935

00:59:06,837 --> 00:59:08,746

Bola prvou

vo svojom odbore.

 

936

00:59:09,515 --> 00:59:11,982

Ty si bol posledným.

 

937

00:59:38,473 --> 00:59:40,432

Dobrotivý Bože.

 

938

00:59:41,396 --> 00:59:44,193

- Udusíš sa v tom.

- Chce vaša milosť, aby som sa vyzliekol?

 

939

00:59:44,235 --> 00:59:46,543

Ticho.

Toto nie je vhodné miesto.

 

940

00:59:46,594 --> 00:59:48,504

Myslel som si, že

teplo a paru neznášaš.

 

941

00:59:48,553 --> 00:59:50,861

Očisťujem sa.

 

942

00:59:53,796 --> 00:59:57,230

Prečo si za mnou neprišiel, keď si

sa dopočul, že na mňa zaútočili?

 

943

00:59:58,553 --> 01:00:01,623

Vedel som, že nechceš,

aby som videl, čo ti spravili.

 

944

01:00:01,672 --> 01:00:03,468

Prečo si nenapísal?

 

945

01:00:03,511 --> 01:00:05,425

Ned, nikdy som nebol na listy.

 

946

01:00:05,475 --> 01:00:07,385

Listy sú nebezpečné.

 

947

01:00:07,434 --> 01:00:10,549

Prežívajú aj dlho po tom,

ako ich vášeň zomrela.

 

948

01:00:10,593 --> 01:00:12,583

Sú nebezpečné,

len ak sú tajné.

 

949

01:00:12,632 --> 01:00:14,587

My tajní sme, nemyslíš?

 

950

01:00:15,751 --> 01:00:17,584

Zlé jazyky začali klebetiť.

 

951

01:00:17,634 --> 01:00:20,194

Tie veci, ktoré si povedal v paláci.

Varoval som ťa, Ned.

 

952

01:00:20,234 --> 01:00:23,860

Čo by mi získalo

späť manžela?

 

953

01:00:23,912 --> 01:00:24,980

Nerob.

 

954

01:00:25,031 --> 01:00:26,941

Žením sa.

 

955

01:00:26,990 --> 01:00:28,980

Jane Bellamy.

Verím, že ju poznáš.

 

956

01:00:29,030 --> 01:00:31,149

Túto sobotu.

Príde aj kráľ.

 

957

01:00:31,993 --> 01:00:33,823

Dryden zložil sonet.

 

958

01:00:34,672 --> 01:00:36,787

Jane je vlastne

dosť zlatá vec.

 

959

01:00:36,831 --> 01:00:38,946

Pekná, bohatá.

 

960

01:00:38,990 --> 01:00:40,786

Prekvapujúco sčítaná.

 

961

01:00:40,830 --> 01:00:42,344

A žena.

 

962

01:00:44,473 --> 01:00:46,667

Aká je v posteli?

 

963

01:00:46,712 --> 01:00:48,666

Ako sa ti...

 

964

01:00:48,710 --> 01:00:49,983

... bozkáva?

 

965

01:00:50,030 --> 01:00:53,338

Nosí zlatú žiaru, keď v nej

zomieraš? Či ešte nevieš?

 

966

01:00:53,989 --> 01:00:55,948

Nechcem ťa!

 

967

01:00:57,671 --> 01:00:59,581

Nie takého,

ako si teraz.

 

968

01:01:03,749 --> 01:01:06,740

Keď som

s tebou trávil čas,...

 

969

01:01:06,788 --> 01:01:10,749

... vždy som ťa

bral ako ženu.

 

970

01:01:12,230 --> 01:01:14,298

Keď sme boli v posteli,...

 

971

01:01:14,349 --> 01:01:16,578

... vždy to bola

posteľ na javisku.

 

972

01:01:17,628 --> 01:01:20,144

Myslel som si:

"Som v hre..."

 

973

01:01:20,871 --> 01:01:22,861

"... a v Desdemone."

 

974

01:01:23,830 --> 01:01:26,582

Kleopatre, úbohej Ofélii.

 

975

01:01:28,068 --> 01:01:30,137

Teraz nie si ani jednou.

 

976

01:01:31,427 --> 01:01:33,341

Neviem, kto si.

 

977

01:01:35,830 --> 01:01:37,740

Pochybujem, či to vieš ty.

 

978

01:02:32,864 --> 01:02:37,656

Dobrý pane, ak vytasíte

svoju čepeľ na toto krovie...

 

979

01:02:38,386 --> 01:02:42,297

Dobrý pane, ak vytasíte

svoju čepeľ na toto krovie...

 

980

01:02:42,344 --> 01:02:45,141

Madam, prepáčte,

hľadám slečnu Nell Gwynn.

 

981

01:02:45,184 --> 01:02:48,496

Tu ju nenájdeš. Je niekde

v krídlach a čochvíľa vojde.

 

982

01:02:50,186 --> 01:02:53,334

- Dobrý pane, ak vytasíte...

- Pane?

 

983

01:02:54,104 --> 01:02:58,892

S dovolením. Ideme predviesť jeden

z našich palácových muzikálov.

 

984

01:03:00,225 --> 01:03:02,978

Pane, hostia?

 

985

01:03:05,864 --> 01:03:08,696

- Vyzeráš povedome.

- Pane, som Edward Kynaston.

 

986

01:03:08,743 --> 01:03:11,256

Kynaston! Ako si sa

sem dostal, dofrasa?

 

987

01:03:11,302 --> 01:03:14,660

Bývalý kolega herec je tu kuchtíkom

a bol mi dlho dobrým priateľom.

 

988

01:03:14,705 --> 01:03:17,059

Čiže ho musíme popraviť.

 

989

01:03:17,944 --> 01:03:19,455

Vtip, vtip.

 

990

01:03:19,502 --> 01:03:21,810

Upokoj sa, Kynaston.

 

991

01:03:21,861 --> 01:03:23,737

Čo vlastne chceš s Nell?

 

992

01:03:23,781 --> 01:03:25,422

Nell ťa nemá dvakrát rada.

 

993

01:03:25,464 --> 01:03:28,455

Keď prišla do divadla pána Bettertona,

môj hnev bol zameraný na inú.

 

994

01:03:28,503 --> 01:03:31,380

- Slečnu Gwynn som ani len nevidel.

- Nepochybujem, že to vieš vysvetliť.

 

995

01:03:32,622 --> 01:03:34,532

Ale mne na tom

vôbec nezáleží.

 

996

01:03:34,581 --> 01:03:35,899

Mne áno!

 

997

01:03:35,941 --> 01:03:38,139

Charlie, kde to viazne?

 

998

01:03:54,501 --> 01:03:56,377

Povedz, čo chceš.

 

999

01:04:07,141 --> 01:04:08,970

Chcem hrať.

 

1000

01:04:09,020 --> 01:04:10,975

Tak hraj.

 

1001

01:04:11,019 --> 01:04:13,771

Chcem hrať tak,

ako som hral pred tým.

 

1002

01:04:13,818 --> 01:04:15,459

- Dievčenské úlohy?

- Ak by ste to povolili.

 

1003

01:04:15,501 --> 01:04:20,573

Nepovolím. Nenakláňaj misky váh,

Kynaston, daj dievčatám šancu.

 

1004

01:04:20,620 --> 01:04:22,575

Okrem toho,...

 

1005

01:04:22,619 --> 01:04:24,813

... je to ústupok cirkvi.

 

1006

01:04:24,858 --> 01:04:28,170

Kňazi stále kážu

o chlapcoch hrajúcich ženy.

 

1007

01:04:28,221 --> 01:04:31,814

Podľa nich to vedie

k zženštilosti a sodómií.

 

1008

01:04:31,860 --> 01:04:33,610

Oni to už vedieť musia,

sú to kňazi.

 

1009

01:04:33,658 --> 01:04:36,046

Hraj chlapa, Kynaston.

 

1010

01:04:36,098 --> 01:04:37,815

Aké ťažké to môže byť?

 

1011

01:04:37,857 --> 01:04:41,090

Nie je to otázka toho,

či viem hrať muža.

 

1012

01:04:41,140 --> 01:04:43,812

Muža zahrať viem.

 

1013

01:04:43,859 --> 01:04:46,656

Nie je v tom žiadne umenie.

 

1014

01:04:46,698 --> 01:04:50,655

Sú veci, ktoré môžem byť

ako žena, no nie ako muž.

 

1015

01:04:50,697 --> 01:04:52,769

- Napríklad?

- Hviezda.

 

1016

01:04:52,820 --> 01:04:56,970

Nie. Myslím, že pán Kynaston by mohol

byť hviezdou v hociakom prevleku.

 

1017

01:04:57,019 --> 01:04:59,736

Ak nie je v hraní

muža žiadne umenie,...

 

1018

01:04:59,777 --> 01:05:01,289

... tak nám to ukážte.

 

1019

01:05:03,096 --> 01:05:06,011

Buďte pre nás mužom a potom

si možno jeho výsosť rozmyslí,...

 

1020

01:05:06,059 --> 01:05:07,730

... či môžete hrať ženu.

 

1021

01:05:07,778 --> 01:05:10,689

Áno.

Predveď monológ,...

 

1022

01:05:10,737 --> 01:05:14,614

... ktorý ukáže

všetko odvážne a silné...

 

1023

01:05:14,656 --> 01:05:17,694

... a mužné v mužovi.

 

1024

01:05:18,738 --> 01:05:20,648

Ukáž nám...

 

1025

01:05:21,777 --> 01:05:23,572

... Othella.

 

1026

01:05:50,814 --> 01:05:52,724

Tak je to spravodlivé.

 

1027

01:05:56,096 --> 01:05:59,166

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1028

01:06:02,454 --> 01:06:04,250

Vám, cudné hviezdy,...

 

1029

01:06:05,213 --> 01:06:06,565

... všetko zata...

 

1030

01:06:09,855 --> 01:06:11,287

Môžem odznova?

 

1031

01:06:11,335 --> 01:06:14,166

- Áno, isteže.

- Ďakujem.

 

1032

01:06:21,175 --> 01:06:23,244

Tak je to spravodlivé.

 

1033

01:06:25,573 --> 01:06:27,483

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1034

01:06:27,533 --> 01:06:30,285

Vám, cudné hviezdy,...

 

1035

01:06:30,332 --> 01:06:32,084

... všetko zatajím!

 

1036

01:06:32,132 --> 01:06:34,045

Tak je to správne!

 

1037

01:06:34,774 --> 01:06:36,650

Neprelejem krv,...

 

1038

01:06:38,972 --> 01:06:42,849

... nezjazvím jej tvár,

belšiu ako sneh...

 

1039

01:06:47,733 --> 01:06:50,246

Prepáčte, môžem ešte raz?

 

1040

01:06:51,692 --> 01:06:52,760

Prosím.

 

1041

01:06:58,413 --> 01:07:01,562

A predsa umrie:

nesmie klamať svet.

 

1042

01:07:01,612 --> 01:07:04,681

Vyhasne svetlo

- potom zhasne tiež!

 

1043

01:07:35,491 --> 01:07:36,718

Ak...

 

1044

01:07:37,970 --> 01:07:40,767

... by som mohol...

 

1045

01:07:40,809 --> 01:07:42,719

... ešte raz.

 

1046

01:07:51,050 --> 01:07:53,323

Nuž, nuž.

Čaká nás predstavenie.

 

1047

01:07:53,408 --> 01:07:54,726

Kynaston!

 

1048

01:07:55,807 --> 01:07:57,956

Moji astronómovia mi tvrdia,...

 

1049

01:07:58,006 --> 01:08:02,047

... že svetlo hviezdy planie

dlho po tom, ako vyhasne.

 

1050

01:08:06,887 --> 01:08:08,638

Hoci to už ani

hviezda nevie.

 

1051

01:08:20,406 --> 01:08:22,521

Vyhnanstvo je hrozná vec...

 

1052

01:08:22,565 --> 01:08:25,366

... pre tých, čo poznajú

miesto, ktoré im patrí.

 

1053

01:08:29,807 --> 01:08:31,762

Začneme, pane?

 

1054

01:08:31,806 --> 01:08:33,523

Začneme, madam.

 

1055

01:08:36,325 --> 01:08:37,475

Nezostanem.

 

1056

01:08:37,527 --> 01:08:39,438

- Je to na kráľov príkaz.

- Zostaňte bezo mňa!

 

1057

01:08:41,527 --> 01:08:43,436

Pán Kynaston!

 

1058

01:08:44,165 --> 01:08:46,075

Pán Kynaston!

 

1059

01:08:47,484 --> 01:08:48,916

Pán Kynaston!

 

1060

01:08:55,165 --> 01:08:58,394

- Aký fešáčisko!

- Ty sa vieš s ženskou potešiť, že?

 

1061

01:08:58,444 --> 01:09:00,434

Problém vidím v tom,...

 

1062

01:09:00,484 --> 01:09:03,523

... že divák má v divadle

priveľa možností.

 

1063

01:09:04,646 --> 01:09:07,443

Je tu pani Corbettová

v Rómeovi a Júlii.

 

1064

01:09:07,485 --> 01:09:09,474

Pani Bracegirdle

vo Večere trojkráľovom.

 

1065

01:09:10,523 --> 01:09:12,638

Pani Barry v Hamletovi.

 

1066

01:09:13,522 --> 01:09:14,672

A vy,...

 

1067

01:09:14,724 --> 01:09:16,795

... prirodzene vy v Learovi.

 

1068

01:09:19,484 --> 01:09:21,553

Dnes sme boli ledva

spolovice plní.

 

1069

01:09:22,403 --> 01:09:23,517

Nuž.

 

1070

01:09:24,843 --> 01:09:26,400

Veď viete, leto.

 

1071

01:09:29,045 --> 01:09:31,194

Zostanete na

druhé predstavenie?

 

1072

01:09:32,284 --> 01:09:34,193

Obávam sa, že nie,

pani Hughesová.

 

1073

01:09:35,162 --> 01:09:38,232

Idete za mojimi rivalmi?

 

1074

01:09:40,163 --> 01:09:42,074

Vy nemáte rivalov, pani Hughesová.

 

1075

01:09:51,041 --> 01:09:53,000

Pán Pepys.

 

1076

01:09:53,964 --> 01:09:57,272

Komu píšete

všetky tie poznámky?

 

1077

01:09:57,323 --> 01:09:59,198

Len sebe.

 

1078

01:10:00,441 --> 01:10:02,749

Páči sa vám to?

 

1079

01:10:02,800 --> 01:10:04,712

Zbožňujem to.

 

1080

01:10:05,603 --> 01:10:07,513

Nezbožňujete herectvo?

 

1081

01:10:13,600 --> 01:10:14,827

Áno.

 

1082

01:10:17,441 --> 01:10:21,320

Ale žiaľ, nemôžem to

robiť sama pre seba,...

 

1083

01:10:23,280 --> 01:10:25,190

... lebo sa obávam,...

 

1084

01:10:27,039 --> 01:10:29,074

... že som

v tom hrozná.

 

1085

01:10:29,118 --> 01:10:30,314

Ale no.

 

1086

01:10:30,362 --> 01:10:33,034

Ale no, drahá

pani Hughesová.

 

1087

01:10:33,081 --> 01:10:34,991

Ste na seba príliš prísna.

 

1088

01:10:35,760 --> 01:10:40,548

Debutovali ste ako prvá

herečka anglického divadla.

 

1089

01:10:45,601 --> 01:10:46,953

Pán Pepys.

 

1090

01:10:48,399 --> 01:10:50,309

Keď som debutovala,...

 

1091

01:10:52,837 --> 01:10:55,228

... bola som dobrá herečka?

 

1092

01:10:58,319 --> 01:11:00,229

Pani Hughesová,...

 

1093

01:11:01,558 --> 01:11:03,468

... nebolo vám rovnej.

 

1094

01:11:09,920 --> 01:11:11,716

- Pán Cockerell.

- Pani Hughesová.

 

1095

01:11:11,759 --> 01:11:13,668

Napadlo mi, že zaskočím

na predstavenie.

 

1096

01:11:13,717 --> 01:11:17,025

Dnes máte prázdno.

Pani Hughesová?

 

1097

01:11:17,076 --> 01:11:18,986

Poznáte pani Barry?

 

1098

01:11:21,559 --> 01:11:24,788

Toľko som o vás

počula, pani Hughesová.

 

1099

01:11:24,838 --> 01:11:28,795

Jedného dňa by som

chcela vidieť vašu Oféliu.

 

1100

01:11:28,836 --> 01:11:31,907

Poďme po

predstavení na pohárik.

 

1101

01:11:31,956 --> 01:11:34,233

Porozprávame sa

o istých zmenách.

 

1102

01:11:46,238 --> 01:11:48,956

- Pán Pepys?

- Áno?

 

1103

01:11:50,916 --> 01:11:53,145

Viete, kde pobýva

pán Kynaston?

 

1104

01:11:57,837 --> 01:11:59,953

Mamička, mamička

 

1105

01:11:59,997 --> 01:12:02,510

Čo si počnem?

 

1106

01:12:04,035 --> 01:12:06,343

Vzala som si muža

 

1107

01:12:06,394 --> 01:12:08,953

Čo nemôže jebať

 

1108

01:12:10,355 --> 01:12:12,311

Starostí veľa

 

1109

01:12:12,356 --> 01:12:14,994

Radostí málo

 

1110

01:12:16,355 --> 01:12:18,504

Bo som si vzala muža

 

1111

01:12:18,554 --> 01:12:21,703

Úplne bez gulí

 

1112

01:12:21,753 --> 01:12:23,792

Bez gulí

 

1113

01:12:23,836 --> 01:12:26,429

Úplne bez gulí

 

1114

01:12:26,475 --> 01:12:30,431

Vzala som si muža

úplne bez gulí

 

1115

01:12:30,473 --> 01:12:31,666

Bez gulí

 

1116

01:12:31,712 --> 01:12:34,351

Úplne bez gulí!

 

1117

01:12:35,755 --> 01:12:38,870

Prvotriedne!

 

1118

01:12:40,713 --> 01:12:43,272

A keď sme pri triede,...

 

1119

01:12:46,872 --> 01:12:48,705

... ak som dobre pochopila,...

 

1120

01:12:48,755 --> 01:12:52,541

... keď som sa prešla

po miestnosti,...

 

1121

01:12:52,593 --> 01:12:55,583

... niektorí z vás, páni,...

 

1122

01:12:55,631 --> 01:12:57,382

Kto, my?

 

1123

01:12:57,431 --> 01:13:00,311

... a možno aj niektoré z dám...

 

1124

01:13:01,873 --> 01:13:06,422

- Mne môžeš palicu leštiť hocikedy!

- ... si myslia, že naša fešanda...

 

1125

01:13:06,472 --> 01:13:11,066

... nie je skutočnou

kráskou z javiska,...

 

1126

01:13:12,151 --> 01:13:15,065

... ba ani skutočnou, živou...

 

1127

01:13:15,113 --> 01:13:16,101

... ženskou!

 

1128

01:13:17,952 --> 01:13:18,985

Nuž.

 

1129

01:13:19,031 --> 01:13:20,509

Máme dôkaz.

 

1130

01:13:20,550 --> 01:13:22,187

Ukáž nám dôkaz!

 

1131

01:13:22,230 --> 01:13:24,346

Hneď tu!

 

1132

01:13:26,072 --> 01:13:28,824

- Ideš!

- Vyššie!

 

1133

01:13:29,591 --> 01:13:31,467

Moja,...

 

1134

01:13:31,511 --> 01:13:34,104

... zdvihni oponu, prosím.

 

1135

01:13:34,150 --> 01:13:36,140

Hore, hore, hore.

 

1136

01:13:38,152 --> 01:13:39,948

Vyššie!

 

1137

01:13:50,871 --> 01:13:52,622

Prestaňte!

 

1138

01:13:53,590 --> 01:13:55,500

Prestaňte!

 

1139

01:13:56,949 --> 01:13:59,382

Čo chceš, moja?

 

1140

01:13:59,428 --> 01:14:02,147

- Chcem túto dámu.

- Až keď skončíme.

 

1141

01:14:02,911 --> 01:14:05,185

Dám ti päť libier.

 

1142

01:14:05,230 --> 01:14:07,140

Vezmi tie peniaze!

 

1143

01:14:09,108 --> 01:14:11,382

Pakuj sa z môjho javiska!

 

1144

01:14:13,387 --> 01:14:15,585

Má tvoju parochňu

na guľoch!

 

1145

01:14:15,630 --> 01:14:18,189

A vráť mi moju parochňu!

 

1146

01:14:43,667 --> 01:14:45,577

Spal si.

 

1147

01:14:52,827 --> 01:14:55,943

Môžeš tu zostať týždeň.

Toľko som zaplatila hostinskému.

 

1148

01:14:55,987 --> 01:14:57,897

Jedol si?

 

1149

01:14:59,705 --> 01:15:00,773

Nie.

 

1150

01:15:02,624 --> 01:15:05,186

Pošlem ti jedlo a pitie.

 

1151

01:15:06,667 --> 01:15:08,577

A žiaden alkohol.

 

1152

01:15:22,586 --> 01:15:24,495

Prečo to robíš?

 

1153

01:15:46,425 --> 01:15:48,334

Prečo nechceš hrať mužov?

 

1154

01:15:53,221 --> 01:15:57,057

Muži nie sú nádherní.

Ich činy tiež nie sú nádherné.

 

1155

01:15:57,104 --> 01:15:59,776

Ženy robia všetko nádherne.

 

1156

01:15:59,823 --> 01:16:01,733

Zvlášť, keď zomierajú.

 

1157

01:16:03,022 --> 01:16:04,693

Muži príliš cítia.

 

1158

01:16:04,742 --> 01:16:07,211

City kazia účinok.

 

1159

01:16:08,504 --> 01:16:11,256

City robia veci škaredými.

 

1160

01:16:17,780 --> 01:16:20,854

Možno preto som nikdy

nedotiahol scénu úmrtia.

 

1161

01:16:22,263 --> 01:16:23,661

Nikdy...

 

1162

01:16:26,221 --> 01:16:28,097

... som ju necítil...

 

1163

01:16:28,141 --> 01:16:30,051

... spôsobom,...

 

1164

01:16:31,940 --> 01:16:34,854

... ktorý by nezmárnil...

 

1165

01:16:42,619 --> 01:16:44,530

Nemohol som

nechať krásu zomrieť.

 

1166

01:16:48,581 --> 01:16:51,094

Bez krásy nič nezostáva.

 

1167

01:16:54,379 --> 01:16:56,289

Kto by to mohol milovať?

 

1168

01:17:16,699 --> 01:17:18,609

Zostanem s tebou,

kým budeš spať.

 

1169

01:17:19,418 --> 01:17:21,328

Chceš si byť istá,

že neutečiem?

 

1170

01:17:24,620 --> 01:17:26,018

Nie.

 

1171

01:17:31,457 --> 01:17:33,367

Nikdy predtým som

nespala s mužom.

 

1172

01:17:34,657 --> 01:17:36,570

A ja som nikdy nespal so ženou.

 

1173

01:17:36,619 --> 01:17:38,529

Okrem mňa.

 

1174

01:17:39,338 --> 01:17:40,656

Nikdy?

 

1175

01:17:41,497 --> 01:17:43,407

Nikdy nespal.

 

1176

01:18:05,376 --> 01:18:07,286

Čo robia muži?

 

1177

01:18:11,015 --> 01:18:12,449

S ženami?

 

1178

01:18:12,496 --> 01:18:14,408

S mužmi.

 

1179

01:18:20,134 --> 01:18:21,407

Muži...

 

1180

01:18:23,093 --> 01:18:24,127

My...

 

1181

01:18:28,496 --> 01:18:30,133

Nuž, ako sa to vezme.

 

1182

01:18:30,175 --> 01:18:31,971

Čiže?

 

1183

01:18:32,894 --> 01:18:34,849

Ide o to, kto je muž

a kto je žena.

 

1184

01:18:36,653 --> 01:18:40,284

- Ale povedala som muži s mužmi.

- Áno, ale...

 

1185

01:18:41,575 --> 01:18:44,087

... pri mužoch a ženách

je tam muž a žena....

 

1186

01:18:44,133 --> 01:18:46,248

... a pokiaľ viem súdiť,...

 

1187

01:18:46,293 --> 01:18:49,250

... rovnaké je to

pri mužoch a mužoch.

 

1188

01:18:51,095 --> 01:18:53,654

- Bol si muž či žena?

- Bol som žena.

 

1189

01:18:56,373 --> 01:18:58,283

A to znamená?

 

1190

01:19:07,814 --> 01:19:09,689

Do sedla.

 

1191

01:19:09,732 --> 01:19:12,643

- Som muž či žena?

- Si muž.

 

1192

01:19:12,691 --> 01:19:14,602

- A ty si žena?

- Áno.

 

1193

01:19:15,774 --> 01:19:19,003

- Niet tu veľa možností.

- Nie s tým, čo máme.

 

1194

01:19:19,053 --> 01:19:20,963

Kto som teraz?

 

1195

01:19:21,012 --> 01:19:23,047

Si muž.

 

1196

01:19:23,092 --> 01:19:24,729

Si žena!

 

1197

01:19:24,771 --> 01:19:26,806

A ty si?

 

1198

01:19:26,851 --> 01:19:29,845

Muž. Teda, hádam. Málokedy sa

sem hore dostanem. Pekný výhľad.

 

1199

01:19:31,013 --> 01:19:33,241

Ale ja som mužská žena?

 

1200

01:19:33,291 --> 01:19:36,679

Áno.

Si mužská žena.

 

1201

01:19:36,770 --> 01:19:39,489

A kto som teraz?

 

1202

01:19:43,572 --> 01:19:45,482

Si žena.

 

1203

01:19:45,531 --> 01:19:47,441

- Stále?

- Áno.

 

1204

01:19:57,411 --> 01:19:59,320

A teraz som čo?

 

1205

01:20:00,249 --> 01:20:01,522

Žena.

 

1206

01:20:04,409 --> 01:20:06,322

- A teraz?

- Žena.

 

1207

01:20:07,291 --> 01:20:08,848

A ty si?

 

1208

01:20:08,890 --> 01:20:10,800

Muž.

 

1209

01:21:21,887 --> 01:21:23,683

- Povedz mi niečo.

- Čo len chceš!

 

1210

01:21:23,726 --> 01:21:25,636

Ako zomrieš?

 

1211

01:21:26,525 --> 01:21:28,435

- Čože?

- Ako Desdemona.

 

1212

01:21:28,485 --> 01:21:30,520

Ako zomrieš?

 

1213

01:21:32,125 --> 01:21:33,685

Nie, prepáč.

 

1214

01:21:33,727 --> 01:21:35,637

Chcel som...

 

1215

01:21:40,044 --> 01:21:43,751

Tvoj starý lektor ti spravil

medvediu službu, Kynaston.

 

1216

01:21:43,803 --> 01:21:48,083

Naučil ťa rozprávať a upadať

do mdlôb a pohadzovať hlavu,...

 

1217

01:21:48,125 --> 01:21:51,160

... ale nikdy ťa nenaučil

trpieť ako žena,...

 

1218

01:21:51,204 --> 01:21:53,114

... či ľúbiť ako žena.

 

1219

01:21:55,283 --> 01:21:59,836

Uväznil muža v ženskej forme

a nechal ho tam zomrieť!

 

1220

01:22:02,405 --> 01:22:05,758

Vždy som ťa neznášala

ako Desdemonu.

 

1221

01:22:05,802 --> 01:22:07,280

Nikdy si sa nevzpieral!

 

1222

01:22:07,322 --> 01:22:09,677

Len si nádherne zomrel!

 

1223

01:22:12,964 --> 01:22:18,320

Žiadna žena by tak nezomrela,

nech by ho už hociako milovala!

 

1224

01:22:18,362 --> 01:22:21,034

Žena by bojovala!

 

1225

01:22:30,081 --> 01:22:32,389

Potrebujem Desdemonu!

 

1226

01:22:32,441 --> 01:22:33,395

Čože?

 

1227

01:22:33,440 --> 01:22:36,912

Sheffieldov dar divadlu sa vrátil

k svojej matke s deckom pod srdcom!

 

1228

01:22:38,043 --> 01:22:39,919

Dieťa?

 

1229

01:22:40,602 --> 01:22:42,796

Za starých čias sa

to nestávalo, však?

 

1230

01:22:42,841 --> 01:22:44,751

Katastrofa!

 

1231

01:22:44,800 --> 01:22:46,916

Palác zvažuje, či

nás bude financovať,...

 

1232

01:22:46,961 --> 01:22:49,796

... kráľ príde na

večerné predstavenie...

 

1233

01:22:49,843 --> 01:22:51,912

... a potrebujem Desdemonu

do ôsmej večer!

 

1234

01:22:51,962 --> 01:22:53,188

Kto je voľný?

 

1235

01:22:53,241 --> 01:22:57,357

Viem len o jednej herečke

v Londýne, ktorá pozná tú úlohu...

 

1236

01:22:57,399 --> 01:23:00,234

... a je medzi

predstaveniami.

 

1237

01:23:00,281 --> 01:23:01,680

Nespravím to!

 

1238

01:23:01,722 --> 01:23:04,519

Ale nepočuli ste ho?

Je to pre kráľa!

 

1239

01:23:04,561 --> 01:23:07,313

- Ale ja neviem hrať!

- To vás nikdy predtým nezastavilo.

 

1240

01:23:07,360 --> 01:23:11,271

Moja drahá, kráľ sem dnes príde

rozhodnúť, či znova fundovať toto divadlo.

 

1241

01:23:11,319 --> 01:23:15,712

Ak mu to odriekneme, bude vedieť, že

niečo nesedí. Musíte hrať, pani Hughesová!

 

1242

01:23:18,639 --> 01:23:21,027

Čo s tým chcete spraviť?

 

1243

01:23:36,797 --> 01:23:38,836

Nemôžem hrať Desdemonu.

 

1244

01:23:38,880 --> 01:23:40,790

Nikdy som nemohla.

 

1245

01:23:45,237 --> 01:23:47,147

Neviem hrať!

 

1246

01:23:53,559 --> 01:23:54,991

Kde je?

 

1247

01:23:55,038 --> 01:23:57,505

Ak by ste ju mohli zaučiť.

 

1248

01:23:57,557 --> 01:23:59,672

Naučiť ju triky a fígle.

 

1249

01:23:59,717 --> 01:24:03,234

Väčšinu hry zvládne,

ale koniec je hrozný.

 

1250

01:24:03,279 --> 01:24:04,472

Keď zomiera.

 

1251

01:24:05,519 --> 01:24:07,713

Je nanič!

 

1252

01:24:07,758 --> 01:24:09,314

Vravím to ako priateľ.

 

1253

01:24:09,356 --> 01:24:12,664

Pán Kynaston, videli ste niekedy

pani Hughesovú na javisku?

 

1254

01:24:12,715 --> 01:24:14,387

Videl som jej konkurz,

to mi stačilo.

 

1255

01:24:14,436 --> 01:24:15,951

Prečo?

Ako hrá?

 

1256

01:24:15,998 --> 01:24:17,146

Ako vy!

 

1257

01:24:17,198 --> 01:24:18,869

Hrá ako vy!

 

1258

01:24:18,917 --> 01:24:23,193

Každá intonácia, každé

žmurknutie, do bodky!

 

1259

01:24:23,236 --> 01:24:26,590

- Potom by to nemalo byť najhoršie.

- Ale nefunguje to!

 

1260

01:24:29,877 --> 01:24:31,070

Prepáčte.

 

1261

01:24:31,117 --> 01:24:33,027

Prehovoril som hlučne.

 

1262

01:24:34,835 --> 01:24:36,790

Poslala vás sem ona?

 

1263

01:24:36,834 --> 01:24:38,983

Nikto nevie, že sme tu.

 

1264

01:24:43,476 --> 01:24:45,386

Čo mi ponúkneš ty,...

 

1265

01:24:46,555 --> 01:24:48,465

... krásna, prefíkaná Nell?

 

1266

01:24:51,353 --> 01:24:52,469

Priateľa.

 

1267

01:24:52,515 --> 01:24:54,393

Priateľov som mal.

Daj mi publikum.

 

1268

01:24:54,436 --> 01:24:57,983

Ak ho chceš, musíš si ho

vziať vlastnými rukami.

 

1269

01:24:58,035 --> 01:25:01,820

Muža nepoznať tým,

ako kráča či rozpráva.

 

1270

01:25:01,873 --> 01:25:03,703

Ale tým, ako koná.

 

1271

01:25:11,594 --> 01:25:12,628

Nuž?

 

1272

01:25:12,673 --> 01:25:14,583

Aká je odpoveď?

 

1273

01:25:42,191 --> 01:25:45,151

- Páni!

- Našli sme učiteľa!

 

1274

01:25:46,193 --> 01:25:47,750

- Ned.

- Tommy.

 

1275

01:25:47,793 --> 01:25:49,463

Kynaston!

 

1276

01:25:50,511 --> 01:25:53,104

- Nejaké pravidlá...

- Prvé pravidlo - bežte preč.

 

1277

01:25:54,229 --> 01:25:55,950

Betterton!

 

1278

01:25:55,993 --> 01:25:58,426

Nie, nie, nie.

Najlepšie pracuje osamote, sir Charles.

 

1279

01:26:01,711 --> 01:26:03,985

Odoberieme sa, Kynaston,...

 

1280

01:26:04,030 --> 01:26:06,942

... ale nezabúdajte na našu

minulosť a môj majetok.

 

1281

01:26:06,990 --> 01:26:09,745

Pomáhate mojej Desdemone.

 

1282

01:26:09,792 --> 01:26:11,668

Nepokúšajte sa o nič vtipného.

 

1283

01:26:12,751 --> 01:26:14,785

Ak jej dáte vtipný hlas,...

 

1284

01:26:14,830 --> 01:26:16,467

... alebo vtipnú chôdzu,...

 

1285

01:26:16,509 --> 01:26:17,827

... či škúlenie,...

 

1286

01:26:17,869 --> 01:26:19,427

... všimnem si to.

 

1287

01:26:19,469 --> 01:26:21,826

A nebude sa mi to páčiť.

 

1288

01:26:21,871 --> 01:26:23,986

Zrodil sa kritik.

 

1289

01:26:24,031 --> 01:26:27,465

A toto všetko len preto, že som si myslel,

že ste kurva a schmatol som váš penis!

 

1290

01:26:32,831 --> 01:26:35,345

Chceš niečo?

Víno, syr?

 

1291

01:26:35,391 --> 01:26:37,665

Podiel.

 

1292

01:26:37,710 --> 01:26:40,779

Ja poviem: "Čože?"

A ty povieš?

 

1293

01:26:40,828 --> 01:26:42,180

- Podiel.

- Koľko?

 

1294

01:26:42,227 --> 01:26:43,944

- Päť.

- Zlodej.

 

1295

01:26:45,670 --> 01:26:48,308

- Privediem ju, pán Kynaston?

- Ak by si mohol.

 

1296

01:27:12,228 --> 01:27:14,138

Pán Kynaston.

 

1297

01:27:23,189 --> 01:27:25,099

Pani Hughesová.

 

1298

01:27:32,465 --> 01:27:33,897

Do práce, dobre?

 

1299

01:27:33,944 --> 01:27:35,265

Áno.

 

1300

01:27:35,307 --> 01:27:38,026

Toto budeš mať dnes?

 

1301

01:27:38,067 --> 01:27:39,863

- Áno.

- Ale nie.

 

1302

01:27:40,466 --> 01:27:43,536

- Tento kostým navrhol sir Charles.

- Vidno.

 

1303

01:27:43,585 --> 01:27:45,893

- Vyzlečieš sa až do košieľky.

- Vyzliecť?

 

1304

01:27:45,944 --> 01:27:47,937

Nebudeš ma učiť,

ako byť ženou!

 

1305

01:27:47,987 --> 01:27:51,058

Neučím ťa, ako byť ženou.

Učím ťa, ako byť Desdemonou.

 

1306

01:27:51,107 --> 01:27:54,414

Nechcem byť Desdemonou.

Už nikdy nechcem hrať.

 

1307

01:27:54,464 --> 01:27:57,898

Nie! Chopila si sa tejto úlohy. Musíš

ju hrať, kým ti nevytrhnú jej krk z prstov.

 

1308

01:27:57,943 --> 01:28:01,699

Toto divadlo držíš vo svojich rukách.

Tak sa nemykaj, osuš slzy a vyzliekaj sa!

 

1309

01:28:01,746 --> 01:28:03,736

Pred scénou

sa postrapať.

 

1310

01:28:03,785 --> 01:28:06,378

Nie tak, to ich pohadzuješ,

aby boli atraktívne.

 

1311

01:28:06,424 --> 01:28:09,335

Nie, nie, nie.

Žiaden rúž. Biele líca.

 

1312

01:28:09,383 --> 01:28:12,262

Vyblednuté pery. Krv ide pri

spánku dole, nie do tváre.

 

1313

01:28:12,304 --> 01:28:17,332

Betterton robí poslednú

scénu 32 veršami a 17 škrtá.

 

1314

01:28:19,143 --> 01:28:22,178

Ty si žena, ja muž.

Začni na posteli.

 

1315

01:28:23,382 --> 01:28:25,375

Nie tak!

Tak to robím ja.

 

1316

01:28:27,265 --> 01:28:28,902

Takto spávaš?

 

1317

01:28:30,983 --> 01:28:33,815

Ako mám vedieť, ako

spávam? Keď spím, spím!

 

1318

01:28:33,862 --> 01:28:35,738

Nehraj s abstrakciou!

 

1319

01:28:35,782 --> 01:28:38,821

Tomu chlapovi

sa parilo z uší...

 

1320

01:28:38,865 --> 01:28:40,980

- ... už tri skurvené hodiny, nie?

- Áno.

 

1321

01:28:41,024 --> 01:28:43,934

Vošiel ti do izby, zobudil ťa a povedal

ti, aby si sa pomodlila pred smrťou.

 

1322

01:28:43,982 --> 01:28:46,017

- Replika?

- Vravíte o zabíjaní?

 

1323

01:28:46,061 --> 01:28:47,288

Tak je.

 

1324

01:28:47,341 --> 01:28:50,459

- Nech Boh je so mnou.

- Dobré dievča. Pokračuj.

 

1325

01:28:50,503 --> 01:28:52,061

Môj hriech je láska k vám.

 

1326

01:28:52,583 --> 01:28:54,573

Buď ticho! Mlč!

 

1327

01:28:54,622 --> 01:28:56,213

A to myslím vážne.

 

1328

01:28:56,262 --> 01:28:58,092

Ale Othello k nej vykročil.

 

1329

01:28:58,141 --> 01:28:59,129

Vážne?

 

1330

01:28:59,181 --> 01:29:02,491

Hýbem sa? S prvým veršom

choď dva kroky vzad...

 

1331

01:29:02,542 --> 01:29:04,135

... a na poslednom

sa potkni.

 

1332

01:29:04,183 --> 01:29:05,661

Neviem, či si

budem pamätať...

 

1333

01:29:05,703 --> 01:29:07,613

Buď ticho! Mlč!

 

1334

01:29:07,662 --> 01:29:10,174

Bože, nie! Nech príde

sem a povie pravdu.

 

1335

01:29:10,220 --> 01:29:12,369

Nech príde

sem a povie pravdu.

 

1336

01:29:12,419 --> 01:29:14,934

To sa ľahko povie, že?

Nech príde sem a povie pravdu.

 

1337

01:29:14,981 --> 01:29:16,734

Bojí sa Cassiovho mena.

 

1338

01:29:16,782 --> 01:29:18,897

- Ale to meno vôbec nehovorí.

- Aha!

 

1339

01:29:20,301 --> 01:29:21,494

Som stratená.

 

1340

01:29:21,540 --> 01:29:24,451

Ak chcel Jago otrávil Maurovu

myseľ Desdemoniným milencom,...

 

1341

01:29:24,499 --> 01:29:26,614

... musel vybrať niekoho,

kto dával zmysel.

 

1342

01:29:26,659 --> 01:29:29,130

Nemohol to

byť Nemý Jojo.

 

1343

01:29:29,182 --> 01:29:33,411

Jago vybral Cassia, lebo sa

Desdemone naozaj páčil.

 

1344

01:29:33,459 --> 01:29:38,292

Čiže keď ho Othello spomenie,

musí povedať: "Áno, zavolaj Cassia."

 

1345

01:29:38,338 --> 01:29:40,935

Ale jeho meno

nehovorí zľahka.

 

1346

01:29:40,981 --> 01:29:43,369

Veď ho vôbec nepovie!

 

1347

01:29:44,300 --> 01:29:45,732

Áno.

 

1348

01:29:45,779 --> 01:29:49,292

- Tento dialóg bude veľmi rýchly.

- Prečo?

 

1349

01:29:49,338 --> 01:29:51,898

Lebo chceme prejsť ku

vražde rýchlejšie, ako čakajú.

 

1350

01:29:51,938 --> 01:29:54,534

Ako môžem povedať rýchlo

veci ako "Kým sa pomodlím"?

 

1351

01:29:54,580 --> 01:29:57,491

Nie. V tejto scéne nie

si hlavná ty, ale Maur.

 

1352

01:29:57,539 --> 01:30:00,767

Maur vraví svoje repliky rýchlo. Musíš

mu čo najrýchlejšie opätovať slová.

 

1353

01:30:00,817 --> 01:30:03,569

- Ideš.

- Obeťou zrady stal sa. Čo si počnem?

 

1354

01:30:03,616 --> 01:30:05,495

Preč, cundra!

Ty kvôli nemu slzy prelievaš?

 

1355

01:30:05,539 --> 01:30:07,450

Vyžeňte ma, lež nezabíjajte!

 

1356

01:30:07,499 --> 01:30:09,329

- Ty cundra, nevzpieraj sa!

- Až zajtra príďte!

 

1357

01:30:09,379 --> 01:30:10,777

- Neklaď mi odpor!

- Len pol hodiny!

 

1358

01:30:10,818 --> 01:30:13,047

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

- Kým pomodlím sa.

 

1359

01:30:13,097 --> 01:30:14,495

Už je neskoro.

 

1360

01:30:18,819 --> 01:30:22,127

Vidíš, na čo je

nácvik dobrý?

 

1361

01:30:25,216 --> 01:30:29,173

- Aj tak som plánovala kričať.

- Gratulujem.

 

1362

01:30:29,215 --> 01:30:30,936

Hoď ma na posteľ,

doraz ma.

 

1363

01:30:30,978 --> 01:30:32,854

- Nie.

- Musíme to dokončiť.

 

1364

01:30:32,898 --> 01:30:34,967

Ušetri si niečo pre chvíľu.

 

1365

01:30:35,017 --> 01:30:39,167

Vždy sprav niečo iné, ako si

plánovala. Vyveď sa z rovnováhy.

 

1366

01:30:39,216 --> 01:30:41,251

Pamätaj, čo sme

si tu povedali.

 

1367

01:30:41,295 --> 01:30:43,209

Keď potom zomrieš,...

 

1368

01:30:45,617 --> 01:30:47,015

... prekvap ma.

 

1369

01:30:48,895 --> 01:30:51,249

Ale ako viem, že pán

Betterton spraví to, čo ty?

 

1370

01:30:51,295 --> 01:30:53,285

Nevieš.

Lebo to nespraví.

 

1371

01:31:00,136 --> 01:31:02,649

- Pripravená?

- Áno. Hrám Maura.

 

1372

01:31:03,814 --> 01:31:05,804

- No dovoľ?

- Pani Hughesová na tom trvá.

 

1373

01:31:05,854 --> 01:31:07,926

- Pani Hughesová?

- Áno.

 

1374

01:31:07,976 --> 01:31:09,773

Ale vie ho vôbec hrať?

 

1375

01:31:09,816 --> 01:31:12,886

- Vie.

- Potrebujem černidlo.

 

1376

01:31:12,935 --> 01:31:15,083

- Mám ho.

- Pri sebe?

 

1377

01:31:15,134 --> 01:31:17,442

Odreniny, pane,

sú hrozné veci.

 

1378

01:31:17,493 --> 01:31:19,883

Všetci von.

 

1379

01:31:36,974 --> 01:31:38,200

Pán Kynaston.

 

1380

01:31:38,253 --> 01:31:39,924

Veľmi ďakujem.

 

1381

01:31:49,653 --> 01:31:51,483

Desdemona nie je dobrá úloha.

 

1382

01:31:51,533 --> 01:31:53,045

Skús Kleopatru.

 

1383

01:31:53,092 --> 01:31:54,683

Kleopatru?

 

1384

01:31:54,731 --> 01:31:56,527

Zabila sa kúsnutím hada.

 

1385

01:31:56,571 --> 01:32:00,566

"Tí, čo zomrú,

sa nikdy nezotavia."

 

1386

01:32:02,013 --> 01:32:03,922

"Moja smrť je na

vašich rukách."

 

1387

01:32:12,892 --> 01:32:14,324

To je odkiaľ?

 

1388

01:32:16,971 --> 01:32:19,359

Uvidíme sa na javisku.

 

1389

01:32:31,769 --> 01:32:33,679

Tak je to spravodlivé.

 

1390

01:32:36,692 --> 01:32:40,808

Tak je to spravodlivé, duša moja.

 

1391

01:32:44,409 --> 01:32:47,880

Vám, cudné hviezdy,

všetko zatajím.

 

1392

01:32:49,531 --> 01:32:53,203

Tak je to správne.

 

1393

01:33:02,010 --> 01:33:04,364

Kto to je? Othello?

 

1394

01:33:04,409 --> 01:33:06,000

Ja, Desdemona.

 

1395

01:33:06,049 --> 01:33:08,608

Neľahnete si ku mne?

 

1396

01:33:08,648 --> 01:33:10,638

Desdemona, modlila si sa večer?

 

1397

01:33:10,687 --> 01:33:12,280

Modlila.

 

1398

01:33:12,329 --> 01:33:14,286

Ak spomínaš si

na nejaký hriech,...

 

1399

01:33:14,330 --> 01:33:17,400

... s ktorým sa dosiaľ nezmierilo

nebo, hneď o odpustenie pros!

 

1400

01:33:17,449 --> 01:33:19,403

Preboha, pán môj,

čo tým myslíte?

 

1401

01:33:19,447 --> 01:33:21,357

Tak pros a stručná

buď; ja odstúpim.

 

1402

01:33:21,407 --> 01:33:23,715

Nebudem zabíjať, kým

sa tvoj duch nezmieri.

 

1403

01:33:23,766 --> 01:33:26,283

Nechcem dušu zabíjať.

 

1404

01:33:27,329 --> 01:33:28,727

Vravíte o zabíjaní?

 

1405

01:33:28,768 --> 01:33:30,120

Tak je.

 

1406

01:33:30,168 --> 01:33:32,681

- Nech Boh je so mnou.

- Ľutuj hriechy!

 

1407

01:33:32,727 --> 01:33:37,083

- Môj hriech je láska k vám.

- A práve pre ňu umrieš.

 

1408

01:33:40,128 --> 01:33:43,276

Čudná je smrť,

čo vraždí pre lásku.

 

1409

01:33:43,326 --> 01:33:46,760

Čo si tak spodnú

peru hryziete?

 

1410

01:33:46,805 --> 01:33:49,798

Krvavý bes

vám telo preniká.

 

1411

01:33:50,527 --> 01:33:52,199

Zlé znamenie v tom

vidím; dúfam však,...

 

1412

01:33:52,247 --> 01:33:54,316

... že na mňa nemieri.

 

1413

01:33:54,407 --> 01:33:56,636

Buď ticho! Mlč!

 

1414

01:34:00,325 --> 01:34:02,966

Už... už mlčím.

 

1415

01:34:12,324 --> 01:34:14,759

Čo sa stalo?

 

1416

01:34:19,085 --> 01:34:20,995

Šatôčku...

 

1417

01:34:23,604 --> 01:34:25,639

... čo som tak

miloval a tebe dal,...

 

1418

01:34:26,563 --> 01:34:28,044

... si dala Cassiovi.

 

1419

01:34:28,085 --> 01:34:32,362

Bože, nie! Nech príde

Cas... sem a povie pravdu.

 

1420

01:34:32,405 --> 01:34:34,121

Už neotvorí ústa.

 

1421

01:34:34,163 --> 01:34:36,517

Statočný Jago mu ich uzavrel.

 

1422

01:34:36,563 --> 01:34:39,396

Obeťou zrady stal sa.

 

1423

01:34:39,443 --> 01:34:41,242

Čo si počnem?

 

1424

01:34:41,285 --> 01:34:43,161

Preč, cundra!

 

1425

01:34:43,204 --> 01:34:46,001

Ty kvôli nemu slzy prelievaš?

 

1426

01:34:46,043 --> 01:34:48,556

Vyžeňte ma, lež nezabíjajte!

 

1427

01:34:48,603 --> 01:34:50,320

Ty cundra, nevzpieraj sa!

 

1428

01:34:50,362 --> 01:34:51,635

Až zajtra príďte,...

 

1429

01:34:51,682 --> 01:34:52,958

... nech sa dočkám rána!

 

1430

01:34:53,004 --> 01:34:55,074

Neklaď mi odpor!

 

1431

01:34:55,124 --> 01:34:57,683

- Len pol hodiny.

- Kto dal sa na boj, nesmie zaváhať.

 

1432

01:34:57,764 --> 01:34:59,912

Kým pomodlím sa.

 

1433

01:34:59,962 --> 01:35:02,759

Už je neskoro.

 

1434

01:35:02,801 --> 01:35:03,915

Nie!

 

1435

01:35:08,803 --> 01:35:10,952

Vyhasne život!

 

1436

01:35:13,521 --> 01:35:15,238

Pomoc!

 

1437

01:35:18,164 --> 01:35:19,118

Pomôžte mi!

 

1438

01:35:20,643 --> 01:35:21,791

Zabíja...

 

1439

01:35:21,843 --> 01:35:23,240

Zabíja ma!

 

1440

01:35:48,120 --> 01:35:50,075

Čo je to za krik?

 

1441

01:35:53,078 --> 01:35:54,990

Ešte žije?

 

1442

01:35:56,441 --> 01:35:58,431

Dýcha?

 

1443

01:36:01,679 --> 01:36:04,033

Som krutý, ale predsa milosrdný.

 

1444

01:36:04,878 --> 01:36:06,994

Nechcem ti predlžovať utrpenie.

 

1445

01:36:10,720 --> 01:36:11,788

Tak.

 

1446

01:36:14,758 --> 01:36:16,076

Tak.

 

1447

01:36:40,716 --> 01:36:42,990

Pán môj, došlo

k strašnej vražde...

 

1448

01:37:04,715 --> 01:37:05,942

Neprávom...

 

1449

01:37:07,155 --> 01:37:08,792

Neprávom zabitá.

 

1450

01:37:08,834 --> 01:37:11,987

Žiaľ! Žiaľ!

 

1451

01:37:12,957 --> 01:37:13,991

Žiaľ...

 

1452

01:37:15,756 --> 01:37:17,666

Čí je to plač?

 

1453

01:37:17,715 --> 01:37:19,625

Pani, prevravte!

 

1454

01:37:21,114 --> 01:37:23,027

Kto ten zločin vykonal?

 

1455

01:37:23,877 --> 01:37:25,514

Nikto.

 

1456

01:37:26,636 --> 01:37:28,033

Ja sama.

 

1457

01:37:30,034 --> 01:37:31,591

Zbohom.

 

1458

01:37:32,633 --> 01:37:35,671

Odovzdaj pozdrav

môjmu pánovi!

 

1459

01:37:37,755 --> 01:37:40,825

Ach, zbohom!

 

1460

01:37:54,593 --> 01:37:56,503

Nuž.

 

1461

01:37:57,552 --> 01:37:59,668

Ako ju zavraždili?

 

1462

01:37:59,712 --> 01:38:01,147

No, dofrasa!

 

1463

01:38:02,474 --> 01:38:05,828

Bravo! Bravo!

 

1464

01:38:05,873 --> 01:38:08,102

Bravo!

 

1465

01:38:08,152 --> 01:38:10,460

- Bravo, pani Hughesová!

- Bravo!

 

1466

01:38:13,275 --> 01:38:15,071

Kto to vie?

 

1467

01:38:15,114 --> 01:38:16,865

Bravo!

 

1468

01:38:16,913 --> 01:38:18,708

Bravo, pani Hughesová!

 

1469

01:38:21,631 --> 01:38:23,188

Brava, pani Hughesová!

 

1470

01:38:23,230 --> 01:38:25,142

Brava! Brava!

 

1471

01:38:28,952 --> 01:38:30,020

Pani Hughesová!

 

1472

01:38:30,952 --> 01:38:33,067

Bravo, pani Hughesová!

 

1473

01:38:33,111 --> 01:38:35,146

- Bravo!

- Pani Hughesová!

 

1474

01:38:48,149 --> 01:38:49,377

Bravo!

 

1475

01:38:55,191 --> 01:38:57,146

Hughesová!

Hughesová!

 

1476

01:38:57,190 --> 01:38:58,861

Bravo!

 

1477

01:38:58,909 --> 01:39:00,466

Veľmi, veľmi dobré.

 

1478

01:39:00,509 --> 01:39:01,623

Bravo!

 

1479

01:39:11,908 --> 01:39:13,135

Bravo!

 

1480

01:39:23,228 --> 01:39:25,263

Prosím vás.

Ešte máme jednu scénu.

 

1481

01:39:26,828 --> 01:39:28,023

Pani Hughesová!

 

1482

01:39:28,070 --> 01:39:29,788

Pán Betterton!

 

1483

01:39:29,830 --> 01:39:32,979

Najlepší večer, aký

som v divadle zažil.

 

1484

01:39:33,028 --> 01:39:34,301

Aké výkony!

 

1485

01:39:34,348 --> 01:39:37,656

- Pani Hughesová!

- Prechádza režisér, ďakujem.

 

1486

01:39:37,706 --> 01:39:40,666

Bol to ten najvýnimočnejší

výkon v mojom živote.

 

1487

01:39:43,828 --> 01:39:47,421

Nie je to úžasné?

Vynikajúce, vďaka.

 

1488

01:39:50,346 --> 01:39:52,577

- Dobré predstavenie, Betterton!

- Ďakujem.

 

1489

01:39:52,628 --> 01:39:54,062

Napínavé a desivé.

 

1490

01:39:54,109 --> 01:39:56,827

Ten nový koniec

veľmi, veľmi skutočný.

 

1491

01:39:56,868 --> 01:39:58,265

Skoro až príliš.

 

1492

01:39:58,307 --> 01:40:00,342

Ale akosi posilňujúci.

 

1493

01:40:00,386 --> 01:40:03,456

Nuž, taká už tragédia je.

 

1494

01:40:03,505 --> 01:40:05,897

Des a hrôza a potom

ideme všetci na večeru.

 

1495

01:40:09,307 --> 01:40:11,979

Kde je pani Hughesová

a pán Kynaston?

 

1496

01:40:12,026 --> 01:40:14,414

Skoro si ma zabil!

 

1497

01:40:15,825 --> 01:40:17,738

Zabil som ťa.

 

1498

01:40:19,388 --> 01:40:20,945

Ale ty si nezomrela.

 

1499

01:40:24,865 --> 01:40:26,661

Prečo si ma nedorazil?

 

1500

01:40:30,666 --> 01:40:32,577

Konečne som

pochopil tú scénu.

 

1501

01:41:19,702 --> 01:41:20,819

Čiže.

 

1502

01:41:23,023 --> 01:41:24,933

Kto si teraz?

 

1503

01:41:34,624 --> 01:41:36,739

Neviem.

 

1504

01:41:40,861 --> 01:41:42,771

Neviem.

 

1505

01:42:03,561 --> 01:42:05,571

SK titulky: namuras

www.dreamteam.scifi-guide.net