vážne, musíš priviesť ľudí do divadla.

 

852

00:54:05,134 --> 00:54:06,566

Dobre, maľujte!

 

853

00:54:07,573 --> 00:54:11,165

Tak sa z tela stáva umenie.

 

854

00:54:15,653 --> 00:54:17,529

Kynaston.

 

855

00:54:17,572 --> 00:54:19,562

Vidím, že vaše rany sa hoja.

 

856

00:54:19,612 --> 00:54:23,398

Áno. Prepadla

ma banda kritikov.

 

857

00:54:23,450 --> 00:54:26,998

Kedy sa vrátite na javisko,

pán Ká? Dúfam, že čoskoro.

 

858

00:54:27,050 --> 00:54:29,520

- Hneď, ako ma pustia.

- Lekári, ha?

 

859

00:54:30,652 --> 00:54:35,769

- Aká úloha bude značiť váš návrat?

- Čo iné ako Desdemona?

 

860

00:54:37,209 --> 00:54:39,964

Čo tu chcete, Kynaston?

 

861

00:54:40,011 --> 00:54:41,444

Chcem môj vankúš.

 

862

00:54:41,491 --> 00:54:45,767

Zrejme sa stratil. Ktovie, či

pani Hughesová nevie, kde je.

 

863

00:54:45,810 --> 00:54:47,845

Toto je neznesiteľné!

 

864

00:54:47,889 --> 00:54:51,436

Sir Charles, páni, mohli by ste ma nechať

s pánom Kynastonom na chvíľu osamote?

 

865

00:54:51,488 --> 00:54:52,559

Isteže.

 

866

00:54:54,731 --> 00:54:57,846

Viete, pán Ká, ktoré vaše

vystúpenia som mal najradšej?

 

867

00:54:57,890 --> 00:55:01,163

Hoci som zbožňoval vašu

Desdemonu a vašu Júliu,...

 

868

00:55:01,208 --> 00:55:04,040

... najviac sa mi páčili

vaše úlohy v nohaviciach.

 

869

00:55:04,087 --> 00:55:06,160

Napríklad Rosalind.

 

870

00:55:06,210 --> 00:55:10,486

A nielen kvôli ženským

veciam, ale pre mužské sekcie.

 

871

00:55:10,529 --> 00:55:15,396

Vaše podanie muža prišlo

také správne. Pravdivé.

 

872

00:55:16,167 --> 00:55:19,128

Asi som mal pocit, že bolo

najreálnejšie v celej hre.

 

873

00:55:19,170 --> 00:55:22,002

Viete, prečo sa tie mužské

veci zdali také skutočné?

 

874

00:55:22,049 --> 00:55:23,799

Lebo predstieram.

 

875

00:55:23,847 --> 00:55:27,121

Vidíte muža cez zrkadlo

ženy cez zrkadlo muža.

 

876

00:55:27,166 --> 00:55:29,600

Stačí odobrať jedno

zrkadlo a nefunguje to.

 

877

00:55:29,647 --> 00:55:32,878

Muž je skutočný len preto, lebo ho

vidíte v kontraste so ženou, ktorou je.

 

878

00:55:32,928 --> 00:55:35,805

Ak by ste ho videli

bez ženy, v ktorej žije,...

 

879

00:55:35,847 --> 00:55:37,837

... vôbec by nevyzeral

ako muž.

 

880

00:55:42,528 --> 00:55:45,361

Áno, nad touto otázkou ste

očividne uvažovali dlhšie ako ja.

 

881

00:55:57,247 --> 00:55:58,804

Počula som o tvojom...

 

882

00:55:58,847 --> 00:56:00,837

Áno, áno, asi si počula.

 

883

00:56:00,886 --> 00:56:02,955

Asi si nielen počula.

 

884

00:56:03,005 --> 00:56:05,393

Možno si počula ešte

skôr, ako sa to stalo.

 

885

00:56:07,688 --> 00:56:09,484

Nemám tvoj vankúš.

 

886

00:56:09,567 --> 00:56:12,399

To si mohla povedať aj pred nimi.

 

887

00:56:12,446 --> 00:56:14,560

Nevzala som ti

nič, čo bolo tvoje!

 

888

00:56:14,604 --> 00:56:18,117

Nosíš moje šaty, hráš moje úlohy,

žiješ môj život a nevzala si mi nič?

 

889

00:56:18,163 --> 00:56:19,962

Ženská perspektíva.

 

890

00:56:20,006 --> 00:56:23,236

Ale aspoň povedomá.

Ten vankúš bol môj vlastný.

 

891

00:56:23,286 --> 00:56:25,321

Nepatril divadlu.

Ako vieš, dostal som ho veľmi dávno.

 

892

00:56:25,365 --> 00:56:28,480

Áno, garderobiérka vždy

pozná tajomstvá svojho pána.

 

893

00:56:28,524 --> 00:56:31,196

Prirodzene, teraz mám

vlastného garderobiéra.

 

894

00:56:31,243 --> 00:56:33,680

Muža.

Kedysi bol hercom.

 

895

00:56:33,726 --> 00:56:36,000

Asi neuhádneš, aký typ?

 

896

00:56:38,124 --> 00:56:40,921

Viete, madam, udivuje ma,

že potrebujete publikum!

 

897

00:56:40,963 --> 00:56:44,557

Zostáva pri toľkej sebaláske

vôbec miesto na lásku verejnosti?

 

898

00:56:44,602 --> 00:56:47,243

Čo viete o láske, pane?

 

899

00:56:47,285 --> 00:56:48,478

Či vernosti?

 

900

00:56:48,524 --> 00:56:52,117

Či obdive, ktorý človek

trpí v najhlbšom tichu?

 

901

00:56:56,641 --> 00:56:59,760

Jediná láska, ktorú poznáte, pane,

je tá, ktorú hráte na javisku.

 

902

00:57:06,801 --> 00:57:10,273

Čo delí mužov...

 

903

00:57:10,324 --> 00:57:12,120

Nech sa tak stane...

 

904

00:57:13,563 --> 00:57:15,598

Bol to slávik, nie škovran

 

905

00:57:15,642 --> 00:57:17,791

Ktorý si mu do ucha vlial...

 

906

00:57:17,841 --> 00:57:19,956

Aha, Kynaston!

 

907

00:57:35,443 --> 00:57:37,717

Ach, vy chladné kamene.

 

908

00:57:41,680 --> 00:57:44,068

Ach, vy chladné kamene.

 

909

00:57:45,479 --> 00:57:46,797

Lear.

 

910

00:57:49,162 --> 00:57:51,072

Ako si uhádol?

 

911

00:57:51,121 --> 00:57:54,349

Cordelia.

Skúšaš si jej odnesenie.

 

912

00:57:57,558 --> 00:57:58,546

Ľahká?

 

913

00:57:58,598 --> 00:58:00,512

Ľahšia ako ty.

 

914

00:58:00,561 --> 00:58:02,357

Funguje to aj naživo?

 

915

00:58:02,401 --> 00:58:04,516

Naživo nesiem skutočnú ženu.

 

916

00:58:04,560 --> 00:58:07,914

Bývalú krajčírku zo Sheffieldu,

ktorá je dvakrát väčšia ako ja.

 

917

00:58:07,959 --> 00:58:10,711

Čo chceš?

 

918

00:58:10,758 --> 00:58:13,514

Ešte raz si skúsiť

scénu, kde ju zavraždí.

 

919

00:58:13,561 --> 00:58:16,313

Nemôžem. Koruna by ma

zavrela, ak by som to spravil.

 

920

00:58:16,360 --> 00:58:19,077

- Tommy...

- Stál si ma podporu paláca.

 

921

00:58:19,118 --> 00:58:20,630

Odmietol si hrať so ženou...

 

922

00:58:20,678 --> 00:58:24,830

... v deň, kedy sa kráľova milenka,

ktorá túži po divadelnej kariére,...

 

923

00:58:24,878 --> 00:58:26,153

... dívala.

 

924

00:58:26,200 --> 00:58:28,713

Okrem toho, súbor je plný.

 

925

00:58:28,759 --> 00:58:32,386

Nie si jediný herec,

ktorý kvôli zákonu prišiel o prácu.

 

926

00:58:32,438 --> 00:58:34,712

Mesto je teraz

plné takých ako ty.

 

927

00:58:34,757 --> 00:58:36,792

Pán Betterton.

 

928

00:58:36,836 --> 00:58:39,273

Treba si prezrieť Gonerily.

 

929

00:58:40,439 --> 00:58:41,917

Nech sa ti darí.

 

930

00:58:47,556 --> 00:58:49,467

Tommy, je...

 

931

00:58:51,638 --> 00:58:53,275

Je dobrá?

 

932

00:58:53,318 --> 00:58:54,716

Hughesová.

 

933

00:58:54,757 --> 00:58:56,667

Ako herečka?

 

934

00:59:02,958 --> 00:59:04,868

Je hviezda.

 

935

00:59:06,837 --> 00:59:08,746

Bola prvou

vo svojom odbore.

 

936

00:59:09,515 --> 00:59:11,982

Ty si bol posledným.

 

937

00:59:38,473 --> 00:59:40,432

Dobrotivý Bože.

 

938

00:59:41,396 --> 00:59:44,193

- Udusíš sa v tom.

- Chce vaša milosť, aby som sa vyzliekol?

 

939

00:59:44,235 --> 00:59:46,543

Ticho.

Toto nie je vhodné miesto.

 

940

00:59:46,594 --> 00:59:48,504

Myslel som si, že

teplo a paru neznášaš.

 

941

00:59:48,553 --> 00:59:50,861

Očisťujem sa.

 

942

00:59:53,796 --> 00:59:57,230

Prečo si za mnou neprišiel, keď si

sa dopočul, že na mňa zaútočili?

 

943

00:59:58,553 --> 01:00:01,623

Vedel som, že nechceš,

aby som videl, čo ti spravili.

 

944

01:00:01,672 --> 01:00:03,468

Prečo si nenapísal?

 

945

01:00:03,511 --> 01:00:05,425

Ned, nikdy som nebol na listy.

 

946

01:00:05,475 --> 01:00:07,385

Listy sú nebezpečné.

 

947

01:00:07,434 --> 01:00:10,549

Prežívajú aj dlho po tom,

ako ich vášeň zomrela.

 

948

01:00:10,593 --> 01:00:12,583

Sú nebezpečné,

len ak sú tajné.

 

949

01:00:12,632 --> 01:00:14,587

My tajní sme, nemyslíš?

 

950

01:00:15,751 --> 01:00:17,584

Zlé jazyky začali klebetiť.

 

951

01:00:17,634 --> 01:00:20,194

Tie veci, ktoré si povedal v paláci.

Varoval som ťa, Ned.

 

952

01:00:20,234 --> 01:00:23,860

Čo by mi získalo

späť manžela?

 

953

01:00:23,912 --> 01:00:24,980

Nerob.

 

954

01:00:25,031 --> 01:00:26,941

Žením sa.

 

955

01:00:26,990 --> 01:00:28,980

Jane Bellamy.

Verím, že ju poznáš.

 

956

01:00:29,030 --> 01:00:31,149

Túto sobotu.

Príde aj kráľ.

 

957

01:00:31,993 --> 01:00:33,823

Dryden zložil sonet.

 

958

01:00:34,672 --> 01:00:36,787

Jane je vlastne

dosť zlatá vec.

 

959

01:00:36,831 --> 01:00:38,946

Pekná, bohatá.

 

960

01:00:38,990 --> 01:00:40,786

Prekvapujúco sčítaná.

 

961

01:00:40,830 --> 01:00:42,344

A žena.

 

962

01:00:44,473 --> 01:00:46,667

Aká je v posteli?

 

963

01:00:46,712 --> 01:00:48,666

Ako sa ti...

 

964

01:00:48,710 --> 01:00:49,983

... bozkáva?

 

965

01:00:50,030 --> 01:00:53,338

Nosí zlatú žiaru, keď v nej

zomieraš? Či ešte nevieš?

 

966

01:00:53,989 --> 01:00:55,948

Nechcem ťa!

 

967

01:00:57,671 --> 01:00:59,581

Nie takého,

ako si teraz.

 

968

01:01:03,749 --> 01:01:06,740

Keď som

s tebou trávil čas,...

 

969

01:01:06,788 --> 01:01:10,749

... vždy som ťa

bral ako ženu.

 

970

01:01:12,230 --> 01:01:14,298

Keď sme boli v posteli,...

 

971

01:01:14,349 --> 01:01:16,578

... vždy to bola

posteľ na javisku.

 

972

01:01:17,628 --> 01:01:20,144

Myslel som si:

"Som v hre..."

 

973

01:01:20,871 --> 01:01:22,861

"... a v Desdemone."

 

974

01:01:23,830 --> 01:01:26,582

Kleopatre, úbohej Ofélii.

 

975

01:01:28,068 --> 01:01:30,137

Teraz nie si ani jednou.

 

976

01:01:31,427 --> 01:01:33,341

Neviem, kto si.

 

977

01:01:35,830 --> 01:01:37,740

Pochybujem, či to vieš ty.

 

978

01:02:32,864 --> 01:02:37,656

Dobrý pane, ak vytasíte

svoju čepeľ na toto krovie...

 

979

01:02:38,386 --> 01:02:42,297

Dobrý pane, ak vytasíte

svoju čepeľ na toto krovie...

 

980

01:02:42,344 --> 01:02:45,141

Madam, prepáčte,

hľadám slečnu Nell Gwynn.

 

981

01:02:45,184 --> 01:02:48,496

Tu ju nenájdeš. Je niekde

v krídlach a čochvíľa vojde.

 

982

01:02:50,186 --> 01:02:53,334

- Dobrý pane, ak vytasíte...

- Pane?

 

983

01:02:54,104 --> 01:02:58,892

S dovolením. Ideme predviesť jeden

z našich palácových muzikálov.

 

984

01:03:00,225 --> 01:03:02,978

Pane, hostia?

 

985

01:03:05,864 --> 01:03:08,696

- Vyzeráš povedome.

- Pane, som Edward Kynaston.

 

986

01:03:08,743 --> 01:03:11,256

Kynaston! Ako si sa

sem dostal, dofrasa?

 

987

01:03:11,302 --> 01:03:14,660

Bývalý kolega herec je tu kuchtíkom

a bol mi dlho dobrým priateľom.

 

988

01:03:14,705 --> 01:03:17,059

Čiže ho musíme popraviť.

 

989

01:03:17,944 --> 01:03:19,455

Vtip, vtip.

 

990

01:03:19,502 --> 01:03:21,810

Upokoj sa, Kynaston.

 

991

01:03:21,861 --> 01:03:23,737

Čo vlastne chceš s Nell?

 

992

01:03:23,781 --> 01:03:25,422

Nell ťa nemá dvakrát rada.

 

993

01:03:25,464 --> 01:03:28,455

Keď prišla do divadla pána Bettertona,

môj hnev bol zameraný na inú.

 

994

01:03:28,503 --> 01:03:31,380

- Slečnu Gwynn som ani len nevidel.

- Nepochybujem, že to vieš vysvetliť.

 

995

01:03:32,622 --> 01:03:34,532

Ale mne na tom

vôbec nezáleží.

 

996

01:03:34,581 --> 01:03:35,899

Mne áno!

 

997

01:03:35,941 --> 01:03:38,139

Charlie, kde to viazne?

 

998

01:03:54,501 --> 01:03:56,377

Povedz, čo chceš.

 

999

01:04:07,141 --> 01:04:08,970

Chcem hrať.

 

1000

01:04:09,020 --> 01:04:10,975

Tak hraj.

 

1001

01:04:11,019 --> 01:04:13,771

Chcem hrať tak,

ako som hral pred tým.

 

1002

01:04:13,818 --> 01:04:15,459

- Dievčenské úlohy?

- Ak by ste to povolili.

 

1003

01:04:15,501 --> 01:04:20,573

Nepovolím. Nenakláňaj misky váh,

Kynaston, daj dievčatám šancu.

 

1004

01:04:20,620 --> 01:04:22,575

Okrem toho,...

 

1005

01:04:22,619 --> 01:04:24,813

... je to ústupok cirkvi.

 

1006

01:04:24,858 --> 01:04:28,170

Kňazi stále kážu

o chlapcoch hrajúcich ženy.

 

1007

01:04:28,221 --> 01:04:31,814

Podľa nich to vedie

k zženštilosti a sodómií.

 

1008

01:04:31,860 --> 01:04:33,610

Oni to už vedieť musia,

sú to kňazi.

 

1009

01:04:33,658 --> 01:04:36,046

Hraj chlapa, Kynaston.

 

1010

01:04:36,098 --> 01:04:37,815

Aké ťažké to môže byť?

 

1011

01:04:37,857 --> 01:04:41,090

Nie je to otázka toho,

či viem hrať muža.

 

1012

01:04:41,140 --> 01:04:43,812

Muža zahrať viem.

 

1013

01:04:43,859 --> 01:04:46,656

Nie je v tom žiadne umenie.

 

1014

01:04:46,698 --> 01:04:50,655

Sú veci, ktoré môžem byť

ako žena, no nie ako muž.

 

1015

01:04:50,697 --> 01:04:52,769

- Napríklad?

- Hviezda.

 

1016

01:04:52,820 --> 01:04:56,970

Nie. Myslím, že pán Kynaston by mohol

byť hviezdou v hociakom prevleku.

 

1017

01:04:57,019 --> 01:04:59,736

Ak nie je v hraní

muža žiadne umenie,...

 

1018

01:04:59,777 --> 01:05:01,289

... tak nám to ukážte.

 

1019

01:05:03,096 --> 01:05:06,011

Buďte pre nás mužom a potom

si možno jeho výsosť rozmyslí,...

 

1020

01:05:06,059 --> 01:05:07,730

... či môžete hrať ženu.

 

1021

01:05:07,778 --> 01:05:10,689

Áno.

Predveď monológ,...

 

1022

01:05:10,737 --> 01:05:14,614

... ktorý ukáže

všetko odvážne a silné...

 

1023

01:05:14,656 --> 01:05:17,694

... a mužné v mužovi.

 

1024

01:05:18,738 --> 01:05:20,648

Ukáž nám...

 

1025

01:05:21,777 --> 01:05:23,572

... Othella.

 

1026

01:05:50,814 --> 01:05:52,724

Tak je to spravodlivé.

 

1027

01:05:56,096 --> 01:05:59,166

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1028

01:06:02,454 --> 01:06:04,250

Vám, cudné hviezdy,...

 

1029

01:06:05,213 --> 01:06:06,565

... všetko zata...

 

1030

01:06:09,855 --> 01:06:11,287

Môžem odznova?

 

1031

01:06:11,335 --> 01:06:14,166

- Áno, isteže.

- Ďakujem.

 

1032

01:06:21,175 --> 01:06:23,244

Tak je to spravodlivé.

 

1033

01:06:25,573 --> 01:06:27,483

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1034

01:06:27,533 --> 01:06:30,285

Vám, cudné hviezdy,...

 

1035

01:06:30,332 --> 01:06:32,084

... všetko zatajím!

 

1036

01:06:32,132 --> 01:06:34,045

Tak je to správne!

 

1037

01:06:34,774 --> 01:06:36,650

Neprelejem krv,...

 

1038

01:06:38,972 --> 01:06:42,849

... nezjazvím jej tvár,

belšiu ako sneh...

 

1039

01:06:47,733 --> 01:06:50,246

Prepáčte, môžem ešte raz?

 

1040

01:06:51,692 --> 01:06:52,760

Prosím.

 

1041

01:06:58,413 --> 01:07:01,562

A predsa umrie:

nesmie klamať svet.

 

1042

01:07:01,612 --> 01:07:04,681

Vyhasne svetlo

- potom zhasne tiež!

 

1043

01:07:35,491 --> 01:07:36,718

Ak...

 

1044

01:07:37,970 --> 01:07:40,767

... by som mohol...

 

1045

01:07:40,809 --> 01:07:42,719

... ešte raz.

 

1046

01:07:51,050 --> 01:07:53,323

Nuž, nuž.

Čaká nás predstavenie.

 

1047

01:07:53,408 --> 01:07:54,726

Kynaston!

 

1048

01:07:55,807 --> 01:07:57,956

Moji astronómovia mi tvrdia,...

 

1049

01:07:58,006 --> 01:08:02,047

... že svetlo hviezdy planie

dlho po tom, ako vyhasne.

 

1050

01:08:06,887 --> 01:08:08,638

Hoci to už ani

hviezda nevie.

 

1051

01:08:20,406 --> 01:08:22,521

Vyhnanstvo je hrozná vec...

 

1052

01:08:22,565 --> 01:08:25,366

... pre tých, čo poznajú

miesto, ktoré im patrí.

 

1053

01:08:29,807 --> 01:08:31,762

Začneme, pane?

 

1054

01:08:31,806 --> 01:08:33,523

Začneme, madam.

 

1055

01:08:36,325 --> 01:08:37,475

Nezostanem.

 

1056

01:08:37,527 --> 01:08:39,438

- Je to na kráľov príkaz.

- Zostaňte bezo mňa!

 

1057

01:08:41,527 --> 01:08:43,436

Pán Kynaston!

 

1058

01:08:44,165 --> 01:08:46,075

Pán Kynaston!

 

1059

01:08:47,484 --> 01:08:48,916

Pán Kynaston!

 

1060

01:08:55,165 --> 01:08:58,394

- Aký fešáčisko!

- Ty sa vieš s ženskou potešiť, že?

 

1061

01:08:58,444 --> 01:09:00,434

Problém vidím v tom,...

 

1062

01:09:00,484 --> 01:09:03,523

... že divák má v divadle

priveľa možností.

 

1063

01:09:04,646 --> 01:09:07,443

Je tu pani Corbettová

v Rómeovi a Júlii.

 

1064

01:09:07,485 --> 01:09:09,474

Pani Bracegirdle

vo Večere trojkráľovom.

 

1065

01:09:10,523 --> 01:09:12,638

Pani Barry v Hamletovi.

 

1066

01:09:13,522 --> 01:09:14,672

A vy,...

 

1067

01:09:14,724 --> 01:09:16,795

... prirodzene vy v Learovi.

 

1068

01:09:19,484 --> 01:09:21,553

Dnes sme boli ledva

spolovice plní.

 

1069

01:09:22,403 --> 01:09:23,517

Nuž.

 

1070

01:09:24,843 --> 01:09:26,400

Veď viete, leto.

 

1071

01:09:29,045 --> 01:09:31,194

Zostanete na

druhé predstavenie?

 

1072

01:09:32,284 --> 01:09:34,193

Obávam sa, že nie,

pani Hughesová.

 

1073

01:09:35,162 --> 01:09:38,232

Idete za mojimi rivalmi?

 

1074

01:09:40,163 --> 01:09:42,074

Vy nemáte rivalov, pani Hughesová.

 

1075

01:09:51,041 --> 01:09:53,000

Pán Pepys.

 

1076

01:09:53,964 --> 01:09:57,272

Komu píšete

všetky tie poznámky?

 

1077

01:09:57,323 --> 01:09:59,198

Len sebe.

 

1078

01:10:00,441 --> 01:10:02,749

Páči sa vám to?

 

1079

01:10:02,800 --> 01:10:04,712

Zbožňujem to.

 

1080

01:10:05,603 --> 01:10:07,513

Nezbožňujete herectvo?

 

1081

01:10:13,600 --> 01:10:14,827

Áno.

 

1082

01:10:17,441 --> 01:10:21,320

Ale žiaľ, nemôžem to

robiť sama pre seba,...

 

1083

01:10:23,280 --> 01:10:25,190

... lebo sa obávam,...

 

1084

01:10:27,039 --> 01:10:29,074

... že som

v tom hrozná.

 

1085

01:10:29,118 --> 01:10:30,314

Ale no.

 

1086

01:10:30,362 --> 01:10:33,034

Ale no, drahá

pani Hughesová.

 

1087

01:10:33,081 --> 01:10:34,991

Ste na seba príliš prísna.

 

1088

01:10:35,760 --> 01:10:40,548

Debutovali ste ako prvá

herečka anglického divadla.

 

1089

01:10:45,601 --> 01:10:46,953

Pán Pepys.

 

1090

01:10:48,399 --> 01:10:50,309

Keď som debutovala,...

 

1091

01:10:52,837 --> 01:10:55,228

... bola som dobrá herečka?

 

1092

01:10:58,319 --> 01:11:00,229

Pani Hughesová,...

 

1093

01:11:01,558 --> 01:11:03,468

... nebolo vám rovnej.

 

1094

01:11:09,920 --> 01:11:11,716

- Pán Cockerell.

- Pani Hughesová.

 

1095

01:11:11,759 --> 01:11:13,668

Napadlo mi, že zaskočím

na predstavenie.

 

1096

01:11:13,717 --> 01:11:17,025

Dnes máte prázdno.

Pani Hughesová?

 

1097

01:11:17,076 --> 01:11:18,986

Poznáte pani Barry?

 

1098

01:11:21,559 --> 01:11:24,788

Toľko som o vás

počula, pani Hughesová.

 

1099

01:11:24,838 --> 01:11:28,795

Jedného dňa by som

chcela vidieť vašu Oféliu.

 

1100

01:11:28,836 --> 01:11:31,907

Poďme po

predstavení na pohárik.

 

1101

01:11:31,956 --> 01:11:34,233

Porozprávame sa

o istých zmenách.

 

1102

01:11:46,238 --> 01:11:48,956

- Pán Pepys?

- Áno?

 

1103

01:11:50,916 --> 01:11:53,145

Viete, kde pobýva

pán Kynaston?

 

1104

01:11:57,837 --> 01:11:59,953

Mamička, mamička

 

1105

01:11:59,997 --> 01:12:02,510

Čo si počnem?

 

1106

01:12:04,035 --> 01:12:06,343

Vzala som si muža

 

1107

01:12:06,394 --> 01:12:08,953

Čo nemôže jebať

 

1108

01:12:10,355 --> 01:12:12,311

Starostí veľa

 

1109

01:12:12,356 --> 01:12:14,994

Radostí málo

 

1110

01:12:16,355 --> 01:12:18,504

Bo som si vzala muža

 

1111

01:12:18,554 --> 01:12:21,703

Úplne bez gulí

 

1112

01:12:21,753 --> 01:12:23,792

Bez gulí

 

1113

01:12:23,836 --> 01:12:26,429

Úplne bez gulí

 

1114

01:12:26,475 --> 01:12:30,431

Vzala som si muža

úplne bez gulí

 

1115

01:12:30,473 --> 01:12:31,666

Bez gulí

 

1116

01:12:31,712 --> 01:12:34,351

Úplne bez gulí!

 

1117

01:12:35,755 --> 01:12:38,870

Prvotriedne!

 

1118

01:12:40,713 --> 01:12:43,272

A keď sme pri triede,...

 

1119

01:12:46,872 --> 01:12:48,705

... ak som dobre pochopila,...

 

1120

01:12:48,755 --> 01:12:52,541

... keď som sa prešla

po miestnosti,...

 

1121

01:12:52,593 --> 01:12:55,583

... niektorí z vás, páni,...

 

1122

01:12:55,631 --> 01:12:57,382

Kto, my?

 

1123

01:12:57,431 --> 01:13:00,311

... a možno aj niektoré z dám...

 

1124

01:13:01,873 --> 01:13:06,422

- Mne môžeš palicu leštiť hocikedy!

- ... si myslia, že naša fešanda...

 

1125

01:13:06,472 --> 01:13:11,066

... nie je skutočnou

kráskou z javiska,...

 

1126

01:13:12,151 --> 01:13:15,065

... ba ani skutočnou, živou...

 

1127

01:13:15,113 --> 01:13:16,101

... ženskou!

 

1128

01:13:17,952 --> 01:13:18,985

Nuž.

 

1129

01:13:19,031 --> 01:13:20,509

Máme dôkaz.

 

1130

01:13:20,550 --> 01:13:22,187

Ukáž nám dôkaz!

 

1131

01:13:22,230 --> 01:13:24,346

Hneď tu!

 

1132

01:13:26,072 --> 01:13:28,824

- Ideš!

- Vyššie!

 

1133

01:13:29,591 --> 01:13:31,467

Moja,...

 

1134

01:13:31,511 --> 01:13:34,104

... zdvihni oponu, prosím.

 

1135

01:13:34,150 --> 01:13:36,140

Hore, hore, hore.

 

1136

01:13:38,152 --> 01:13:39,948

Vyššie!

 

1137

01:13:50,871 --> 01:13:52,622

Prestaňte!

 

1138

01:13:53,590 --> 01:13:55,500

Prestaňte!

 

1139

01:13:56,949 --> 01:13:59,382

Čo chceš, moja?

 

1140

01:13:59,428 --> 01:14:02,147

- Chcem túto dámu.

- Až keď skončíme.

 

1141

01:14:02,911 --> 01:14:05,185

Dám ti päť libier.

 

1142

01:14:05,230 --> 01:14:07,140

Vezmi tie peniaze!

 

1143

01:14:09,108 --> 01:14:11,382

Pakuj sa z môjho javiska!

 

1144

01:14:13,387 --> 01:14:15,585

Má tvoju parochňu

na guľoch!

 

1145

01:14:15,630 --> 01:14:18,189

A vráť mi moju parochňu!

 

1146

01:14:43,667 --> 01:14:45,577

Spal si.

 

1147

01:14:52,827 --> 01:14:55,943

Môžeš tu zostať týždeň.

Toľko som zaplatila hostinskému.

 

1148

01:14:55,987 --> 01:14:57,897

Jedol si?

 

1149

01:14:59,705 --> 01:15:00,773

Nie.

 

1150

01:15:02,624 --> 01:15:05,186

Pošlem ti jedlo a pitie.

 

1151

01:15:06,667 --> 01:15:08,577

A žiaden alkohol.

 

1152

01:15:22,586 --> 01:15:24,495

Prečo to robíš?

 

1153

01:15:46,425 --> 01:15:48,334

Prečo nechceš hrať mužov?

 

1154

01:15:53,221 --> 01:15:57,057

Muži nie sú nádherní.

Ich činy tiež nie sú nádherné.

 

1155

01:15:57,104 --> 01:15:59,776

Ženy robia všetko nádherne.

 

1156

01:15:59,823 --> 01:16:01,733

Zvlášť, keď zomierajú.

 

1157

01:16:03,022 --> 01:16:04,693

Muži príliš cítia.

 

1158

01:16:04,742 --> 01:16:07,211

City kazia účinok.

 

1159

01:16:08,504 --> 01:16:11,256

City robia veci škaredými.

 

1160

01:16:17,780 --> 01:16:20,854

Možno preto som nikdy

nedotiahol scénu úmrtia.

 

1161

01:16:22,263 --> 01:16:23,661

Nikdy...

 

1162

01:16:26,221 --> 01:16:28,097

... som ju necítil...

 

1163

01:16:28,141 --> 01:16:30,051

... spôsobom,...

 

1164

01:16:31,940 --> 01:16:34,854

... ktorý by nezmárnil...

 

1165

01:16:42,619 --> 01:16:44,530

Nemohol som

nechať krásu zomrieť.

 

1166

01:16:48,581 --> 01:16:51,094

Bez krásy nič nezostáva.

 

1167

01:16:54,379 --> 01:16:56,289

Kto by to mohol milovať?

 

1168

01:17:16,699 --> 01:17:18,609

Zostanem s tebou,

kým budeš spať.

 

1169

01:17:19,418 --> 01:17:21,328

Chceš si byť istá,

že neutečiem?

 

1170

01:17:24,620 --> 01:17:26,018

Nie.

 

1171

01:17:31,457 --> 01:17:33,367

Nikdy predtým som

nespala s mužom.

 

1172

01:17:34,657 --> 01:17:36,570

A ja som nikdy nespal so ženou.

 

1173

01:17:36,619 --> 01:17:38,529

Okrem mňa.

 

1174

01:17:39,338 --> 01:17:40,656

Nikdy?

 

1175

01:17:41,497 --> 01:17:43,407

Nikdy nespal.

 

1176

01:18:05,376 --> 01:18:07,286

Čo robia muži?

 

1177

01:18:11,015 --> 01:18:12,449

S ženami?

 

1178

01:18:12,496 --> 01:18:14,408

S mužmi.

 

1179

01:18:20,134 --> 01:18:21,407

Muži...

 

1180

01:18:23,093 --> 01:18:24,127

My...

 

1181

01:18:28,496 --> 01:18:30,133

Nuž, ako sa to vezme.

 

1182

01:18:30,175 --> 01:18:31,971

Čiže?

 

1183

01:18:32,894 --> 01:18:34,849

Ide o to, kto je muž

a kto je žena.

 

1184

01:18:36,653 --> 01:18:40,284

- Ale povedala som muži s mužmi.

- Áno, ale...

 

1185

01:18:41,575 --> 01:18:44,087

... pri mužoch a ženách

je tam muž a žena....

 

1186

01:18:44,133 --> 01:18:46,248

... a pokiaľ viem súdiť,...

 

1187

01:18:46,293 --> 01:18:49,250

... rovnaké je to

pri mužoch a mužoch.

 

1188

01:18:51,095 --> 01:18:53,654

- Bol si muž či žena?

- Bol som žena.

 

1189

01:18:56,373 --> 01:18:58,283

A to znamená?

 

1190

01:19:07,814 --> 01:19:09,689

Do sedla.

 

1191

01:19:09,732 --> 01:19:12,643

- Som muž či žena?

- Si muž.

 

1192

01:19:12,691 --> 01:19:14,602

- A ty si žena?

- Áno.

 

1193

01:19:15,774 --> 01:19:19,003

- Niet tu veľa možností.

- Nie s tým, čo máme.

 

1194

01:19:19,053 --> 01:19:20,963

Kto som teraz?

 

1195

01:19:21,012 --> 01:19:23,047

Si muž.

 

1196

01:19:23,092 --> 01:19:24,729

Si žena!

 

1197

01:19:24,771 --> 01:19:26,806

A ty si?

 

1198

01:19:26,851 --> 01:19:29,845

Muž. Teda, hádam. Málokedy sa

sem hore dostanem. Pekný výhľad.

 

1199

01:19:31,013 --> 01:19:33,241

Ale ja som mužská žena?

 

1200

01:19:33,291 --> 01:19:36,679

Áno.

Si mužská žena.

 

1201

01:19:36,770 --> 01:19:39,489

A kto som teraz?

 

1202

01:19:43,572 --> 01:19:45,482

Si žena.

 

1203

01:19:45,531 --> 01:19:47,441

- Stále?

- Áno.

 

1204

01:19:57,411 --> 01:19:59,320

A teraz som čo?

 

1205

01:20:00,249 --> 01:20:01,522

Žena.

 

1206

01:20:04,409 --> 01:20:06,322

- A teraz?

- Žena.

 

1207

01:20:07,291 --> 01:20:08,848

A ty si?

 

1208

01:20:08,890 --> 01:20:10,800

Muž.

 

1209

01:21:21,887 --> 01:21:23,683

- Povedz mi niečo.

- Čo len chceš!

 

1210

01:21:23,726 --> 01:21:25,636

Ako zomrieš?

 

1211

01:21:26,525 --> 01:21:28,435

- Čože?

- Ako Desdemona.

 

1212

01:21:28,485 --> 01:21:30,520

Ako zomrieš?

 

1213

01:21:32,125 --> 01:21:33,685

Nie, prepáč.

 

1214

01:21:33,727 --> 01:21:35,637

Chcel som...

 

1215

01:21:40,044 --> 01:21:43,751

Tvoj starý lektor ti spravil

medvediu službu, Kynaston.

 

1216

01:21:43,803 --> 01:21:48,083

Naučil ťa rozprávať a upadať

do mdlôb a pohadzovať hlavu,...

 

1217

01:21:48,125 --> 01:21:51,160

... ale nikdy ťa nenaučil

trpieť ako žena,...

 

1218

01:21:51,204 --> 01:21:53,114

... či ľúbiť ako žena.

 

1219

01:21:55,283 --> 01:21:59,836

Uväznil muža v ženskej forme

a nechal ho tam zomrieť!

 

1220

01:22:02,405 --> 01:22:05,758

Vždy som ťa neznášala

ako Desdemonu.

 

1221

01:22:05,802 --> 01:22:07,280

Nikdy si sa nevzpieral!

 

1222

01:22:07,322 --> 01:22:09,677

Len si nádherne zomrel!

 

1223

01:22:12,964 --> 01:22:18,320

Žiadna žena by tak nezomrela,

nech by ho už hociako milovala!

 

1224

01:22:18,362 --> 01:22:21,034

Žena by bojovala!

 

1225

01:22:30,081 --> 01:22:32,389

Potrebujem Desdemonu!

 

1226

01:22:32,441 --> 01:22:33,395

Čože?

 

1227

01:22:33,440 --> 01:22:36,912

Sheffieldov dar divadlu sa vrátil

k svojej matke s deckom pod srdcom!

 

1228

01:22:38,043 --> 01:22:39,919

Dieťa?

 

1229

01:22:40,602 --> 01:22:42,796

Za starých čias sa

to nestávalo, však?

 

1230

01:22:42,841 --> 01:22:44,751

Katastrofa!

 

1231

01:22:44,800 --> 01:22:46,916

Palác zvažuje, či

nás bude financovať,...

 

1232

01:22:46,961 --> 01:22:49,796

... kráľ príde na

večerné predstavenie...

 

1233

01:22:49,843 --> 01:22:51,912

... a potrebujem Desdemonu

do ôsmej večer!

 

1234

01:22:51,962 --> 01:22:53,188

Kto je voľný?

 

1235

01:22:53,241 --> 01:22:57,357

Viem len o jednej herečke

v Londýne, ktorá pozná tú úlohu...

 

1236

01:22:57,399 --> 01:23:00,234

... a je medzi

predstaveniami.

 

1237

01:23:00,281 --> 01:23:01,680

Nespravím to!

 

1238

01:23:01,722 --> 01:23:04,519

Ale nepočuli ste ho?

Je to pre kráľa!

 

1239

01:23:04,561 --> 01:23:07,313

- Ale ja neviem hrať!

- To vás nikdy predtým nezastavilo.

 

1240

01:23:07,360 --> 01:23:11,271

Moja drahá, kráľ sem dnes príde

rozhodnúť, či znova fundovať toto divadlo.

 

1241

01:23:11,319 --> 01:23:15,712

Ak mu to odriekneme, bude vedieť, že

niečo nesedí. Musíte hrať, pani Hughesová!

 

1242

01:23:18,639 --> 01:23:21,027

Čo s tým chcete spraviť?

 

1243

01:23:36,797 --> 01:23:38,836

Nemôžem hrať Desdemonu.

 

1244

01:23:38,880 --> 01:23:40,790

Nikdy som nemohla.

 

1245

01:23:45,237 --> 01:23:47,147

Neviem hrať!

 

1246

01:23:53,559 --> 01:23:54,991

Kde je?

 

1247

01:23:55,038 --> 01:23:57,505

Ak by ste ju mohli zaučiť.

 

1248

01:23:57,557 --> 01:23:59,672

Naučiť ju triky a fígle.

 

1249

01:23:59,717 --> 01:24:03,234

Väčšinu hry zvládne,

ale koniec je hrozný.

 

1250

01:24:03,279 --> 01:24:04,472

Keď zomiera.

 

1251

01:24:05,519 --> 01:24:07,713

Je nanič!

 

1252

01:24:07,758 --> 01:24:09,314

Vravím to ako priateľ.

 

1253

01:24:09,356 --> 01:24:12,664

Pán Kynaston, videli ste niekedy

pani Hughesovú na javisku?

 

1254

01:24:12,715 --> 01:24:14,387

Videl som jej konkurz,

to mi stačilo.

 

1255

01:24:14,436 --> 01:24:15,951

Prečo?

Ako hrá?

 

1256

01:24:15,998 --> 01:24:17,146

Ako vy!

 

1257

01:24:17,198 --> 01:24:18,869

Hrá ako vy!

 

1258

01:24:18,917 --> 01:24:23,193

Každá intonácia, každé

žmurknutie, do bodky!

 

1259

01:24:23,236 --> 01:24:26,590

- Potom by to nemalo byť najhoršie.

- Ale nefunguje to!

 

1260

01:24:29,877 --> 01:24:31,070

Prepáčte.

 

1261

01:24:31,117 --> 01:24:33,027

Prehovoril som hlučne.

 

1262

01:24:34,835 --> 01:24:36,790

Poslala vás sem ona?

 

1263

01:24:36,834 --> 01:24:38,983

Nikto nevie, že sme tu.

 

1264

01:24:43,476 --> 01:24:45,386

Čo mi ponúkneš ty,...

 

1265

01:24:46,555 --> 01:24:48,465

... krásna, prefíkaná Nell?

 

1266

01:24:51,353 --> 01:24:52,469

Priateľa.

 

1267

01:24:52,515 --> 01:24:54,393

Priateľov som mal.

Daj mi publikum.

 

1268

01:24:54,436 --> 01:24:57,983

Ak ho chceš, musíš si ho

vziať vlastnými rukami.

 

1269

01:24:58,035 --> 01:25:01,820

Muža nepoznať tým,

ako kráča či rozpráva.

 

1270

01:25:01,873 --> 01:25:03,703

Ale tým, ako koná.

 

1271

01:25:11,594 --> 01:25:12,628

Nuž?

 

1272

01:25:12,673 --> 01:25:14,583

Aká je odpoveď?

 

1273

01:25:42,191 --> 01:25:45,151

- Páni!

- Našli sme učiteľa!

 

1274

01:25:46,193 --> 01:25:47,750

- Ned.

- Tommy.

 

1275

01:25:47,793 --> 01:25:49,463

Kynaston!

 

1276

01:25:50,511 --> 01:25:53,104

- Nejaké pravidlá...

- Prvé pravidlo - bežte preč.

 

1277

01:25:54,229 --> 01:25:55,950

Betterton!

 

1278

01:25:55,993 --> 01:25:58,426

Nie, nie, nie.

Najlepšie pracuje osamote, sir Charles.

 

1279

01:26:01,711 --> 01:26:03,985

Odoberieme sa, Kynaston,...

 

1280

01:26:04,030 --> 01:26:06,942

... ale nezabúdajte na našu

minulosť a môj majetok.

 

1281

01:26:06,990 --> 01:26:09,745

Pomáhate mojej Desdemone.

 

1282

01:26:09,792 --> 01:26:11,668

Nepokúšajte sa o nič vtipného.

 

1283

01:26:12,751 --> 01:26:14,785

Ak jej dáte vtipný hlas,...

 

1284

01:26:14,830 --> 01:26:16,467

... alebo vtipnú chôdzu,...

 

1285

01:26:16,509 --> 01:26:17,827

... či škúlenie,...

 

1286

01:26:17,869 --> 01:26:19,427

... všimnem si to.

 

1287

01:26:19,469 --> 01:26:21,826

A nebude sa mi to páčiť.

 

1288

01:26:21,871 --> 01:26:23,986

Zrodil sa kritik.

 

1289

01:26:24,031 --> 01:26:27,465

A toto všetko len preto, že som si myslel,

že ste kurva a schmatol som váš penis!

 

1290

01:26:32,831 --> 01:26:35,345

Chceš niečo?

Víno, syr?

 

1291

01:26:35,391 --> 01:26:37,665

Podiel.

 

1292

01:26:37,710 --> 01:26:40,779

Ja poviem: "Čože?"

A ty povieš?

 

1293

01:26:40,828 --> 01:26:42,180

- Podiel.

- Koľko?

 

1294

01:26:42,227 --> 01:26:43,944

- Päť.

- Zlodej.

 

1295

01:26:45,670 --> 01:26:48,308

- Privediem ju, pán Kynaston?

- Ak by si mohol.

 

1296

01:27:12,228 --> 01:27:14,138

Pán Kynaston.

 

1297

01:27:23,189 --> 01:27:25,099

Pani Hughesová.

 

1298

01:27:32,465 --> 01:27:33,897

Do práce, dobre?

 

1299

01:27:33,944 --> 01:27:35,265

Áno.

 

1300

01:27:35,307 --> 01:27:38,026

Toto budeš mať dnes?

 

1301

01:27:38,067 --> 01:27:39,863

- Áno.

- Ale nie.

 

1302

01:27:40,466 --> 01:27:43,536

- Tento kostým navrhol sir Charles.

- Vidno.

 

1303

01:27:43,585 --> 01:27:45,893

- Vyzlečieš sa až do košieľky.

- Vyzliecť?

 

1304

01:27:45,944 --> 01:27:47,937

Nebudeš ma učiť,

ako byť ženou!

 

1305

01:27:47,987 --> 01:27:51,058

Neučím ťa, ako byť ženou.

Učím ťa, ako byť Desdemonou.

 

1306

01:27:51,107 --> 01:27:54,414

Nechcem byť Desdemonou.

Už nikdy nechcem hrať.

 

1307

01:27:54,464 --> 01:27:57,898

Nie! Chopila si sa tejto úlohy. Musíš

ju hrať, kým ti nevytrhnú jej krk z prstov.

 

1308

01:27:57,943 --> 01:28:01,699

Toto divadlo držíš vo svojich rukách.

Tak sa nemykaj, osuš slzy a vyzliekaj sa!

 

1309

01:28:01,746 --> 01:28:03,736

Pred scénou

sa postrapať.

 

1310

01:28:03,785 --> 01:28:06,378

Nie tak, to ich pohadzuješ,

aby boli atraktívne.

 

1311

01:28:06,424 --> 01:28:09,335

Nie, nie, nie.

Žiaden rúž. Biele líca.

 

1312

01:28:09,383 --> 01:28:12,262

Vyblednuté pery. Krv ide pri

spánku dole, nie do tváre.

 

1313

01:28:12,304 --> 01:28:17,332

Betterton robí poslednú

scénu 32 veršami a 17 škrtá.

 

1314

01:28:19,143 --> 01:28:22,178

Ty si žena, ja muž.

Začni na posteli.

 

1315

01:28:23,382 --> 01:28:25,375

Nie tak!

Tak to robím ja.

 

1316

01:28:27,265 --> 01:28:28,902

Takto spávaš?

 

1317

01:28:30,983 --> 01:28:33,815

Ako mám vedieť, ako

spávam? Keď spím, spím!

 

1318

01:28:33,862 --> 01:28:35,738

Nehraj s abstrakciou!

 

1319

01:28:35,782 --> 01:28:38,821

Tomu chlapovi

sa parilo z uší...

 

1320

01:28:38,865 --> 01:28:40,980

- ... už tri skurvené hodiny, nie?

- Áno.

 

1321

01:28:41,024 --> 01:28:43,934

Vošiel ti do izby, zobudil ťa a povedal

ti, aby si sa pomodlila pred smrťou.

 

1322

01:28:43,982 --> 01:28:46,017

- Replika?

- Vravíte o zabíjaní?

 

1323

01:28:46,061 --> 01:28:47,288

Tak je.

 

1324

01:28:47,341 --> 01:28:50,459

- Nech Boh je so mnou.

- Dobré dievča. Pokračuj.

 

1325

01:28:50,503 --> 01:28:52,061

Môj hriech je láska k vám.

 

1326

01:28:52,583 --> 01:28:54,573

Buď ticho! Mlč!

 

1327

01:28:54,622 --> 01:28:56,213

A to myslím vážne.

 

1328

01:28:56,262 --> 01:28:58,092

Ale Othello k nej vykročil.

 

1329

01:28:58,141 --> 01:28:59,129

Vážne?

 

1330

01:28:59,181 --> 01:29:02,491

Hýbem sa? S prvým veršom

choď dva kroky vzad...

 

1331

01:29:02,542 --> 01:29:04,135

... a na poslednom

sa potkni.

 

1332

01:29:04,183 --> 01:29:05,661

Neviem, či si

budem pamätať...

 

1333

01:29:05,703 --> 01:29:07,613

Buď ticho! Mlč!

 

1334

01:29:07,662 --> 01:29:10,174

Bože, nie! Nech príde

sem a povie pravdu.

 

1335

01:29:10,220 --> 01:29:12,369

Nech príde

sem a povie pravdu.

 

1336

01:29:12,419 --> 01:29:14,934

To sa ľahko povie, že?

Nech príde sem a povie pravdu.

 

1337

01:29:14,981 --> 01:29:16,734

Bojí sa Cassiovho mena.

 

1338

01:29:16,782 --> 01:29:18,897

- Ale to meno vôbec nehovorí.

- Aha!

 

1339

01:29:20,301 --> 01:29:21,494

Som stratená.

 

1340

01:29:21,540 --> 01:29:24,451

Ak chcel Jago otrávil Maurovu

myseľ Desdemoniným milencom,...

 

1341

01:29:24,499 --> 01:29:26,614

... musel vybrať niekoho,

kto dával zmysel.

 

1342

01:29:26,659 --> 01:29:29,130

Nemohol to

byť Nemý Jojo.

 

1343

01:29:29,182 --> 01:29:33,411

Jago vybral Cassia, lebo sa

Desdemone naozaj páčil.

 

1344

01:29:33,459 --> 01:29:38,292

Čiže keď ho Othello spomenie,

musí povedať: "Áno, zavolaj Cassia."

 

1345

01:29:38,338 --> 01:29:40,935

Ale jeho meno

nehovorí zľahka.

 

1346

01:29:40,981 --> 01:29:43,369

Veď ho vôbec nepovie!

 

1347

01:29:44,300 --> 01:29:45,732

Áno.

 

1348

01:29:45,779 --> 01:29:49,292

- Tento dialóg bude veľmi rýchly.

- Prečo?

 

1349

01:29:49,338 --> 01:29:51,898

Lebo chceme prejsť ku

vražde rýchlejšie, ako čakajú.

 

1350

01:29:51,938 --> 01:29:54,534

Ako môžem povedať rýchlo

veci ako "Kým sa pomodlím"?

 

1351

01:29:54,580 --> 01:29:57,491

Nie. V tejto scéne nie

si hlavná ty, ale Maur.

 

1352

01:29:57,539 --> 01:30:00,767

Maur vraví svoje repliky rýchlo. Musíš

mu čo najrýchlejšie opätovať slová.

 

1353

01:30:00,817 --> 01:30:03,569

- Ideš.

- Obeťou zrady stal sa. Čo si počnem?

 

1354

01:30:03,616 --> 01:30:05,495

Preč, cundra!

Ty kvôli nemu slzy prelievaš?

 

1355

01:30:05,539 --> 01:30:07,450

Vyžeňte ma, lež nezabíjajte!

 

1356

01:30:07,499 --> 01:30:09,329

- Ty cundra, nevzpieraj sa!

- Až zajtra príďte!

 

1357

01:30:09,379 --> 01:30:10,777

- Neklaď mi odpor!

- Len pol hodiny!

 

1358

01:30:10,818 --> 01:30:13,047

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

- Kým pomodlím sa.

 

1359

01:30:13,097 --> 01:30:14,495

Už je neskoro.

 

1360

01:30:18,819 --> 01:30:22,127

Vidíš, na čo je

nácvik dobrý?

 

1361

01:30:25,216 --> 01:30:29,173

- Aj tak som plánovala kričať.

- Gratulujem.

 

1362

01:30:29,215 --> 01:30:30,936

Hoď ma na posteľ,

doraz ma.

 

1363

01:30:30,978 --> 01:30:32,854

- Nie.

- Musíme to dokončiť.

 

1364

01:30:32,898 --> 01:30:34,967

Ušetri si niečo pre chvíľu.

 

1365

01:30:35,017 --> 01:30:39,167

Vždy sprav niečo iné, ako si

plánovala. Vyveď sa z rovnováhy.

 

1366

01:30:39,216 --> 01:30:41,251

Pamätaj, čo sme

si tu povedali.

 

1367

01:30:41,295 --> 01:30:43,209

Keď potom zomrieš,...

 

1368

01:30:45,617 --> 01:30:47,015

... prekvap ma.

 

1369

01:30:48,895 --> 01:30:51,249

Ale ako viem, že pán

Betterton spraví to, čo ty?

 

1370

01:30:51,295 --> 01:30:53,285

Nevieš.

Lebo to nespraví.

 

1371

01:31:00,136 --> 01:31:02,649

- Pripravená?

- Áno. Hrám Maura.

 

1372

01:31:03,814 --> 01:31:05,804

- No dovoľ?

- Pani Hughesová na tom trvá.

 

1373

01:31:05,854 --> 01:31:07,926

- Pani Hughesová?

- Áno.

 

1374

01:31:07,976 --> 01:31:09,773

Ale vie ho vôbec hrať?

 

1375

01:31:09,816 --> 01:31:12,886

- Vie.

- Potrebujem černidlo.

 

1376

01:31:12,935 --> 01:31:15,083

- Mám ho.

- Pri sebe?

 

1377

01:31:15,134 --> 01:31:17,442

Odreniny, pane,

sú hrozné veci.

 

1378

01:31:17,493 --> 01:31:19,883

Všetci von.

 

1379

01:31:36,974 --> 01:31:38,200

Pán Kynaston.

 

1380

01:31:38,253 --> 01:31:39,924

Veľmi ďakujem.

 

1381

01:31:49,653 --> 01:31:51,483

Desdemona nie je dobrá úloha.

 

1382

01:31:51,533 --> 01:31:53,045

Skús Kleopatru.

 

1383

01:31:53,092 --> 01:31:54,683

Kleopatru?

 

1384

01:31:54,731 --> 01:31:56,527

Zabila sa kúsnutím hada.

 

1385

01:31:56,571 --> 01:32:00,566

"Tí, čo zomrú,

sa nikdy nezotavia."

 

1386

01:32:02,013 --> 01:32:03,922

"Moja smrť je na

vašich rukách."

 

1387

01:32:12,892 --> 01:32:14,324

To je odkiaľ?

 

1388

01:32:16,971 --> 01:32:19,359

Uvidíme sa na javisku.

 

1389

01:32:31,769 --> 01:32:33,679

Tak je to spravodlivé.

 

1390

01:32:36,692 --> 01:32:40,808

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1391

01:32:44,409 --> 01:32:47,880

Vám, cudné hviezdy,

všetko zatajím.

 

1392

01:32:49,531 --> 01:32:53,203

Tak je to správne.

 

1393

01:33:02,010 --> 01:33:04,364

Kto to je? Othello?

 

1394

01:33:04,409 --> 01:33:06,000

Ja, Desdemona.

 

1395

01:33:06,049 --> 01:33:08,608

Neľahnete si ku mne?

 

1396

01:33:08,648 --> 01:33:10,638

Desdemona, modlila si sa večer?

 

1397

01:33:10,687 --> 01:33:12,280

Modlila.

 

1398

01:33:12,329 --> 01:33:14,286

Ak spomínaš si

na nejaký hriech,...

 

1399

01:33:14,330 --> 01:33:17,400

... s ktorým sa dosiaľ nezmierilo

nebo, hneď o odpustenie pros!

 

1400

01:33:17,449 --> 01:33:19,403

Preboha, pán môj,

čo tým myslíte?

 

1401

01:33:19,447 --> 01:33:21,357

Tak pros a stručná

buď; ja odstúpim.

 

1402

01:33:21,407 --> 01:33:23,715

Nebudem zabíjať, kým

sa tvoj duch nezmieri.

 

1403

01:33:23,766 --> 01:33:26,283

Nechcem dušu zabíjať.

 

1404

01:33:27,329 --> 01:33:28,727

Vravíte o zabíjaní?

 

1405

01:33:28,768 --> 01:33:30,120

Tak je.

 

1406

01:33:30,168 --> 01:33:32,681

- Nech Boh je so mnou.

- Ľutuj hriechy!

 

1407

01:33:32,727 --> 01:33:37,083

- Môj hriech je láska k vám.

- A práve pre ňu umrieš.

 

1408

01:33:40,128 --> 01:33:43,276

Čudná je smrť,

čo vraždí pre lásku.

 

1409

01:33:43,326 --> 01:33:46,760

Čo si tak spodnú

peru hryziete?

 

1410

01:33:46,805 --> 01:33:49,798

Krvavý bes

vám telo preniká.

 

1411

01:33:50,527 --> 01:33:52,199

Zlé znamenie v tom

vidím; dúfam však,...

 

1412

01:33:52,247 --> 01:33:54,316

... že na mňa nemieri.

 

1413

01:33:54,407 --> 01:33:56,636

Buď ticho! Mlč!

 

1414

01:34:00,325 --> 01:34:02,966

Už... už mlčím.

 

1415

01:34:12,324 --> 01:34:14,759

Čo sa stalo?

 

1416

01:34:19,085 --> 01:34:20,995

Šatôčku...

 

1417

01:34:23,604 --> 01:34:25,639

... čo som tak

miloval a tebe dal,...

 

1418

01:34:26,563 --> 01:34:28,044

... si dala Cassiovi.

 

1419

01:34:28,085 --> 01:34:32,362

Bože, nie! Nech príde

Cas... sem a povie pravdu.

 

1420

01:34:32,405 --> 01:34:34,121

Už neotvorí ústa.

 

1421

01:34:34,163 --> 01:34:36,517

Statočný Jago mu ich uzavrel.

 

1422

01:34:36,563 --> 01:34:39,396

Obeťou zrady stal sa.

 

1423

01:34:39,443 --> 01:34:41,242

Čo si počnem?

 

1424

01:34:41,285 --> 01:34:43,161

Preč, cundra!

 

1425

01:34:43,204 --> 01:34:46,001

Ty kvôli nemu slzy prelievaš?

 

1426

01:34:46,043 --> 01:34:48,556

Vyžeňte ma, lež nezabíjajte!

 

1427

01:34:48,603 --> 01:34:50,320

Ty cundra, nevzpieraj sa!

 

1428

01:34:50,362 --> 01:34:51,635

Až zajtra príďte,...

 

1429

01:34:51,682 --> 01:34:52,958

... nech sa dočkám rána!

 

1430

01:34:53,004 --> 01:34:55,074

Neklaď mi odpor!

 

1431

01:34:55,124 --> 01:34:57,683

- Len pol hodiny.

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

 

1432

01:34:57,764 --> 01:34:59,912

Kým pomodlím sa.

 

1433

01:34:59,962 --> 01:35:02,759

Už je neskoro.

 

1434

01:35:02,801 --> 01:35:03,915

Nie!

 

1435

01:35:08,803 --> 01:35:10,952

Vyhasne život!

 

1436

01:35:13,521 --> 01:35:15,238

Pomoc!

 

1437

01:35:18,164 --> 01:35:19,118

Pomôžte mi!

 

1438

01:35:20,643 --> 01:35:21,791

Zabíja...

 

1439

01:35:21,843 --> 01:35:23,240

Zabíja ma!

 

1440

01:35:48,120 --> 01:35:50,075

Čo je to za krik?

 

1441

01:35:53,078 --> 01:35:54,990

Ešte žije?

 

1442

01:35:56,441 --> 01:35:58,431

Dýcha?

 

1443

01:36:01,679 --> 01:36:04,033

Som krutý, ale predsa milosrdný.

 

1444

01:36:04,878 --> 01:36:06,994

Nechcem ti predlžovať utrpenie.

 

1445

01:36:10,720 --> 01:36:11,788

Tak.

 

1446

01:36:14,758 --> 01:36:16,076

Tak.

 

1447

01:36:40,716 --> 01:36:42,990

Pán môj, došlo

k strašnej vražde...

 

1448

01:37:04,715 --> 01:37:05,942

Neprávom...

 

1449

01:37:07,155 --> 01:37:08,792

Neprávom zabitá.

 

1450

01:37:08,834 --> 01:37:11,987

Žiaľ! Žiaľ!

 

1451

01:37:12,957 --> 01:37:13,991

Žiaľ...

 

1452

01:37:15,756 --> 01:37:17,666

Čí je to plač?

 

1453

01:37:17,715 --> 01:37:19,625

Pani, prevravte!

 

1454

01:37:21,114 --> 01:37:23,027

Kto ten zločin vykonal?

 

1455

01:37:23,877 --> 01:37:25,514

Nikto.

 

1456

01:37:26,636 --> 01:37:28,033

Ja sama.

 

1457

01:37:30,034 --> 01:37:31,591

Zbohom.

 

1458

01:37:32,633 --> 01:37:35,671

Odovzdaj pozdrav

môjmu pánovi!

 

1459

01:37:37,755 --> 01:37:40,825

Ach, zbohom!

 

1460

01:37:54,593 --> 01:37:56,503

Nuž.

 

1461

01:37:57,552 --> 01:37:59,668

Ako ju zavraždili?

 

1462

01:37:59,712 --> 01:38:01,147

No, dofrasa!

 

1463

01:38:02,474 --> 01:38:05,828

Bravo! Bravo!

 

1464

01:38:05,873 --> 01:38:08,102

Bravo!

 

1465

01:38:08,152 --> 01:38:10,460

- Bravo, pani Hughesová!

- Bravo!

 

1466

01:38:13,275 --> 01:38:15,071

Kto to vie?

 

1467

01:38:15,114 --> 01:38:16,865

Bravo!

 

1468

01:38:16,913 --> 01:38:18,708

Bravo, pani Hughesová!

 

1469

01:38:21,631 --> 01:38:23,188

Brava, pani Hughesová!

 

1470

01:38:23,230 --> 01:38:25,142

Brava! Brava!

 

1471

01:38:28,952 --> 01:38:30,020

Pani Hughesová!

 

1472

01:38:30,952 --> 01:38:33,067

Bravo, pani Hughesová!

 

1473

01:38:33,111 --> 01:38:35,146

- Bravo!

- Pani Hughesová!

 

1474

01:38:48,149 --> 01:38:49,377

Bravo!

 

1475

01:38:55,191 --> 01:38:57,146

Hughesová!

Hughesová!

 

1476

01:38:57,190 --> 01:38:58,861

Bravo!

 

1477

01:38:58,909 --> 01:39:00,466

Veľmi, veľmi dobré.

 

1478

01:39:00,509 --> 01:39:01,623

Bravo!

 

1479

01:39:11,908 --> 01:39:13,135

Bravo!

 

1480

01:39:23,228 --> 01:39:25,263

Prosím vás.

Ešte máme jednu scénu.

 

1481

01:39:26,828 --> 01:39:28,023

Pani Hughesová!

 

1482

01:39:28,070 --> 01:39:29,788

Pán Betterton!

 

1483

01:39:29,830 --> 01:39:32,979

Najlepší večer, aký

som v divadle zažil.

 

1484

01:39:33,028 --> 01:39:34,301

Aké výkony!

 

1485

01:39:34,348 --> 01:39:37,656

- Pani Hughesová!

- Prechádza režisér, ďakujem.

 

1486

01:39:37,706 --> 01:39:40,666

Bol to ten najvýnimočnejší

výkon v mojom živote.

 

1487

01:39:43,828 --> 01:39:47,421

Nie je to úžasné?

Vynikajúce, vďaka.

 

1488

01:39:50,346 --> 01:39:52,577

- Dobré predstavenie, Betterton!

- Ďakujem.

 

1489

01:39:52,628 --> 01:39:54,062

Napínavé a desivé.

 

1490

01:39:54,109 --> 01:39:56,827

Ten nový koniec

veľmi, veľmi skutočný.

 

1491

01:39:56,868 --> 01:39:58,265

Skoro až príliš.

 

1492

01:39:58,307 --> 01:40:00,342

Ale akosi posilňujúci.

 

1493

01:40:00,386 --> 01:40:03,456

Nuž, taká už tragédia je.

 

1494

01:40:03,505 --> 01:40:05,897

Des a hrôza a potom

ideme všetci na večeru.

 

1495

01:40:09,307 --> 01:40:11,979

Kde je pani Hughesová

a pán Kynaston?

 

1496

01:40:12,026 --> 01:40:14,414

Skoro si ma zabil!

 

1497

01:40:15,825 --> 01:40:17,738

Zabil som ťa.

 

1498

01:40:19,388 --> 01:40:20,945

Ale ty si nezomrela.

 

1499

01:40:24,865 --> 01:40:26,661

Prečo si ma nedorazil?

 

1500

01:40:30,666 --> 01:40:32,577

Konečne som

pochopil tú scénu.

 

1501

01:41:19,702 --> 01:41:20,819

Čiže.

 

1502

01:41:23,023 --> 01:41:24,933

Kto si teraz?

 

1503

01:41:34,624 --> 01:41:36,739

Neviem.

 

1504

01:41:40,861 --> 01:41:42,771

Neviem.

 

1505

01:42:03,561 --> 01:42:05,571

SK titulky: namuras

www.dreamteam.scifi-guide.net