1

00:00:42,650 --> 00:00:46,130

Natočené podľa skutočných udalostí.

 

2

00:00:53,050 --> 00:00:56,410

Grófstvo Waterford,

Írsko 1780

 

3

00:01:02,690 --> 00:01:06,250

Podľa zákona všetok rodinný majetok

dedí prvorodený syn,

 

4

00:01:12,450 --> 00:01:15,850

zatiaľ čo mladší synovia

nezdedia nič.

 

5

00:01:22,370 --> 00:01:25,890

A buď sa stanú kňazmi

alebo si vezmú dedičku...

 

6

00:01:28,570 --> 00:01:30,730

20.000 akrov v Corku

 

7

00:01:30,890 --> 00:01:33,490

a k tomu 20.000 akrov

poľnohospodárskej pôdy.

 

8

00:01:33,730 --> 00:01:36,130

Verím, že rybolov je tam skvelý.

 

9

00:01:36,730 --> 00:01:39,250

Lovil tam už jeho pradedo.

 

10

00:01:39,410 --> 00:01:41,810

A ďalší majetok má na západe.

 

11

00:01:42,370 --> 00:01:46,210

15.000 akrov. Ja by som tam,

samozrejme, žiť nechcel.

 

12

00:01:48,890 --> 00:01:51,290

Čo to mal za nezhody s mladším bratom?

 

13

00:01:51,570 --> 00:01:54,490

To bola úplná nehanebnosť.

Ospravedlňte môj slovník, dámy.

 

14

00:01:54,650 --> 00:01:59,130

Naďalej mu vypláca apanáž,

aj keď už má vlastnú farnosť,

 

15

00:01:59,250 --> 00:02:02,050

a aj napriek tomu sa sťažuje

každému, kto je ochotný ho počúvať,

 

16

00:02:02,290 --> 00:02:05,570

že mu otec sľúbil dom za riekou.

 

17

00:02:09,010 --> 00:02:11,810

Počul som, že lady Dunneová

sa bude vydávať.

 

18

00:02:12,090 --> 00:02:15,030

To je tá mimoriadne škaredá?

 

19

00:02:15,930 --> 00:02:16,770

Áno.

 

20

00:02:16,930 --> 00:02:19,090

Na rozdiel od 15.000 akrov.

 

21

00:02:21,850 --> 00:02:26,050

KLUB ÚNOSCOV

 

22

00:02:26,330 --> 00:02:27,730

Ako to bude tentoraz?

 

23

00:02:27,850 --> 00:02:29,370

- Čo myslíš?

- Si veľmi priehľadný.

 

24

00:02:29,610 --> 00:02:30,570

- Nie som.

- Ale si.

 

25

00:02:30,650 --> 00:02:31,770

Maj sa.

 

26

00:02:37,250 --> 00:02:39,930

Dámy a páni,

toto je Klub únoscov.

 

27

00:02:41,610 --> 00:02:44,330

Nie je sa čoho obávať, madam.

Prišli kvôli dedičkám.

 

28

00:02:44,490 --> 00:02:45,210

Viem, viem.

 

29

00:02:45,370 --> 00:02:46,210

Sme džentlmeni

 

30

00:02:46,330 --> 00:02:47,730

spojení z nutnosti,

 

31

00:02:48,010 --> 00:02:50,010

ktorí nemajú iné východisko

 

32

00:02:50,690 --> 00:02:53,410

a činy ktorých sa riadia

prísnymi požiadavkami cti.

 

33

00:02:54,010 --> 00:02:54,930

Za okno.

 

34

00:03:00,690 --> 00:03:01,650

Pán Cunningham!

 

35

00:03:01,930 --> 00:03:03,290

Slečna Mary Nugentová,

 

36

00:03:03,890 --> 00:03:06,290

pozrite na toho,

ktorý sa túži stať vaším manželom.

 

37

00:03:06,410 --> 00:03:08,250

Mary, zakazujem ti vydať sa

za tohto muža.

 

38

00:03:08,410 --> 00:03:10,143

Pane, máte moje slovo,

že sa jej neskriví ani vlások,

 

39

00:03:10,143 --> 00:03:11,376

kým sa nerozhodne.

 

40

00:03:13,690 --> 00:03:15,170

Počúvni svojho otca.

 

41

00:03:17,850 --> 00:03:19,025

Dobrá práca, vo veľkom štýle.

 

42

00:03:19,027 --> 00:03:20,370

Ďakujem, sir Myles.

 

43

00:03:24,570 --> 00:03:26,890

Aj mňa kedysi temer uniesli.

 

44

00:03:27,050 --> 00:03:28,010

Temer?

 

45

00:03:28,130 --> 00:03:30,290

Ukázalo sa, že išlo o zámenu totožnosti.

 

46

00:03:33,210 --> 00:03:34,810

- Holúbok?

- Prepelička.

 

47

00:03:35,410 --> 00:03:36,450

Lotri!

 

48

00:03:39,390 --> 00:03:40,850

Vy tam! Priveďte kone!

 

49

00:03:41,130 --> 00:03:42,970

Prečo?

Ešte sme nedopili portské.

 

50

00:04:01,090 --> 00:04:03,250

Dúfam, že nikto

nebude zranený, Strang.

 

51

00:04:03,410 --> 00:04:05,250

To neviem, sir Myles.

Zastavíme a pohovoríme si o tom?

 

52

00:04:05,370 --> 00:04:07,750

Aký chytrák.

Veľa šťastia.

 

53

00:04:13,210 --> 00:04:14,810

- Zakaždým.

- Čo?

 

54

00:04:15,050 --> 00:04:16,690

Zakaždým vystrelíš do stropu.

 

55

00:04:17,610 --> 00:04:19,090

Dobre to vyzerá.

 

56

00:04:19,890 --> 00:04:21,730

Možno ma najbližšie prekvapíš.

 

57

00:04:22,650 --> 00:04:23,730

Možno.

 

58

00:04:40,530 --> 00:04:41,810

Richard!

 

59

00:04:42,250 --> 00:04:43,770

Ste v poriadku?

 

60

00:04:44,490 --> 00:04:45,770

Toto vám neprejde.

 

61

00:04:46,010 --> 00:04:47,850

Dievča vám vrátime na úsvite.

 

62

00:04:47,930 --> 00:04:49,170

Pomôžte mi!

 

63

00:04:51,930 --> 00:04:52,970

Vráťte sa.

 

64

00:04:57,210 --> 00:04:58,930

Poď, Teeling.

 

65

00:05:11,730 --> 00:05:13,970

Ako sa tam

Cunninghamovi asi darí?

 

66

00:05:14,130 --> 00:05:15,850

Myslíš, že... veď vieš.

 

67

00:05:16,010 --> 00:05:18,050

Mal by ju žiadať o ruku.

 

68

00:05:18,210 --> 00:05:20,930

Viem, ale ženy chcú činy,

nie slová.

 

69

00:05:21,050 --> 00:05:23,330

Hovoríš ako pravý panic, Knox.

 

70

00:05:23,810 --> 00:05:26,890

Už by som ju trikrát obšťastnil!

 

71

00:05:28,050 --> 00:05:30,330

Týmto si chcel očariť

aj to úbohé dievča,

 

72

00:05:30,450 --> 00:05:32,530

ktoré sme pre teba

uniesli vlani, Knoxy?

 

73

00:05:32,650 --> 00:05:34,890

Nebola môj typ.

To je všetko.

 

74

00:05:35,850 --> 00:05:38,250

Tým chceš povedať,

že nebola tvojou príbuznou?

 

75

00:05:40,130 --> 00:05:42,450

Ty tiež nemáš prsteň, Delaney.

 

76

00:05:44,330 --> 00:05:45,610

Ty sa mi budeš smiať?

 

77

00:05:45,770 --> 00:05:47,810

Na rade je Knox!

 

78

00:05:52,090 --> 00:05:53,370

Čo sa deje?

 

79

00:05:53,530 --> 00:05:54,890

Tvoj brat?

 

80

00:05:55,170 --> 00:05:57,090

Chce mi zastaviť apanáž.

 

81

00:05:58,450 --> 00:06:01,850

Chce, aby som si zarábal na živobytie,

ako kňaz.

 

82

00:06:02,530 --> 00:06:04,250

Ty a kňaz?

 

83

00:06:07,490 --> 00:06:11,410

Páni, pán Cunningham

chce urobiť prehlásenie.

 

84

00:06:13,530 --> 00:06:14,650

Páni...

 

85

00:06:15,890 --> 00:06:18,290

Na dámu, ktorá súhlasila,

že sa za mňa vydá.

 

86

00:06:22,610 --> 00:06:24,210

Vybrali ste si dobre, Mary.

 

87

00:06:24,490 --> 00:06:26,090

Neviem si predstaviť,

čo povie môj otec.

 

88

00:06:26,330 --> 00:06:29,170

Veľa nepovie, keď ťa privediem

ako pani Cunninghamovú.

 

89

00:06:29,770 --> 00:06:32,010

Presne tak.

Otče, konajte.

 

90

00:06:33,930 --> 00:06:35,450

Rozmysli si to, Mary!

 

91

00:06:36,130 --> 00:06:37,850

- Ďakujem, sir Myles.

- Prosím.

 

92

00:06:38,010 --> 00:06:40,290

Jedno z najkratších dvorení

v dejinách klubu.

 

93

00:06:40,530 --> 00:06:43,450

Súhlasila už

po hodine a 22 minútach.

 

94

00:06:43,610 --> 00:06:46,530

Do toho ale nepočítam mesiace,

keď po nej hádzal očkom

 

95

00:06:46,690 --> 00:06:49,090

pri každej príležitosti v grófstve Waterford.

 

96

00:06:49,330 --> 00:06:51,330

To je rada pre vás ostatných.

 

97

00:06:51,490 --> 00:06:54,290

Najdôležitejšia je príprava.

 

98

00:06:54,450 --> 00:06:57,810

Páni, pravidlá klubu

nie sú iba pre vaše pobavenie.

 

99

00:06:57,970 --> 00:06:59,490

Pán Strang...

 

100

00:06:59,730 --> 00:07:02,010

rozbité okno,

guľka v strope...

 

101

00:07:02,170 --> 00:07:03,970

to je pokuta tri guiney.

 

102

00:07:04,570 --> 00:07:06,850

Pán Knox...

 

103

00:07:09,090 --> 00:07:10,570

Tabatierka.

 

104

00:07:11,930 --> 00:07:16,090

Vrátite ju, ospravedlníte sa.

Vaša pokuta je 10 guineí

 

105

00:07:17,330 --> 00:07:19,290

Nie sme zlodeji.

 

106

00:07:19,410 --> 00:07:21,570

A ak nechceme upútať

pozornosť úradov,

 

107

00:07:21,730 --> 00:07:23,330

musíme sa vždy správať

 

108

00:07:23,490 --> 00:07:25,330

ako čestní muži.

 

109

00:07:25,690 --> 00:07:27,370

A teraz, slobodní priatelia,

 

110

00:07:27,490 --> 00:07:29,770

pristúpte a vylosujme

ďalšieho šťastlivca.

 

111

00:07:30,050 --> 00:07:32,210

Vyberajte!

 

112

00:07:38,050 --> 00:07:39,330

Nie, nie, nie.

 

113

00:07:40,370 --> 00:07:41,650

Páni,

 

114

00:07:41,930 --> 00:07:43,730

na pána Byrnea.

 

115

00:07:52,090 --> 00:07:54,130

Ako dobre vieš, Anne,

 

116

00:07:54,410 --> 00:07:58,090

- pán Power prišiel navštíviť teba.

- Nech s nim hovorí Catherine.

 

117

00:07:58,370 --> 00:08:00,210

Zdá sa, že je rada v jeho spoločnosti.

 

118

00:08:00,330 --> 00:08:01,610

Annie...

 

119

00:08:01,890 --> 00:08:03,490

Pochybujem, že zostane dlho.

 

120

00:08:03,770 --> 00:08:05,810

Zostane, ak ho zasa pozvete na obed.

 

121

00:08:06,290 --> 00:08:09,010

Záhrada je krásna

v tomto ročnom období.

 

122

00:08:09,730 --> 00:08:11,410

Nemyslíte, pán Power?

 

123

00:08:13,970 --> 00:08:15,330

Mali ste v kolóniách záhrady?

 

124

00:08:15,490 --> 00:08:17,730

Brečtan pri oknách treba skrátiť.

 

125

00:08:18,770 --> 00:08:20,370

Kazí výhľad na rieku.

 

126

00:08:20,530 --> 00:08:22,370

Anne, otvoríš tie dvere?

 

127

00:08:24,930 --> 00:08:27,290

Otec, vezmete ma

v sobotu na dostihy?

 

128

00:08:27,450 --> 00:08:29,730

Nebudem sa dohadovať

s vlastnou dcérou!

 

129

00:08:30,210 --> 00:08:32,250

A ja nebudem hovoriť

s tým hrozným chlapom.

 

130

00:08:42,850 --> 00:08:46,370

Pán Power, ako rada

vás vidím... znova.

 

131

00:08:48,570 --> 00:08:51,130

Slečna Anne, dúfam,

že sa máte dobre.

 

132

00:08:51,290 --> 00:08:53,090

Keď vás vidím,

oveľa lepšie, pán Power.

 

133

00:08:53,250 --> 00:08:56,290

Ak je vaše zdravie

také oslnivé ako váš vzhľad,

 

134

00:08:56,450 --> 00:08:58,930

dožijete sa vysokého veku.

 

135

00:08:59,210 --> 00:09:00,690

Ste veľmi láskavý.

 

136

00:09:01,050 --> 00:09:03,650

Pánovi Powerovi sa páči

naša záhrada, Anne.

 

137

00:09:03,810 --> 00:09:05,210

Obdivoval kvety.

 

138

00:09:07,010 --> 00:09:08,930

Máte rada kvety,

slečna Anne?

 

139

00:09:10,290 --> 00:09:11,930

Rada ich lisujem.

 

140

00:09:12,490 --> 00:09:15,610

Dám ich do lisu

a stlačím,

 

141

00:09:15,850 --> 00:09:18,130

kým z nich nevytečie

všetka šťava.

 

142

00:09:18,290 --> 00:09:20,650

Až nakoniec ostanú

úplne ploché.

 

143

00:09:22,570 --> 00:09:25,610

Dúfam, že mi svoju zbierku

niekedy ukážete.

 

144

00:09:28,730 --> 00:09:30,010

Slečna Anne,

 

145

00:09:30,370 --> 00:09:34,290

ako určite viete, lord Ormonde

budúci týždeň usporiada večierok.

 

146

00:09:34,450 --> 00:09:37,250

Bola by to pre mňa veľká česť,

keby ste ma tam sprevádzali.

 

147

00:09:37,410 --> 00:09:39,570

Pre moje dcéry bude

potešením ísť, pán Power.

 

148

00:09:39,730 --> 00:09:42,530

Pozvanie, samozrejme, platí aj

pre staršiu slečnu Kennedyovú.

 

149

00:09:42,690 --> 00:09:46,290

Výborne. A ak dovolíte...

 

150

00:09:46,450 --> 00:09:48,610

v sobotu idem so svojimi dcérami

 

151

00:09:48,730 --> 00:09:50,850

do Blessingtonu na dostihy.

 

152

00:09:51,490 --> 00:09:53,970

Čo keby ste sa k nám pridali?

 

153

00:09:53,970 --> 00:09:56,450

Pán Power má určite dôležitejšie...

 

154

00:09:56,610 --> 00:09:59,770

Nie je nič na svete,

čo by som chcel viac...

 

155

00:10:00,370 --> 00:10:04,290

ako stráviť príjemné popoludnie

s vami... a vašou sestrou.

 

156

00:10:06,730 --> 00:10:08,770

Ostanete na obed, pán Power?

 

157

00:10:29,010 --> 00:10:31,370

Jedno ti poviem, Cunningham,

keď príde rad na mňa,

 

158

00:10:31,530 --> 00:10:33,690

neposadím ju na koňa bokom,

 

159

00:10:33,850 --> 00:10:35,330

ale pekne obkročmo,

 

160

00:10:35,490 --> 00:10:37,010

a kým prídeme domov...

 

161

00:10:37,170 --> 00:10:38,770

zamiluje sa do tvojho koňa.

 

162

00:10:38,890 --> 00:10:39,850

Ďakujem ti.

 

163

00:10:40,130 --> 00:10:41,050

Dosť nevkusné.

 

164

00:10:41,210 --> 00:10:44,050

Počuli ste, že Klub únoscov

včera znova udrel?

 

165

00:10:44,170 --> 00:10:45,250

A úspešne.

 

166

00:10:45,410 --> 00:10:46,770

Tá mladá Nugentová

za to stála.

 

167

00:10:46,930 --> 00:10:48,530

Vraj bola dosť divoká.

 

168

00:10:48,810 --> 00:10:52,250

William, pohni sa

a prines ďalší sud vína.

 

169

00:10:52,370 --> 00:10:54,650

Neunášajú aj vydaté ženy?

 

170

00:11:01,410 --> 00:11:03,330

Máte šťastie, Byrne.

 

171

00:11:03,490 --> 00:11:06,650

Nemá bratov, všetko zdedí

ona a jej sestra.

 

172

00:11:07,250 --> 00:11:10,290

Nezabudnite si nakloniť jej otca.

 

173

00:11:10,410 --> 00:11:12,130

Rád hrá,

nechajte ho vyhrať.

 

174

00:11:12,290 --> 00:11:15,610

Potrebujete je požehnanie,

ak nechcete len apanáž.

 

175

00:11:15,770 --> 00:11:18,450

Čoskoro vám bude

zobať z ruky, sir Myles.

 

176

00:11:18,850 --> 00:11:21,530

Ty si ale šťastlivec.

Je ozaj krásna.

 

177

00:11:22,250 --> 00:11:24,170

Špehoval si, Pox?

 

178

00:11:24,450 --> 00:11:26,810

- Len som chcel pomôcť.

- Vďaka, Knox.

 

179

00:11:26,970 --> 00:11:28,370

Čo ešte viete?

 

180

00:11:28,530 --> 00:11:30,330

Že žila v Londýne s matkou,

 

181

00:11:30,490 --> 00:11:32,890

ktorá pred pár

mesiacmi umrela.

 

182

00:11:33,010 --> 00:11:35,530

Že panstvo Grasscrossan

je veľké.

 

183

00:11:35,770 --> 00:11:40,290

A že sa jej páči moderná hudba

toho nemeckého chlapíka.

 

184

00:11:41,210 --> 00:11:43,930

Dobre, takže budem

hovoriť o hudbe.

 

185

00:11:44,090 --> 00:11:46,690

A ani slovo o mŕtvych matkách.

 

186

00:11:47,370 --> 00:11:49,770

Nie je to ktovieaký plán,

ale niečo urobiť musím.

 

187

00:11:49,930 --> 00:11:51,970

Ale takto nemáš žiadnu šancu.

 

188

00:11:52,770 --> 00:11:55,490

Dámam sa páčia

dobre oblečení džentlmeni.

 

189

00:11:58,050 --> 00:11:59,210

Páni...

 

190

00:11:59,490 --> 00:12:02,690

pripíjam... na nového

pána Grasscrossanu.

 

191

00:12:02,850 --> 00:12:03,890

Ticho.

 

192

00:12:07,010 --> 00:12:09,050

Bože, tamto je ona!

 

193

00:12:14,170 --> 00:12:15,210

To je ona?

 

194

00:12:15,370 --> 00:12:16,770

Áno, to je ona.

 

195

00:12:19,770 --> 00:12:22,170

Možno, že má skvelú povahu.

 

196

00:12:25,610 --> 00:12:27,050

Ale je bohatá, Byrne.

 

197

00:12:39,530 --> 00:12:41,370

Ešte by som sa nesmial.

 

198

00:12:41,490 --> 00:12:43,650

Tá pravá pravdepodobne naozaj

vyzerá ako Knox.

 

199

00:12:44,190 --> 00:12:46,325

Ak má 20.000 akrov,

je mi jedno, či vyzerá

 

200

00:12:46,330 --> 00:12:48,410

ako zadok fretky.

 

201

00:12:48,530 --> 00:12:50,246

Dobre povedané.

 

202

00:12:54,370 --> 00:12:56,415

Túto by som si dal povedať.

 

203

00:12:56,415 --> 00:12:58,410

Povedal som ti,

že je krásna.

 

204

00:12:59,330 --> 00:13:01,250

Knox, dohliadni na jej otca.

 

205

00:13:01,530 --> 00:13:03,730

Keby k nám zamieril,

daj sa s ním do reči.

 

206

00:13:04,010 --> 00:13:05,930

Môžeš sa na mňa spoľahnúť, Byrne.

 

207

00:13:10,250 --> 00:13:12,970

- Nechápem, prečo sa s ním zahadzuješ.

- Veď je neškodný.

 

208

00:13:16,090 --> 00:13:19,810

- Kto je tá druhá?

- To ťa nemusí zaujímať, Strang.

 

209

00:13:20,170 --> 00:13:22,530

Si tu preto,

aby som ja vyzeral lepšie.

 

210

00:13:26,330 --> 00:13:28,330

Žiadny z mužov ma nezaujal.

 

211

00:13:28,490 --> 00:13:30,290

Dokonca aj kone sú krajšie.

 

212

00:13:31,450 --> 00:13:32,490

Príjemné popoludnie, dámy.

 

213

00:13:33,850 --> 00:13:35,050

Anne, čo to robíš?

 

214

00:13:35,730 --> 00:13:36,890

Flirtujem.

 

215

00:13:37,610 --> 00:13:39,770

To si sa nič nenaučila?

 

216

00:13:40,130 --> 00:13:43,610

Nakloň hlavu dopredu

a nenápadne hoď očkom.

 

217

00:13:49,610 --> 00:13:52,730

- Nemôžeš sa im ponúkať.

- Neotáčaj sa.

 

218

00:13:54,450 --> 00:13:58,250

Prichádzajú k nám dvaja

veľmi pekní páni.

 

219

00:13:59,730 --> 00:14:01,090

Slečna Catherine Kennedyová?

 

220

00:14:04,610 --> 00:14:05,450

Áno?

 

221

00:14:06,370 --> 00:14:08,410

Myslím, že sme sa už stretli.

 

222

00:14:09,010 --> 00:14:13,810

V Londýne. Áno,

v Covent Garden.

 

223

00:14:16,050 --> 00:14:17,770

Prepáčte, nemôžem si...

 

224

00:14:17,930 --> 00:14:20,090

Iste ste na to zabudli,

bola to len chvíľka.

 

225

00:14:20,210 --> 00:14:22,930

Volám sa Garret Byrne

z Byren Hall v Clone Mill.

 

226

00:14:23,090 --> 00:14:25,250

Rád vás znovu vidím.

 

227

00:14:26,490 --> 00:14:28,010

A toto je môj...

 

228

00:14:28,210 --> 00:14:30,130

sluha, Strang.

 

229

00:14:31,170 --> 00:14:32,450

Dobrý deň, dámy.

 

230

00:14:35,250 --> 00:14:37,410

- Moja sestra, Anne.

- Teší ma.

 

231

00:14:39,210 --> 00:14:41,250

Páčia sa vám dostihy,

slečna Kennedyová?

 

232

00:14:41,610 --> 00:14:44,010

Pravdou je,

že nemám rada stávky.

 

233

00:14:44,490 --> 00:14:46,850

Ale práve o to tu ide.

 

234

00:14:47,450 --> 00:14:49,410

Čo vás sem teda priviedlo?

 

235

00:14:49,530 --> 00:14:52,050

Môj otec má v súťaži koňa.

 

236

00:14:52,170 --> 00:14:56,330

V poslednom čase je skleslý,

iba preteky ho dokážu rozveseliť.

 

237

00:14:56,930 --> 00:15:00,446

Vždy som si myslel, že kocka cukru

a potľapkanie pomôžu.

 

238

00:15:01,850 --> 00:15:03,410

Hovorila som o svojom otcovi.

 

239

00:15:04,650 --> 00:15:06,170

A ja o svojom.

 

240

00:15:07,970 --> 00:15:09,890

Máte v pretekoch koňa, pán Byrne?

 

241

00:15:10,050 --> 00:15:12,090

Áno, samozrejme, že mám.

 

242

00:15:12,250 --> 00:15:13,850

Nechceli by ste ho vidieť?

 

243

00:15:14,010 --> 00:15:16,290

Strang, ukáž slečne Anne Búrliváka.

 

244

00:15:16,970 --> 00:15:18,490

Búrliváka?

 

245

00:15:19,290 --> 00:15:21,690

- Áno. Búrliváka.

- Dobre.

 

246

00:15:22,370 --> 00:15:23,650

Búrliváka.

 

247

00:15:24,370 --> 00:15:25,530

Slečna.

 

248

00:15:31,570 --> 00:15:34,730

Odpusťte mi tú narážku na vášho otca.

 

249

00:15:35,210 --> 00:15:37,810

Úplne súcitím

s jeho zármutkom.

 

250

00:15:39,170 --> 00:15:44,050

Hoci ja, keď som skľúčený,

hľadám útechu v hudbe.

 

251

00:15:45,330 --> 00:15:46,690

Máte rád hudbu?

 

252

00:15:46,970 --> 00:15:49,130

Áno, veľmi.

 

253

00:15:49,810 --> 00:15:53,424

Nie je nič úžasnejšie

ako dlhé večery...

 

254

00:15:53,970 --> 00:15:55,130

a pianoforte.

 

255

00:15:57,890 --> 00:15:58,850

To je on.

 

256

00:16:02,210 --> 00:16:04,570

Tu píšu, že to je "Pýcha Wicklowu".

 

257

00:16:05,610 --> 00:16:06,770

Áno.

 

258

00:16:06,930 --> 00:16:09,410

Áno, to je oficiálne meno...

 

259

00:16:10,570 --> 00:16:13,250

ale my ho voláme Búrlivák.

 

260

00:16:13,290 --> 00:16:15,215

Ale tu sa píše,

že majiteľom je...

 

261

00:16:15,216 --> 00:16:15,916

Tlačová chyba.

 

262

00:16:17,930 --> 00:16:19,530

Je krásny, však?

 

263

00:16:20,890 --> 00:16:24,250

Áno, ale o vás nemôžem

povedať to isté.

 

264

00:16:24,850 --> 00:16:27,730

- Pán vám dosť neplatí?

- Nie.

 

265

00:16:28,010 --> 00:16:30,930

Áno, Byrne, pán Byrne je...

 

266

00:16:31,290 --> 00:16:33,010

veľmi štedrý pán.

 

267

00:16:33,290 --> 00:16:36,336

A to mu nevadí, že chodíte na verejnosti

oblečený len trochu lepšie

 

268

00:16:36,336 --> 00:16:37,410

ako žobrák?

 

269

00:16:39,530 --> 00:16:42,690

Vidím, že pohŕdate tými,

ktorých móda veľmi nezaujíma.

 

270

00:16:42,850 --> 00:16:44,890

Myslím, že o človeku

veľa povie to,

 

271

00:16:45,050 --> 00:16:46,970

čo má na sebe, áno.

 

272

00:16:47,130 --> 00:16:49,822

Nemyslím si, že sa

musím obliekať ako páv,

 

273

00:16:49,822 --> 00:16:51,650

aby som mal sebadôveru.

 

274

00:16:51,930 --> 00:16:55,290

Vidím, že niektorí

majú sebadôvery až-až.

 

275

00:16:55,770 --> 00:17:01,010

Najviac sa mi páčia

Brandeburské koncerty.

 

276

00:17:01,690 --> 00:17:03,410

To sú moje najobľúbenejšie.

 

277

00:17:04,450 --> 00:17:06,850

Nedávno som mala v Londýne

to šťastie, že som ich počula

 

278

00:17:06,970 --> 00:17:11,250

dirigovať synom pána Bacha,

Johanon Christianon.

 

279

00:17:11,490 --> 00:17:13,010

Jeho synom!

 

280

00:17:14,170 --> 00:17:17,010

Tí Bachovci sú ale talentovaná rodina.

 

281

00:17:18,250 --> 00:17:20,410

Poznáte jeho nové skladby?

 

282

00:17:21,250 --> 00:17:24,610

Dávam prednosť tým starším.

 

283

00:17:26,970 --> 00:17:28,690

Posledné stávky!

 

284

00:17:29,610 --> 00:17:33,090

Dúfajme, že Lady Luck

zlepší vášmu otcovi náladu.

 

285

00:17:34,650 --> 00:17:36,930

Vy nestávkujete, pán Byrne?

 

286

00:17:38,410 --> 00:17:41,010

Iba keď je v stávke

niečo veľmi cenné.

 

287

00:17:42,370 --> 00:17:44,730

A koľko by to malo byť?

 

288

00:17:44,890 --> 00:17:47,370

Nehovoril som o peniazoch,

slečna Kennedyová.

 

289

00:17:53,170 --> 00:17:55,690

Pán Power, ako dobre,

že ste ma prišli zachrániť.

 

290

00:17:55,810 --> 00:17:57,650

Začínala som sa nudiť.

 

291

00:17:57,810 --> 00:17:59,970

Tento muž vás obťažuje,

slečna Anne?

 

292

00:18:00,450 --> 00:18:02,170

Nie tak, ako vy mňa.

 

293

00:18:02,850 --> 00:18:05,926

Ignorujte ho, pán Power.

Nie je to džentlmen, ale iba sluha.

 

294

00:18:05,926 --> 00:18:08,530

A jeho názory sú neuveriteľne primitívne.

 

295

00:18:08,810 --> 00:18:12,410

Keby tu nebola dáma,

vytiahol by som na vás bič.

 

296

00:18:12,650 --> 00:18:16,090

V tom prípade by ste

nemuseli dobre skončiť vy.

 

297

00:18:17,330 --> 00:18:19,170

Ospravedlňte môjho sluhu, pane.

 

298

00:18:19,530 --> 00:18:22,810

Má rodokmeň osla,

ale temperament valacha.

 

299

00:18:25,570 --> 00:18:27,850

Preteky o chvíľu začnú, Power.

 

300

00:18:28,118 --> 00:18:28,794

Dievčatá.

 

301

00:18:30,450 --> 00:18:33,930

Bolo mi potešením...

znova vás stretnúť, pán Byrne.

 

302

00:18:34,490 --> 00:18:35,930

Dúfam, že sa ešte uvidíme.

 

303

00:18:46,650 --> 00:18:49,010

To je Power.

Ten napravo od otca.

 

304

00:18:49,170 --> 00:18:51,570

Získal celý majetok

pestovaním cukru v Indii.

 

305

00:18:51,690 --> 00:18:55,170

Svoju prvú plantáž vraj

vyhral v kartách.

 

306

00:18:55,330 --> 00:18:57,610

- Je to môj sok, však?

- Nie.

 

307

00:18:57,770 --> 00:19:00,570

Ide po tej mladšej.

 

308

00:19:02,490 --> 00:19:06,170

Myslím, že sme v tomto prípade

urobili už dosť príprav.

 

309

00:19:08,530 --> 00:19:09,716

Poďme sa opiť, chlapci.

 

310

00:19:36,210 --> 00:19:38,370

Je tu?

 

311

00:19:39,210 --> 00:19:40,290

Kto?

 

312

00:19:41,530 --> 00:19:44,085

Ten muž, kvôli ktorému

si si hodinu a pol...

 

313

00:19:44,085 --> 00:19:45,570

upravovala vlasy.

 

314

00:19:46,810 --> 00:19:49,090

Hudba je skvelá, však?

 

315

00:19:49,570 --> 00:19:52,930

Určite vám to všetko pripadá nudné

po vaších dobrodružstvách v zahraničí.

 

316

00:19:53,090 --> 00:19:56,330

Zopár dobrodružsiev, slečna Anne,

ale zvyšok práca a pot.

 

317

00:19:56,810 --> 00:19:58,970

Ale nie vaše, však?

 

318

00:20:01,890 --> 00:20:05,370

Pán Power, nesmiete Anne dovoliť,

aby si vás tak doberala.

 

319

00:20:05,530 --> 00:20:09,010

Ak jej to urobí radosť,

rád jej to dovolím.

 

320

00:20:10,370 --> 00:20:11,530

Dámy a páni...

 

321

00:20:11,690 --> 00:20:13,730

teraz zahráme prvú vetu...

 

322

00:20:13,890 --> 00:20:15,010

Veľa šťastia.

 

323

00:20:15,130 --> 00:20:17,530

....Brandenburských koncertov

od Johanna Sebastiana Bacha.

 

324

00:20:18,210 --> 00:20:20,050

- Čo sa deje?

- Nemôžem.

 

325

00:20:20,210 --> 00:20:22,490

- Čo?

- Brandenburské koncerty..

 

326

00:20:22,730 --> 00:20:25,130

- A?

- Jej obľúbené.

 

327

00:20:25,370 --> 00:20:27,330

- Byrne, poďme.

- Ľutujem.

 

328

00:20:27,890 --> 00:20:29,610

- Na toto nemáme čas.

- Sú to jej obľúbené.

 

329

00:20:29,770 --> 00:20:31,730

- Naozaj na to nemáme čas.

- Je to môj únos.

 

330

00:20:33,170 --> 00:20:35,570

- Nechaj ma!

- Ty nechaj mňa!

 

331

00:20:35,730 --> 00:20:37,650

Je to môj únos,

ty o tom nerozhoduješ.

 

332

00:20:43,810 --> 00:20:45,170

Dámy a páni...

 

333

00:20:59,650 --> 00:21:00,690

Ďakujem.

 

334

00:21:01,410 --> 00:21:04,330

Dámy a páni, toto je...

 

335

00:21:04,490 --> 00:21:06,090

Klub únoscov.

 

336

00:21:08,650 --> 00:21:10,050

Nebojte sa, dámy.

 

337

00:21:10,210 --> 00:21:12,130

Ten strop nám nedávno maľovali.

 

338

00:21:12,410 --> 00:21:14,570

Prepáčte, nie je dôvod k obavám.

 

339

00:21:14,810 --> 00:21:17,021

Nemáme v úmysle vás

vystrašiť ani uraziť.

 

340

00:21:17,276 --> 00:21:18,104

Sadnite si.

 

341

00:21:18,454 --> 00:21:19,443

Sme džentlmeni

 

342

00:21:19,443 --> 00:21:21,402

spojení z nutnosti...

 

343

00:21:21,402 --> 00:21:23,107

Vy ste Teelingov

mladší brat, však?

 

344

00:21:23,108 --> 00:21:24,603

ktorí nemajú iné východisko...

 

345

00:21:24,603 --> 00:21:26,425

- Ste to vy.

- Sadnite si, pane.

 

346

00:21:26,425 --> 00:21:27,667

- a činy ktorých sa riadia...

- Nie som.

 

347

00:21:27,702 --> 00:21:29,037

prísnymi požiadavkami cti.

 

348

00:21:29,037 --> 00:21:30,742

Madam, koľko chcete za ten strop?

 

349

00:21:30,742 --> 00:21:32,904

Čo si pamätám, vždy plakal.

 

350

00:21:33,104 --> 00:21:36,367

Takže, keď ostanete

na svojich miestach...

 

351

00:21:36,367 --> 00:21:38,134

vezmeme si to,

po čo sme prišli.

 

352

00:21:38,823 --> 00:21:40,514

A nikomu sa nič nestane.

 

353

00:21:40,514 --> 00:21:41,696

Timothy, malý Timothy.

 

354

00:21:47,930 --> 00:21:50,530

- To je nehorázne!

- Sadnite si.

 

355

00:21:51,010 --> 00:21:52,050

Strang!

 

356

00:21:52,450 --> 00:21:53,370

Darebáci!

 

357

00:21:59,810 --> 00:22:00,850

Byrne!

 

358

00:22:02,010 --> 00:22:03,370

Poďte.

 

359

00:22:04,530 --> 00:22:05,650

Rýchlo.

 

360

00:22:20,450 --> 00:22:22,170

- Vďaka, sir Myles.

- Vďaka, sir Myles.

 

361

00:22:28,370 --> 00:22:29,850

Kam ma chcú odvliecť?

 

362

00:22:30,130 --> 00:22:31,170

Prečo myslíš, že chcú teba?

 

363

00:22:31,330 --> 00:22:33,370

- Asi sa jej nebudeš páčiť, Byrne.

- Budem.

 

364

00:22:36,930 --> 00:22:39,130

- Jedny dvere.

- Povedzme 2 guiney.

 

365

00:22:46,210 --> 00:22:47,850

Samozrejme, že chcú mňa.

 

366

00:22:51,290 --> 00:22:53,330

Môžu hľadať ktorúkoľvek.

 

367

00:22:53,490 --> 00:22:55,850

- Tak prečo utekajú za mnou?

- Môžete byť ticho?

 

368

00:22:57,191 --> 00:22:59,134

Prepáčte, kto si myslíte,

že ste?

 

369

00:22:59,173 --> 00:23:00,035

Držte zobák!

 

370

00:23:04,370 --> 00:23:05,930

Slečna Kennedyová...

 

371

00:23:20,930 --> 00:23:21,970

Bože!

 

372

00:23:21,970 --> 00:23:23,330

Slečna Kennedyová...

 

373

00:23:24,300 --> 00:23:28,201

pozrite na toho,

ktorý sa túži stať vaším manželom..

 

374

00:23:29,633 --> 00:23:30,528

Vy?

 

375

00:23:37,650 --> 00:23:39,855

Nedotýkajte sa ma!

 

376

00:23:41,570 --> 00:23:43,810

Nie! Pusťte ma!

 

377

00:23:44,290 --> 00:23:45,490

Povedzme 10 guineí?

 

378

00:23:49,269 --> 00:23:50,697

To teda vyšlo.

 

379

00:23:51,502 --> 00:23:52,499

Všakže?

 

380

00:24:10,210 --> 00:24:11,490

Kde to sme?

 

381

00:24:12,530 --> 00:24:14,130

V bezpečí.

 

382

00:24:14,850 --> 00:24:16,890

Chcem s vami iba hovoriť,

slečna Kennedyová.

 

383

00:24:17,050 --> 00:24:19,530

Poďte, slečna. Pán Byrne

sa vám zapáči, keď ho spoznáte.

 

384

00:24:19,690 --> 00:24:21,050

- Je to dobrý chlap.

- Vypadnite!

 

385

00:24:21,330 --> 00:24:22,930

Ďakujem, Knox.

 

386

00:24:23,410 --> 00:24:24,810

Zvládnem to.

 

387

00:24:27,650 --> 00:24:28,690

Slečna Kennedyová.

 

388

00:24:39,210 --> 00:24:41,130

Páni, privítajte, prosím,

 

389

00:24:41,290 --> 00:24:42,890

slečnu Catherine Kennedyovú.

 

390

00:24:55,370 --> 00:24:58,170

Páni, na nášho hosťa.

 

391

00:24:58,650 --> 00:25:00,490

- Na slečnu...

- Anne Kennedyovú.

 

392

00:25:10,930 --> 00:25:12,650

Koľko máš rokov, dieťa?

 

393

00:25:14,130 --> 00:25:15,410

21.

 

394

00:25:15,650 --> 00:25:17,170

Má 17.

 

395

00:25:21,290 --> 00:25:22,228

Strang...

 

396

00:25:22,228 --> 00:25:24,384

uniesť dievča mladšie ako 18 rokov

 

397

00:25:24,384 --> 00:25:26,268

je proti pravidlám klubu.

 

398

00:25:26,268 --> 00:25:29,175

Áno, vašim pravidlám,

sir Myles, nie mojim.

 

399

00:25:29,890 --> 00:25:33,290

Pravidlám, ktorými sa

klub riadi už vyše 50 rokov.

 

400

00:25:33,770 --> 00:25:36,010

Teraz odvediete dámu domov

 

401

00:25:36,170 --> 00:25:38,210

a ospravedlníte sa jej rodine.

 

402

00:25:39,130 --> 00:25:41,090

Nie, to neurobím.

 

403

00:25:52,770 --> 00:25:54,050

James Strang,

 

404

00:25:55,970 --> 00:25:57,814

ste vylúčený z klubu.

 

405

00:26:03,410 --> 00:26:05,010

Teraz odchádzam.

 

406

00:26:06,930 --> 00:26:09,970

Tí, ktorí sa tu rozhodnú ostať...

 

407

00:26:10,210 --> 00:26:13,370

tiež prestanú byť členmi.

 

408

00:26:32,210 --> 00:26:37,250

Odporúčam vám odviesť

domov obe dámy.

 

409

00:26:38,610 --> 00:26:40,010

Sir Myles...

 

410

00:26:42,130 --> 00:26:44,850

naozaj si myslím, že u tej

staršej mám šancu.

 

411

00:26:45,090 --> 00:26:48,570

Garret, tento klub funguje

na hranici zákona.

 

412

00:26:48,730 --> 00:26:51,210

Na ktorej strane chcete byť?

 

413

00:26:54,610 --> 00:26:56,010

Ľutujem, sir Myles.

 

414

00:27:07,570 --> 00:27:08,970

Pán Byrne...

 

415

00:27:09,130 --> 00:27:11,850

strpíte sluhovi takéto správanie?

 

416

00:27:12,410 --> 00:27:13,730

Nie som sluha.

 

417

00:27:14,610 --> 00:27:15,810

On nie je...

 

418

00:27:15,930 --> 00:27:18,450

ako vraví, žiaden sluha.

 

419

00:27:19,370 --> 00:27:21,610

Niekedy však pochybujem,

či je džentlmen.

 

420

00:27:22,770 --> 00:27:25,570

S istotou však

môžem povedať...

 

421

00:27:26,050 --> 00:27:29,370

že je úplný hlupák.

 

422

00:27:43,490 --> 00:27:44,770

Dobrý večer, pane.

 

423

00:27:44,930 --> 00:27:46,770

Potrebujem listový papier.

 

424

00:27:46,930 --> 00:27:49,290

Do 10 minút nech je niekto

pripravený na cestu do Dublinu.

 

425

00:27:49,450 --> 00:27:51,450

- A zožeňte Kennedyho.

- Už je 2 hodiny v posteli...

 

426

00:27:51,570 --> 00:27:53,290

- Zobuďte ho!

- Ale, pane...

 

427

00:27:55,650 --> 00:27:56,730

Zobuďte ho!

 

428

00:27:58,530 --> 00:28:00,570

Prečo si ma musela

takto ponížiť?

 

429

00:28:00,730 --> 00:28:02,210

Nezistili by,

že ešte nemám 21.

 

430

00:28:02,490 --> 00:28:04,850

Anne, vieš,

o čo Klubu únoscov ide?

 

431

00:28:05,010 --> 00:28:08,250

Viem, že pán Byrne

si narobil veľa problémov,

 

432

00:28:08,410 --> 00:28:10,890

aby s tebou mohol

byť chvíľu osamote.

 

433

00:28:11,050 --> 00:28:15,410

Pán Byrne má o mňa záujem

iba zo zištných dôvodov, nič viac.

 

434

00:28:15,690 --> 00:28:16,970

Obe?

 

435

00:28:17,210 --> 00:28:20,050

Čo budeme robiť?

Dáme ich hľadať?

 

436

00:28:20,170 --> 00:28:23,010

Dáte to generálnemu

prokurátorovi, lordovi Fermoyovi.

 

437

00:28:23,250 --> 00:28:25,770

Je veľmi dôležité,

aby to bolo doručené ihneď.

 

438

00:28:25,890 --> 00:28:27,170

Prokurátorovi?

 

439

00:28:27,410 --> 00:28:31,650

Áno, trochu ho poznám.

Možno nám pomôže.

 

440

00:28:31,810 --> 00:28:34,410

Medzitým zvolám

miestnych vojakov.

 

441

00:28:36,410 --> 00:28:38,570

Platia staré pravidlá, však?

 

442

00:28:38,730 --> 00:28:39,690

Dobre.

 

443

00:28:39,810 --> 00:28:41,530

Takže máte čas do rána.

 

444

00:28:41,690 --> 00:28:42,770

Si nervózny, Garret?

 

445

00:28:42,890 --> 00:28:44,410

Vyzerám tak?

 

446

00:28:45,450 --> 00:28:47,370

- Strang, nervózny?

- Nie.

 

447

00:28:47,530 --> 00:28:50,250

Nie je veľa možností.

Buď sa jej páčiš alebo nie.

 

448

00:28:50,370 --> 00:28:51,810

10 guineí na Byrnea.

 

449

00:28:51,970 --> 00:28:53,490

Vsadí si niekto?

 

450

00:28:53,730 --> 00:28:56,890

Budeš taký dobrý a dozrieš,

aby ostal kňaz triezvy, Knox?

 

451

00:28:58,450 --> 00:29:00,290

Hneď som späť.

 

452

00:29:00,570 --> 00:29:02,730

Takmer nič nepripravili.

 

453

00:29:02,850 --> 00:29:06,250

Keď si zložil masku, bola zdesená.

Mala by byť potešená.

 

454

00:29:08,250 --> 00:29:09,770

Ty si bola potešená.

 

455

00:29:10,450 --> 00:29:15,130

Garrett Byrne je mladý

očarujúci muž, ako isto vieš,

 

456

00:29:15,490 --> 00:29:18,170

a ak ho dievča

aj odmietne,

 

457

00:29:18,330 --> 00:29:20,810

som si istá,

že ju bezpečne privedie domov.

 

458

00:29:20,970 --> 00:29:24,210

Áno, Margaret, ale čo

Strang a to mladšie dievča?

 

459

00:29:24,370 --> 00:29:27,410

Nemá úctu voči tradíciám.

 

460

00:29:30,808 --> 00:29:32,092

Nezaželáš mi šťastie?

 

461

00:29:38,272 --> 00:29:40,861

Takže teraz ste džentlmen?

 

462

00:29:40,861 --> 00:29:42,962

Tak isto ako vy dáma.

 

463

00:29:55,572 --> 00:29:56,612

Slečna Kennedyová...

 

464

00:29:57,852 --> 00:29:59,692

Chcel by som sa vám ospravedlniť...

 

465

00:29:59,852 --> 00:30:01,572

za moje správanie dnes večer.

 

466

00:30:01,812 --> 00:30:03,772

Ale odkedy som vás stretol,

 

467

00:30:04,692 --> 00:30:07,292

nemôžem myslieť na nič iné,

 

468

00:30:07,412 --> 00:30:09,492

iba na vašu nádhernú tvár,

 

469

00:30:10,852 --> 00:30:13,212

na váš anjelský hlas

 

470

00:30:14,812 --> 00:30:17,012

a vašu nekonečnú krásu.

 

471

00:30:17,492 --> 00:30:20,412

Ušetrite ma, prosím,

týchto sladkých rečí, pán Byrne.

 

472

00:30:22,212 --> 00:30:24,492

Aký je váš ročný príjem?

 

473

00:30:25,092 --> 00:30:26,132

Môj čo?

 

474

00:30:29,812 --> 00:30:34,492

Pozrite, som zdravý,

vcelku bystrý.

 

475

00:30:35,852 --> 00:30:38,572

Som... vravia, že aj dosť príťažlivý.

 

476

00:30:39,972 --> 00:30:41,692

Nebudem vás biť.

 

477

00:30:44,052 --> 00:30:45,692

Vynasnažím sa, aby ste boli šťastná.

 

478

00:30:49,012 --> 00:30:51,172

To je všetko?

 

479

00:30:51,972 --> 00:30:54,892

Veď ide len o to,

či sa vám páčim alebo nie.

 

480

00:30:55,052 --> 00:30:56,572

Odpoviem vám.

 

481

00:31:02,092 --> 00:31:05,252

Ste mladší syn,

takže nebudete dediť.

 

482

00:31:05,932 --> 00:31:08,012

No dobre.

Máte apanáž?

 

483

00:31:08,492 --> 00:31:10,292

Ak áno, aká je vysoká?

 

484

00:31:10,572 --> 00:31:11,972

Slečna Kennedyová...

 

485

00:31:12,772 --> 00:31:15,532

ako vám už isto došlo,

 

486

00:31:15,692 --> 00:31:17,532

túžim sa s vami oženiť.

 

487

00:31:18,452 --> 00:31:23,332

A sobáš je posvätný stav,

duchovný zväzok.

 

488

00:31:23,612 --> 00:31:27,292

Sobáš je obchodná dohoda

a ja sa nedám podviesť.

 

489

00:31:27,452 --> 00:31:30,172

Chcem zlepšiť svoje

postavenie v spoločnosti.

 

490

00:31:30,412 --> 00:31:33,132

Môžem vás uistiť,

že postavením môjho brata

 

491

00:31:33,292 --> 00:31:35,132

nebudete sklamaná.

 

492

00:31:35,372 --> 00:31:38,412

Tak ak sa o mňa bude

uchádzať váš brat,

 

493

00:31:39,012 --> 00:31:41,652

budeme mať o čom hovoriť.

 

494

00:31:43,772 --> 00:31:46,612

Nikdy som nepočula

smiešnejšiu ponuku na sobáš.

 

495

00:31:46,852 --> 00:31:50,012

Odpusťte, nevedel som,

že ste ich už toľko dostali.

 

496

00:31:50,172 --> 00:31:54,092

Vypočula som si ich už dosť na to,

aby som vedela, že vaša je neprijateľná.

 

497

00:31:54,252 --> 00:31:56,412

Zvlášť, keď prišla

po takom hlúpom únose.

 

498

00:31:56,532 --> 00:31:57,932

Možno by sa vám viac páčilo,

keby som klamal,

 

499

00:31:58,092 --> 00:32:01,332

že som nikdy nestretol takú

očarujúcu bytosť, ako ste vy.

 

500

00:32:01,492 --> 00:32:03,772

Tak prečo ste ma sem priviedli?

 

501

00:32:04,012 --> 00:32:05,652

Mám rád výzvy.

 

502

00:32:05,892 --> 00:32:07,932

V tom sa zhodneme.

 

503

00:32:09,852 --> 00:32:12,012

Pripomínam vám,

že som vás neuniesol

 

504

00:32:12,172 --> 00:32:13,652

šli ste dobrovoľne.

 

505

00:32:14,492 --> 00:32:16,372

Teraz by som chcela ísť domov.

 

506

00:32:17,932 --> 00:32:19,132

Naozaj?

 

507

00:32:19,612 --> 00:32:21,212

Áno.

 

508

00:32:24,092 --> 00:32:25,172

Dobre.

 

509

00:32:27,092 --> 00:32:30,012

Zabúdate na lásku, slečna Kennedyová.

 

510

00:32:31,132 --> 00:32:33,092

Milujete ma, áno?

 

511

00:32:34,212 --> 00:32:36,932

Videli sme sa päť minút

na dostihoch.

 

512

00:32:38,092 --> 00:32:41,052

Povedala som niečo,

čo vo vás prebudilo city?

 

513

00:32:41,212 --> 00:32:44,252

Nejde o to, čo ste povedali,

ale ako ste to povedali.

 

514

00:32:44,732 --> 00:32:47,772

Takže obsah toho,

čo som povedala,

 

515

00:32:47,932 --> 00:32:50,292

- na vás dojem neurobil?

- Práve naopak.

 

516

00:32:51,092 --> 00:32:53,052

Opantali ma vaše slová.

 

517

00:32:53,532 --> 00:32:54,692

Opantali?

 

518

00:32:56,052 --> 00:32:58,212

Čo presne z toho,

čo som povedala,

 

519

00:32:58,492 --> 00:33:00,652

vás opantalo?

 

520

00:33:01,652 --> 00:33:03,492

Vaše všímavé postrehy.

 

521

00:33:06,012 --> 00:33:07,732

Jemný vtip.

 

522

00:33:10,092 --> 00:33:12,572

Nemala som žiadne

postrehy, pán Byrne.

 

523

00:33:13,372 --> 00:33:16,772

Len som sa smiala vašim postrehom.

 

524

00:33:25,612 --> 00:33:28,292

Povedzte mi, vážne ste si mysleli,

že vaša pekná tvár

 

525

00:33:28,452 --> 00:33:31,292

a šarm mi zamotajú hlavu?

 

526

00:33:32,212 --> 00:33:36,892

Slečna Kennedyová, pravdou je,

že som nútený nájsť si ženu s majetkom,

 

527

00:33:38,372 --> 00:33:41,332

ale aj to, že keď sme sa stretli,

cítil som,

 

528

00:33:41,492 --> 00:33:44,092

že je medzi nami určité puto,

 

529

00:33:45,332 --> 00:33:48,372

akoby som našiel

spriaznenú dušu.

 

530

00:33:50,412 --> 00:33:54,532

Môžete úprimne povedať,

že ste necítili to isté?

 

531

00:33:57,012 --> 00:33:59,612

Nič také som necítila.

 

532

00:34:05,092 --> 00:34:08,692

Už vás nebudem obťažovať

rečami o svadbe.

 

533

00:34:09,612 --> 00:34:13,412

Ráno vás odvezú

na Grasscrossanské panstvo.

 

534

00:34:15,332 --> 00:34:18,012

Dovtedy si urobte pohodlie.

 

535

00:34:27,652 --> 00:34:29,452

Takže budeš kňazom?

 

536

00:34:52,012 --> 00:34:53,452

Vojaci!

 

537

00:34:53,692 --> 00:34:55,532

Vojaci! Sú vonku!

 

538

00:35:01,132 --> 00:35:02,852

Zataraste dvere, rýchlo!

 

539

00:35:05,932 --> 00:35:08,372

Otče, vstávajte.

 

540

00:35:21,172 --> 00:35:22,292

Toto asi nebolo v pláne, však?

 

541

00:35:22,412 --> 00:35:24,812

Anne, nebojte sa,

prišiel som vás zachrániť.

 

542

00:35:24,972 --> 00:35:27,732

Bože, nikdy sa ho nezbavím!

Ako sa odtiaľto dostaneme?

 

543

00:35:27,932 --> 00:35:30,332

- Zadným vchodom.

- Anne.

 

544

00:35:30,572 --> 00:35:31,892

Poďme!

 

545

00:35:32,212 --> 00:35:33,172

Otče, rýchlo!

 

546

00:35:37,852 --> 00:35:39,132

Poď!

 

547

00:35:40,012 --> 00:35:41,572

Otvorte!

 

548

00:35:43,092 --> 00:35:44,532

Vyrazte tie dvere!

 

549

00:35:46,172 --> 00:35:48,412

Anne, vráť sa!

 

550

00:35:54,132 --> 00:35:57,052

To je môj kôň.

 

551

00:35:57,292 --> 00:36:01,012

Každého, kto sa dotkne

Anne Kennedyovej, pošlem na šibenicu.

 

552

00:36:03,252 --> 00:36:05,052

- Anne, zlez z toho koňa.

- Nie.

 

553

00:36:05,212 --> 00:36:07,332

Od toho strašného chlapa

sa zachraňovať nenechám.

 

554

00:36:09,292 --> 00:36:10,732

K dverám.

 

555

00:36:11,212 --> 00:36:12,372

Ani hnúť!

 

556

00:36:13,292 --> 00:36:14,332

Slečna Kennedyová...

 

557

00:36:14,492 --> 00:36:16,012

Sľúbil som vám, že

že vás odvediem do Grasscrossanu.

 

558

00:36:16,132 --> 00:36:17,972

Myslíte si, že nechám svoju sestru

v rukách toho imbecila?

 

559

00:36:18,172 --> 00:36:18,972

Slečna Kennedyová!

 

560

00:36:19,092 --> 00:36:20,172

Všetko prehľadajte!

 

561

00:36:21,692 --> 00:36:22,692

Nestrieľajte!

 

562

00:36:33,372 --> 00:36:35,172

- Choďte tadeto.

- Dobre.

 

563

00:36:35,332 --> 00:36:36,412

Veľa šťastia.

 

564

00:36:58,372 --> 00:36:59,452

Vojaci!

 

565

00:37:15,292 --> 00:37:17,652

Pomoc! Pomôžte nám!

 

566

00:37:18,012 --> 00:37:19,212

Tu sme!

 

567

00:37:20,212 --> 00:37:21,412

Tu!

 

568

00:37:34,892 --> 00:37:36,292

To je Knox.

 

569

00:37:43,252 --> 00:37:44,332

Slečna Kennedyová.

 

570

00:37:44,612 --> 00:37:45,532

Ďakujem.

 

571

00:37:47,332 --> 00:37:49,052

Pekné od teba,

že si prišiel, Knox.

 

572

00:37:49,165 --> 00:37:49,843

Skvelé.

 

573

00:37:50,391 --> 00:37:52,146

Ak nás našiel on,

nájdu nás aj vojaci.

 

574

00:37:52,146 --> 00:37:54,686

Bude ich menej,

jedného som postrelil.

 

575

00:37:55,078 --> 00:37:56,221

Trafil som ho do ramena.

 

576

00:37:56,812 --> 00:37:59,846

- Čože?

- Čo si si myslel?

 

577

00:37:59,846 --> 00:38:03,481

Myslel som, že keď nevystrelím,

zastrelí on teba.

 

578

00:38:04,332 --> 00:38:07,052

Chápeš, do akej situácie

si nás dostal?

 

579

00:38:07,412 --> 00:38:10,772

Ale nemal som inú možnosť.

Chránil som ťa.

 

580

00:38:12,372 --> 00:38:14,212

Musíme napojiť kone.

 

581

00:38:23,132 --> 00:38:24,532

Knox...

 

582

00:38:25,332 --> 00:38:27,395

- sleduj ten hrebeň.

- Dobrý nápad.

 

583

00:38:27,395 --> 00:38:29,849

Ak uvidím vojakov,

trikrát zapískam.

 

584

00:38:33,092 --> 00:38:34,252

Anne...

 

585

00:38:34,972 --> 00:38:37,772

Nemôžeme zostať s týmito mužmi,

sú nebezpeční.

 

586

00:38:37,932 --> 00:38:40,212

Ty nemusíš.

Viem sa o seba postarať.

 

587

00:38:40,372 --> 00:38:42,092

Prečo ich nemôžeme odviesť domov?

 

588

00:38:42,212 --> 00:38:43,492

Trest za únos je 10 rokov.

 

589

00:38:43,652 --> 00:38:46,492

- Nikto zatiaľ nebol obvinený.

- Ale nikoho zatiaľ neprenasledovali vojaci.

 

590

00:38:46,612 --> 00:38:49,772

- Ale pán Power...

- Ah, "ale pán Power".

 

591

00:38:50,052 --> 00:38:53,372

On je jediný muž,

ktorý o mňa prejavil záujem?

 

592

00:38:53,492 --> 00:38:54,892

Sú aj iní, nie?

 

593

00:38:56,052 --> 00:38:57,212

Či nie?

 

594

00:38:58,692 --> 00:38:59,732

Áno, samozrejme.

 

595

00:39:02,092 --> 00:39:03,372

Prečo neujdeme do Talianska?

 

596

00:39:04,172 --> 00:39:05,572

Ill grande viaggio.

 

597

00:39:05,732 --> 00:39:07,452

Manžel nemôže uniesť svoju manželku.

 

598

00:39:07,692 --> 00:39:09,972

Ale ona nie je tvoja žena.

Vlastne ťa nenávidí.

 

599

00:39:10,132 --> 00:39:12,172

Nie, ona si myslí,

že ma nenávidí.

 

600

00:39:12,652 --> 00:39:15,572

Musím s ňou len stráviť viac času,

aby sa do mňa zamilovala.

 

601

00:39:15,732 --> 00:39:16,692

Poď.

 

602

00:39:17,172 --> 00:39:20,292

Urobíme to takto:

ty zabavíš Anne.

 

603

00:39:20,692 --> 00:39:22,292

Pretože, ak pôjde Anne,

 

604

00:39:22,452 --> 00:39:24,492

- Catherine pôjde s ňou.

- Si si istý?

 

605

00:39:25,972 --> 00:39:27,012

Nie.

 

606

00:39:28,652 --> 00:39:30,300

Bezvýsledne naháňať

hŕstku holobriadkov

 

607

00:39:30,300 --> 00:39:31,299

po troch okresoch!

 

608

00:39:31,299 --> 00:39:33,039

Som vyšetrovací sudca.

 

609

00:39:33,039 --> 00:39:34,797

To vám nedáva právo

rozkazovať mojim mužom.

 

610

00:39:34,797 --> 00:39:37,092

Tým menej, keď ide

o bezvýznamný únos.

 

611

00:39:37,212 --> 00:39:39,724

Konal som z poverenia

generálneho prokurátora.

 

612

00:39:39,724 --> 00:39:43,455

Lord Fermoy je mojím

osobným priateľom.

 

613

00:39:43,612 --> 00:39:47,652

Pane, nezaujímalo by ma to,

ani keby ním bol sám Archanjel Gabriel.

 

614

00:39:47,772 --> 00:39:49,412

Nemáte právo!

 

615

00:39:49,532 --> 00:39:52,212

Lord Fermoy, generálny prokurátor.

 

616

00:39:55,772 --> 00:39:57,052

Páni.

 

617

00:39:57,292 --> 00:39:58,572

Pán Byrne.

 

618

00:40:00,732 --> 00:40:04,212

Keby ste boli ozajstný

džentlmen, skúsili by ste vyhovoriť

 

619

00:40:04,332 --> 00:40:06,612

mojej sestre to bláznovstvo.

 

620

00:40:06,772 --> 00:40:09,492

Slečna Kennedyová, naozaj

si myslíte, že chcem,

 

621

00:40:09,612 --> 00:40:12,572

aby ste boli do toho zapletené?

 

622

00:40:13,372 --> 00:40:17,412

Ak chcete, aby vaša sestra

prišla k rozumu,

 

623

00:40:17,652 --> 00:40:19,692

nechajte ju rozhodnúť sa.

 

624

00:40:19,972 --> 00:40:22,015

Čoskoro bude unavená,

 

625

00:40:22,015 --> 00:40:25,652

znudená a bude túžiť

po návrate domov.

 

626

00:40:26,892 --> 00:40:29,134

Je škoda, že ste sa takto

nevcítili do ženskej mysle

 

627

00:40:29,134 --> 00:40:31,732

už včera večer, pán Byrne.

 

628

00:40:33,332 --> 00:40:34,932

Poďme, na toto nemáme čas.

 

629

00:40:45,772 --> 00:40:48,132

Do hodiny budete mať

k dispozícii

 

630

00:40:48,292 --> 00:40:50,012

zvyšok mojich mužov, pane.

 

631

00:40:50,612 --> 00:40:53,252

Nebojte sa, vaše dcéry

budú čoskoro doma.

 

632

00:40:53,412 --> 00:40:56,012

Pán Kennedy a ja

sme vašimi dlžníkmi.

 

633

00:41:00,212 --> 00:41:02,492

Odmena 100 guineí za dolapenie

Garreta Byrnea a Jamesa Stranga.

 

634

00:41:02,652 --> 00:41:04,252

Rozostúpiť sa!

 

635

00:41:06,492 --> 00:41:08,092

Vy dvaja, tam!

 

636

00:41:17,092 --> 00:41:18,052

Tu nič.

 

637

00:41:29,852 --> 00:41:31,452

Páči sa vám môj kôň,

slečna Kennedyová?

 

638

00:41:31,612 --> 00:41:32,772

Áno.

 

639

00:41:33,692 --> 00:41:35,092

Je to dar od tety.

 

640

00:41:36,012 --> 00:41:37,172

Naozaj?

 

641

00:41:38,212 --> 00:41:39,372

Nechajte ma hádať.

 

642

00:41:39,972 --> 00:41:43,212

Keď zomrie, zdedíte

celý jej majetok.

 

643

00:41:44,572 --> 00:41:46,732

Bohužiaľ, nie je veľmi zdravá.

 

644

00:41:54,092 --> 00:41:55,372

Slečna Kennedyová.

 

645

00:41:57,932 --> 00:41:59,132

Ako to bolo?

 

646

00:41:59,612 --> 00:42:02,212

Ste zdravý,

vcelku bystrý.

 

647

00:42:02,572 --> 00:42:04,852

a podľa ostatných

aj dosť príťažlivý.

 

648

00:42:05,412 --> 00:42:07,018

A aj napriek tomu vám odolávam.

 

649

00:42:07,019 --> 00:42:08,601

Musím byť blázon.

 

650

00:42:08,601 --> 00:42:10,452

Záleží na tom,

čo si predstavujete pod bláznom.

 

651

00:42:10,932 --> 00:42:12,772

Ste tak priehľadný.

 

652

00:42:13,012 --> 00:42:14,172

Priehľadný?

 

653

00:42:14,332 --> 00:42:15,492

Áno.

 

654

00:42:17,572 --> 00:42:18,732

Nie, nie som.

 

655

00:42:19,012 --> 00:42:20,172

Ale ste.

 

656

00:42:20,652 --> 00:42:22,812

- Nie som.

- Ste. Čo to robíte?

 

657

00:42:24,612 --> 00:42:25,892

- Zbohom.

- Čo to...?

 

658

00:42:26,372 --> 00:42:28,212

Strang, nie!

 

659

00:42:33,212 --> 00:42:34,692

Čo ste mu, preboha, povedali?

 

660

00:42:41,772 --> 00:42:42,932

Tam!

 

661

00:42:58,892 --> 00:43:00,172

Kde sú?

 

662

00:43:03,052 --> 00:43:05,132

Ideme, rýchlo.

 

663

00:43:06,572 --> 00:43:07,532

Strang.

 

664

00:43:12,852 --> 00:43:14,452

Aké to bolo?

 

665

00:43:16,172 --> 00:43:17,772

Vzrušujúce, slečna Kennedyová.

 

666

00:43:20,212 --> 00:43:21,052

Ospravedlňte ma.

 

667

00:43:22,652 --> 00:43:25,625

Kázal som ti zabaviť ju,

nie zlomiť si väzy.

 

668

00:43:29,412 --> 00:43:32,132

- Tak ako to s ňou ide?

- Nie zle.

 

669

00:43:32,252 --> 00:43:33,332

Stojte.

 

670

00:43:33,692 --> 00:43:35,412

Ani sa nepohnite,

lebo vystrelím.

 

671

00:43:36,012 --> 00:43:37,932

Slečna Kennedyová, prosím vás,

odložte tú zbraň.

 

672

00:43:38,092 --> 00:43:39,052

Catherine, čo to robíš?

 

673

00:43:39,212 --> 00:43:40,812

Ideme domov.

 

674

00:43:40,972 --> 00:43:43,012

Tak vylez na toho koňa,

lebo sa ujde aj tebe.

 

675

00:43:43,172 --> 00:43:44,212

Ja domov nejdem.

 

676

00:43:46,012 --> 00:43:46,972

Slečna Kennedyová.

 

677

00:43:47,132 --> 00:43:48,292

Strang, stojte!

 

678

00:43:49,212 --> 00:43:50,492

Je príliš divoký!

 

679

00:43:56,972 --> 00:44:00,332

Slečna Kennedyová, prosím,

tá pištoľ má citlivú spúšť.

 

680

00:44:00,972 --> 00:44:02,092

Byrne!

 

681

00:44:03,052 --> 00:44:04,012

Byrne.

 

682

00:44:04,212 --> 00:44:05,052

Prepáčte.

 

683

00:44:05,212 --> 00:44:06,412

Choďte od neho!

 

684

00:44:06,572 --> 00:44:07,852

Nepribližujte sa!

 

685

00:44:10,612 --> 00:44:13,412

Baba bláznivá!

Čo ste to urobili?

 

686

00:44:20,172 --> 00:44:21,692

Myslel som, že si mŕtvy.

 

687

00:44:23,572 --> 00:44:24,652

Odíď.

 

688

00:44:24,812 --> 00:44:27,052

Ale Garret,

tá cundra ťa chcela zabiť.

 

689

00:44:27,212 --> 00:44:28,652

Bola to nehoda, Knox.

 

690

00:44:28,812 --> 00:44:29,972

No tak, Garret...

 

691

00:44:30,132 --> 00:44:32,412

Som tvojím priateľom,

daj na moju radu.

 

692

00:44:32,532 --> 00:44:34,972

Teraz si s ňou uži,

a ja...

 

693

00:44:34,972 --> 00:44:36,372

Dosť!

 

694

00:44:36,612 --> 00:44:38,452

Prosím, Byrne, nie.

 

695

00:44:39,812 --> 00:44:41,852

Zmizni mi z očí, ty zviera.

 

696

00:44:42,772 --> 00:44:44,292

Zmizni mi z očí!

 

697

00:45:00,212 --> 00:45:01,292

Anne, nie!

 

698

00:45:06,612 --> 00:45:07,772

Slečna Kennedyová?

 

699

00:45:11,492 --> 00:45:12,612

Bože!

 

700

00:45:21,212 --> 00:45:22,932

Prosím ťa, Bože.

 

701

00:45:32,732 --> 00:45:33,892

Ste v poriadku?

 

702

00:45:36,692 --> 00:45:37,852

Je mi to ľúto.

 

703

00:45:42,412 --> 00:45:43,692

Môžete vstať?

 

704

00:45:45,932 --> 00:45:48,172

Pošlite vojakov na juh do Delganie.

 

705

00:45:48,332 --> 00:45:51,492

Nejaký sedliak ich ráno

videl ísť tým smerom.

 

706

00:45:51,732 --> 00:45:53,972

Tak to pravdepodobne bude lož.

 

707

00:45:54,212 --> 00:45:55,852

Sedliaci sú rodení klamári.

 

708

00:45:56,092 --> 00:45:58,572

A idealizujú si Klub únoscov.

 

709

00:45:58,852 --> 00:46:02,332

Ale stávajú sa pravdovravnejší,

keď im zapálite domy.

 

710

00:46:03,452 --> 00:46:06,852

Keby sme v armáde mali viac

takých ľudí ako pán Power,

 

711

00:46:07,092 --> 00:46:09,492

nikdy by sme nestratili Ameriku.

 

712

00:46:15,012 --> 00:46:16,132

Ďakujem.

 

713

00:46:18,052 --> 00:46:19,092

Ďakujem.

 

714

00:46:19,572 --> 00:46:20,732

Čo sa stalo?

 

715

00:46:21,012 --> 00:46:21,972

Kde je Knox?

 

716

00:46:22,652 --> 00:46:23,812

Je preč.

 

717

00:46:23,972 --> 00:46:25,372

Čo máš s rukou?

 

718

00:46:25,732 --> 00:46:28,452

Strang, urobíme po tvojom.

 

719

00:46:28,612 --> 00:46:30,972

Najbližší prístav je Arklow.

 

720

00:46:31,572 --> 00:46:33,612

Odtiaľ pôjdeme loďou do Talianska.

 

721

00:46:33,772 --> 00:46:35,172

Pôjdeme do Talianska?

 

722

00:46:35,292 --> 00:46:36,492

Vy nie.

 

723

00:46:37,412 --> 00:46:39,212

Presvedčil som Stranga,

aby vás vzal so sebou,

 

724

00:46:39,372 --> 00:46:41,532

aby som mohol stráviť

viac času s vašou sestrou.

 

725

00:46:44,212 --> 00:46:46,292

Ale vidím,

že je to beznádejné.

 

726

00:46:50,812 --> 00:46:54,012

Ale čo s nimi?

Nemôžeme ich tu nechať.

 

727

00:46:56,172 --> 00:46:58,332

Čo je s tým raneným vojakom?

 

728

00:46:59,772 --> 00:47:01,612

Stále má horúčku.

 

729

00:47:01,892 --> 00:47:05,252

Ale jeho zranenie vraj

nie je smrteľné.

 

730

00:47:05,412 --> 00:47:07,572

Budeme sa modliť

za jeho uzdravenie.

 

731

00:47:07,692 --> 00:47:08,892

Samozrejme.

 

732

00:47:10,012 --> 00:47:11,972

Ale ak by zomrel...

 

733

00:47:12,452 --> 00:47:14,932

opadli by sympatie k tým,

 

734

00:47:15,172 --> 00:47:17,252

ktorí ho zavraždili.

 

735

00:47:21,132 --> 00:47:24,172

Prepáčte, že vyrušujem, Milord,

prišiel nejaký muž,

 

736

00:47:24,332 --> 00:47:27,012

ktorého napadli a okradli

neďaleko Gorey.

 

737

00:47:27,292 --> 00:47:31,052

Dvaja muži na koňoch

v sprievode dvoch mladých dám.

 

738

00:47:35,052 --> 00:47:37,292

Vezmeme vás do Arklow.

 

739

00:47:39,652 --> 00:47:41,812

Príjmete dovtedy našu ochranu,

slečna Kennedyová?

 

740

00:47:45,052 --> 00:47:46,012

Áno.

 

741

00:47:55,332 --> 00:47:56,852

Pán Knox,

 

742

00:47:57,852 --> 00:48:00,252

- už sme sa stretli.

- Nie, nemyslím, pane.

 

743

00:48:00,412 --> 00:48:02,212

Som si tým istý.

 

744

00:48:02,612 --> 00:48:05,532

Vtedy, keď bol postrelený

človek plukovníka Branda.

 

745

00:48:07,012 --> 00:48:10,372

Ten človek leží

v kasárňach v Enniskerry.

 

746

00:48:11,412 --> 00:48:14,092

O chvíľu vyrazím po stopách

tej zberby.

 

747

00:48:14,252 --> 00:48:17,772

Cestou budem

informovať plukovníka,

 

748

00:48:18,052 --> 00:48:20,332

že jeho zranený vojak zomrel.

 

749

00:48:20,692 --> 00:48:23,852

Vy zaistíte,

aby to bola pravda.

 

750

00:48:24,972 --> 00:48:27,892

Na oplátku vám pomôžem

dostať sa z krajiny.

 

751

00:48:28,732 --> 00:48:31,652

- Nechcem odísť z krajiny.

- Nemáte na výber.

 

752

00:48:34,212 --> 00:48:35,812

Irónia, však?

 

753

00:48:36,532 --> 00:48:39,892

Jediný spôsob, ako sa zbaviť

obvinenia z pokusu o vraždu,

 

754

00:48:40,172 --> 00:48:41,932

je doraziť ho.

 

755

00:49:07,172 --> 00:49:08,212

Prázdno?

 

756

00:49:08,812 --> 00:49:09,772

Áno.

 

757

00:49:09,932 --> 00:49:11,972

Dámy, vyzerá to tak,

že máme nocľah.

 

758

00:49:12,892 --> 00:49:14,052

A suché oblečenie.

 

759

00:49:38,692 --> 00:49:39,972

Vyzeráte veľmi...

 

760

00:49:40,452 --> 00:49:42,492

Prosím, ušetrite nás komplimentov.

 

761

00:49:42,852 --> 00:49:44,572

Viem, akí ste neúprimní.

 

762

00:49:49,132 --> 00:49:50,412

Slečna Kennedyová...

 

763

00:49:56,212 --> 00:49:58,612

Obdivujem slobodného ducha

vašej sestry.

 

764

00:50:00,092 --> 00:50:01,252

Je mladá.

 

765

00:50:01,732 --> 00:50:04,532

Tvrdohlavá a nerozumná,

to je všetko.

 

766

00:50:05,252 --> 00:50:07,972

Zdá sa, že má rovnaké

chyby ako ja.

 

767

00:50:10,972 --> 00:50:12,572

Čo vaša ruka, pán Byrne?

 

768

00:50:13,932 --> 00:50:16,692

- V poriadku.

- Môžem sa pozrieť?

 

769

00:50:28,172 --> 00:50:29,772

Prepáčte, prepáčte.

 

770

00:50:30,492 --> 00:50:32,412

- Treba to vymyť.

- To je whisky!

 

771

00:50:33,252 --> 00:50:34,532

Tým lepšie.

 

772

00:50:43,092 --> 00:50:45,452

Vravel som vám už,

ako som k tej rane prišiel?

 

773

00:50:47,252 --> 00:50:48,452

Nie.

 

774

00:50:48,812 --> 00:50:51,588

Tak som si išiel

zaujatý vlastnými myšlienkami,

 

775

00:50:51,589 --> 00:50:54,668

keď tu zrazu na mňa vystrelila

 

776

00:50:54,668 --> 00:50:57,083

- pološialená víla.

- Naozaj?

 

777

00:50:57,492 --> 00:50:59,452

Mierila mi na srdce.

 

778

00:51:00,372 --> 00:51:02,732

Našťastie som to prežil.

 

779

00:51:03,212 --> 00:51:05,692

Zrejme máte malé srdce.

 

780

00:51:07,612 --> 00:51:09,652

Je ťažké doňho trafiť.

 

781

00:51:16,092 --> 00:51:17,292

Slečna Kennedyová.

 

782

00:51:24,292 --> 00:51:26,012

Povedzte, keď ste ma

na začiatku uniesli...

 

783

00:51:26,132 --> 00:51:28,212

aj vtedy ste len chceli

pomôcť svojmu priateľovi?

 

784

00:51:28,892 --> 00:51:29,612

Nie, vtedy nie.

 

785

00:51:29,772 --> 00:51:32,778

Ste až taký domýšľavý, že ste si

mysleli, že sa za vás vydám?

 

786

00:51:32,779 --> 00:51:34,255

Myslel... myslel som...

 

787

00:51:34,256 --> 00:51:36,325

Mysleli ste, že dámu

s majetkom a vzdelaním,

 

788

00:51:36,326 --> 00:51:38,332

bude zaujímať nejaký

chudobný darebá-

 

789

00:52:04,692 --> 00:52:05,652

Anne?

 

790

00:52:06,012 --> 00:52:07,412

Anne, kde si?

 

791

00:52:09,652 --> 00:52:13,012

Pán Power sa mimoriadne

nezištne

 

792

00:52:13,172 --> 00:52:16,092

angažuje pri záchrane

vašich dcér.

 

793

00:52:16,372 --> 00:52:18,572

Rád by sa stal

členom mojej rodiny.

 

794

00:52:18,932 --> 00:52:20,332

Máte námietky?

 

795

00:52:20,812 --> 00:52:24,732

Moja mladšia dcéra, Anne,

mu padla do oka.

 

796

00:52:25,212 --> 00:52:28,132

A ona mu neopätuje city.

 

797

00:52:28,292 --> 00:52:30,892

Pán Kennedy,

pred mnohými rokmi

 

798

00:52:31,172 --> 00:52:34,092

som sa chcel oženiť

s mladou dámou.

 

799

00:52:34,572 --> 00:52:38,372

Avšak, skôr, ako stihla

prijať moju ponuku,

 

800

00:52:38,532 --> 00:52:42,052

bola unesená Klubom únoscov.

 

801

00:52:43,652 --> 00:52:46,692

Jej zvodca nemal čo

ponúknuť, iba mladosť

 

802

00:52:46,852 --> 00:52:48,212

a šarm.

 

803

00:52:49,812 --> 00:52:51,412

Napriek tomu...

 

804

00:52:52,772 --> 00:52:54,492

vydala sa zaňho.

 

805

00:52:55,852 --> 00:52:58,132

Keby sa jej otec

zachoval inak,

 

806

00:52:58,812 --> 00:53:01,532

teraz by bola lady Fermoyovou,

 

807

00:53:01,892 --> 00:53:04,172

manželkou generálneho prokurátora.

 

808

00:53:44,572 --> 00:53:47,092

Vojaci!

Byrne, vstávaj.

 

809

00:53:47,452 --> 00:53:49,732

Slečna Anne, zobuďte sa.

 

810

00:53:50,412 --> 00:53:51,572

Vpred.

 

811

00:53:51,852 --> 00:53:53,012

Rýchlo, ujdeme zadným vchodom.

 

812

00:53:53,172 --> 00:53:55,092

- Poďme.

- Žiaden tu nie je.

 

813

00:54:29,332 --> 00:54:31,073

Ako sa opovažujete

priniesť nástroje satana

 

814

00:54:31,074 --> 00:54:32,772

do tohto domu?

 

815

00:54:35,252 --> 00:54:37,852

Uisťujem vás,

že v dobrom úmysle.

 

816

00:54:38,852 --> 00:54:42,572

Nevedel som, že strelný prach

sa teraz používa v božom mene.

 

817

00:54:42,732 --> 00:54:45,212

Som tu v mene spravodlivosti.

 

818

00:54:45,452 --> 00:54:49,172

A spravodlivosť je hlavným

princípom aj vášho poslania.

 

819

00:54:50,652 --> 00:54:51,932

Áno, samozrejme.

 

820

00:54:52,052 --> 00:54:54,932

Potom nám budete chcieť

pomôcť zadržať bandu zločincov,

 

821

00:54:55,092 --> 00:54:57,372

hľadaných za vraždu

kráľovského vojaka

 

822

00:54:57,532 --> 00:54:59,452

a za únos dvoch sestier.

 

823

00:55:00,612 --> 00:55:02,652

- Vraždu?

- Áno.

 

824

00:55:03,692 --> 00:55:06,172

A domnievam sa,

že sú tu.

 

825

00:55:08,292 --> 00:55:11,652

Asi by som si ich

tu večer všimol, nemyslíte?

 

826

00:55:13,372 --> 00:55:14,972

Áno.

 

827

00:55:15,132 --> 00:55:16,652

Samozrejme.

 

828

00:55:21,212 --> 00:55:24,932

- Takže ste nič nevideli ani nepočuli?

- Nie, nič.

 

829

00:55:25,052 --> 00:55:27,132

Potom je veľmi zaujímavé,

že vonku stoja 4 kone

 

830

00:55:27,252 --> 00:55:29,774

priviazané k stĺpu za touto stenou,

a vy ste nič nepočuli

 

831

00:55:29,775 --> 00:55:31,092

ani nevideli.

 

832

00:55:31,652 --> 00:55:33,372

Je to zázrak?

 

833

00:55:34,212 --> 00:55:37,132

Možno sú to 4 jazdci

z Apokalypsy.

 

834

00:55:38,812 --> 00:55:41,052

Oh, Pane, čo som to urobil?

 

835

00:55:42,052 --> 00:55:44,332

Poskytol som tým ľudom prístrešie.

 

836

00:55:44,812 --> 00:55:46,652

Tak kde sú tí vrahovia?

 

837

00:55:47,772 --> 00:55:49,612

Nech mi Boh odpustí.

 

838

00:55:53,172 --> 00:55:54,466

Keď budú klásť odpor,

strieľajte.

 

839

00:55:54,466 --> 00:55:57,212

Ale mladšiemu dievčaťu

nech sa nič nestane.

 

840

00:55:57,372 --> 00:55:58,852

V poriadku. Za mnou.

Ticho.

 

841

00:56:05,732 --> 00:56:06,892

Stojte!

 

842

00:56:10,332 --> 00:56:11,732

Je tu iný východ?

 

843

00:56:12,212 --> 00:56:13,612

Nie.

 

844

00:56:14,972 --> 00:56:16,732

Budete odmenený v nebi.

 

845

00:56:17,652 --> 00:56:19,252

Nikto tu nie je.

 

846

00:56:20,052 --> 00:56:21,772

Choďte za priateľmi, pán Power.

 

847

00:56:23,812 --> 00:56:24,852

Bežte!

 

848

00:56:27,652 --> 00:56:30,052

Otvorte dvere!

 

849

00:56:53,892 --> 00:56:55,052

Tam.

 

850

00:56:56,652 --> 00:56:58,812

Loď odchádza skoro ráno.

Tam vám povedia presne.

 

851

00:56:58,972 --> 00:57:00,132

Ďakujem.

 

852

00:57:00,612 --> 00:57:02,332

Váš výdavok.

 

853

00:57:17,492 --> 00:57:20,652

Zajtra na úsvite.

V noci nakladajú.

 

854

00:57:21,332 --> 00:57:22,412

A vy?

 

855

00:57:22,772 --> 00:57:24,252

Pôjdeme ranným dostavníkom.

 

856

00:57:25,292 --> 00:57:26,572

Teraz nejde žiaden?

 

857

00:57:28,812 --> 00:57:30,532

Pôjdeme ráno.

 

858

00:57:47,972 --> 00:57:50,332

Byrne a Catherine

sa išli prejsť.

 

859

00:57:51,492 --> 00:57:52,652

Dobre.

 

860

00:57:55,052 --> 00:57:58,212

Prepáčte, najete sa so mnou?

 

861

00:58:06,292 --> 00:58:09,532

Strang úprimne obdivuje vašu sestru.

 

862

00:58:10,332 --> 00:58:11,972

Keď to vravíte.

 

863

00:58:12,772 --> 00:58:15,492

Myslím, že ona jeho city opätuje.

 

864

00:58:16,892 --> 00:58:18,172

Nie, ja...

 

865

00:58:19,092 --> 00:58:21,372

Nemyslím, že je dôvod

domnievať sa,

 

866

00:58:21,492 --> 00:58:24,772

že by Anne prechovávala

k Strangovi nejaké city.

 

867

00:58:26,452 --> 00:58:28,852

Možno by len chcela vedieť...

 

868

00:58:29,332 --> 00:58:31,492

aké by to bolo,

bozkávať sa s mužom.

 

869

00:58:32,492 --> 00:58:33,772

Už chápem.

 

870

00:58:38,572 --> 00:58:41,532

Vy ste nikdy nepocítili

takú zvedavosť?

 

871

00:58:42,812 --> 00:58:45,852

Máte dojem, že som z kameňa?

 

872

00:58:46,212 --> 00:58:48,932

Prepáčte, že som si to myslel.

 

873

00:58:51,052 --> 00:58:53,652

Ale čakáte, že vám uverím,

že ste v Londýne

 

874

00:58:53,812 --> 00:58:55,732

nemali žiadneho nápadníka?

 

875

00:58:57,532 --> 00:59:00,252

Bol tam jeden džentlmen,

 

876

00:59:00,492 --> 00:59:04,412

ktorý bol chvíľu

veľmi pozorný.

 

877

00:59:06,892 --> 00:59:08,932

Tiež bol mladší syn,

 

878

00:59:09,212 --> 00:59:11,812

šarmantný, ale bez majetku.

 

879

00:59:13,932 --> 00:59:15,092

Čo sa stalo?

 

880

00:59:16,932 --> 00:59:18,892

Bol tiež ambiciózny.

 

881

00:59:19,692 --> 00:59:22,972

Naskytla sa mu príležitosť

a on ju využil.

 

882

00:59:24,852 --> 00:59:27,372

Teraz je zaťom istého grófa.

 

883

00:59:29,372 --> 00:59:33,852

Nemôžete nechať jednu zlú

skúsenosť ovplyvňovať celý váš život.

 

884

00:59:34,972 --> 00:59:38,069

Možno je múdre odmietať

chudákov hľadajúcich bohatstvo,

 

885

00:59:38,070 --> 00:59:39,273

ako som aj ja.

 

886

00:59:40,252 --> 00:59:44,692

Ale nesmiete potláčať

city vo svojom srdci.

 

887

00:59:46,172 --> 00:59:48,532

A prečo by to malo zaujímať vás?

 

888

00:59:50,452 --> 00:59:52,492

Lebo by som vás chcel vidieť šťastnú.

 

889

01:00:00,332 --> 01:00:04,252

Ešte nikdy som nepočula

taliančinu. Povedzte niečo.

 

890

01:00:05,495 --> 01:00:10,224

Ľutujem tých, ktorí doteraz

nevideli vašu tvár.

 

891

01:00:11,136 --> 01:00:14,046

Aké chudobné musia byť ich sny.

 

892

01:00:14,734 --> 01:00:16,796

To je krásne.

Čo to znamená?

 

893

01:00:18,165 --> 01:00:19,106

Čo?

 

894

01:00:19,918 --> 01:00:21,132

Čo to znamená?

 

895

01:00:21,783 --> 01:00:23,324

Je to len staré talianske príslovie.

 

896

01:00:24,344 --> 01:00:25,739

Ale čo to znamená?

 

897

01:00:28,182 --> 01:00:29,376

Vlastne to znamená...

 

898

01:00:30,370 --> 01:00:33,298

"Hostinský, prineste mi ešte misu

tých najlepších nakladaných vajec."

 

899

01:00:33,298 --> 01:00:34,690

Hneď to bude, pane.

 

900

01:00:42,412 --> 01:00:44,132

Zajtra bude pekný deň.

 

901

01:00:47,012 --> 01:00:48,212

Áno.

 

902

01:00:49,332 --> 01:00:51,172

Mali by ste mať dobrú plavbu.

 

903

01:01:01,282 --> 01:01:03,898

To je také romantické.

Čo to znamená?

 

904

01:01:03,898 --> 01:01:05,398

Vratké zábradlie.

 

905

01:01:11,307 --> 01:01:12,701

Šľachtičná?

 

906

01:01:13,141 --> 01:01:14,384

Zápcha.

 

907

01:01:27,118 --> 01:01:28,498

Prvé poschodie.

 

908

01:01:28,498 --> 01:01:29,773

Prvé poschodie.

 

909

01:01:39,145 --> 01:01:40,190

Kľučka na dverách.

 

910

01:01:44,813 --> 01:01:45,451

Posteľ.

 

911

01:01:56,452 --> 01:01:59,052

Strang ma učí taliančinu.

 

912

01:02:00,292 --> 01:02:02,332

Dobrú noc, pán Byrne. Strang.

 

913

01:02:03,132 --> 01:02:05,652

- Áno, dobrú noc, slečna Kennedyová.

- Dobrú noc.

 

914

01:02:08,212 --> 01:02:10,252

Aj ja vám želám dobrú noc,

slečna Kennedyová.

 

915

01:02:12,492 --> 01:02:14,012

Dobrú noc, pán Byrne.

 

916

01:02:34,772 --> 01:02:36,052

Catherine?

 

917

01:03:16,092 --> 01:03:17,412

Dobré ráno.

 

918

01:03:27,772 --> 01:03:29,492

Dúfam, že ste sa dobre vyspali.

 

919

01:03:29,652 --> 01:03:31,492

- Veľmi dobre

- Áno, ďakujem.

 

920

01:03:34,612 --> 01:03:36,092

A vy ste spali dobre?

 

921

01:03:36,692 --> 01:03:37,852

Ja nie.

 

922

01:03:38,132 --> 01:03:39,732

Spal som veľmi málo.

 

923

01:03:40,092 --> 01:03:41,452

To je mi ľúto.

 

924

01:03:44,692 --> 01:03:47,812

Slečna Kennedyová, môžem

s vami hovoriť?

 

925

01:03:48,212 --> 01:03:49,252

Nech sa páči.

 

926

01:03:50,052 --> 01:03:51,332

Súkromne.

 

927

01:03:51,612 --> 01:03:55,092

Prepáčte, som hladná

a rada by som sa naraňajkovala.

 

928

01:04:03,692 --> 01:04:05,772

Ste šťastná, slečna Kennedyová?

 

929

01:04:07,572 --> 01:04:09,812

Myslím, že poznáte odpoveď.

 

930

01:04:10,092 --> 01:04:12,252

Inak by ste sa nepýtali.

 

931

01:04:12,412 --> 01:04:14,452

Myslím, že nie je vhodný čas

riešiť tieto veci.

 

932

01:04:14,612 --> 01:04:16,732

Iný čas už nebude, Catherine.

 

933

01:04:18,372 --> 01:04:19,772

Ste šťastná?

 

934

01:04:21,252 --> 01:04:22,852

Nie, nie som šťastná.

 

935

01:04:23,572 --> 01:04:26,932

A teraz mi asi poviete,

že to môžete zmeniť.

 

936

01:04:27,212 --> 01:04:28,692

Áno.

 

937

01:04:28,852 --> 01:04:32,410

Myslíte si, že keď ste so mnou

strávili pár dní, poznáte mňa

 

938

01:04:32,410 --> 01:04:33,979

alebo moje city?

 

939

01:04:33,979 --> 01:04:35,412

Nie, slečna Kennedyová.

 

940

01:04:35,892 --> 01:04:39,132

Viem len to, že to, čo cítim,

sa nedá merať na hodiny.

 

941

01:04:39,412 --> 01:04:41,412

Možno sa to dá merať v striebre.

 

942

01:04:41,532 --> 01:04:42,732

Tomu naozaj veríte?

 

943

01:04:42,852 --> 01:04:46,252

Nezáleží na tom, čomu verím.

Nemôžete nič urobiť.

 

944

01:04:47,612 --> 01:04:49,332

Milujem vás, Catherine.

 

945

01:04:56,172 --> 01:04:58,572

Roky som si predstavoval,

že raz vyslovím

 

946

01:04:58,692 --> 01:05:02,172

tieto slová úprimne.

 

947

01:05:03,892 --> 01:05:04,932

A teraz,

 

948

01:05:05,652 --> 01:05:06,812

tu,

 

949

01:05:07,492 --> 01:05:09,012

konečne som to urobil.

 

950

01:05:11,892 --> 01:05:14,292

- Nerozumiete.

- Čomu?

 

951

01:05:14,452 --> 01:05:15,812

Nemôžete mi položiť

tú otázku, pán Byrne.

 

952

01:05:15,972 --> 01:05:17,092

Milujem vás, Catherine.

 

953

01:05:17,252 --> 01:05:18,809

Musím sa vydať za muža,

ktorého majetok prevyšuje...

 

954

01:05:18,809 --> 01:05:20,695

Milujem vás.

Vy ma nemilujete?

 

955

01:05:20,695 --> 01:05:21,715

Nemôžem vás milovať!

 

956

01:05:21,715 --> 01:05:22,991

Prečo nie?

 

957

01:05:22,991 --> 01:05:24,095

Nemôžem, pretože...

 

958

01:05:24,095 --> 01:05:25,197

Prečo nie, Catherine?

 

959

01:05:27,916 --> 01:05:30,664

Nemôžem vás milovať,

pretože som vás podviedla.

 

960

01:05:31,421 --> 01:05:32,466

Všetkých.

 

961

01:05:34,240 --> 01:05:35,421

Ako?

 

962

01:05:38,372 --> 01:05:39,852

Nie je žiadne dedičstvo.

 

963

01:05:40,132 --> 01:05:41,572

Žiadne peniaze, nič.

 

964

01:05:44,132 --> 01:05:46,532

Glasscrossan House

patrí pánovi Powerovi.

 

965

01:05:46,892 --> 01:05:48,372

Ako všetko ostatné.

 

966

01:05:49,212 --> 01:05:52,892

Otec všetko prehral.

Neostalo nič.

 

967

01:05:53,692 --> 01:05:54,772

Ale kedy?

 

968

01:05:56,252 --> 01:05:58,492

- Ako...?

- Anne...

 

969

01:05:59,532 --> 01:06:00,692

Je to ešte horšie.

 

970

01:06:01,412 --> 01:06:02,892

Oveľa horšie.

 

971

01:06:04,252 --> 01:06:07,572

Keď už otcovi neostalo nič,

hral o teba.

 

972

01:06:08,372 --> 01:06:09,572

A prehral.

 

973

01:06:11,012 --> 01:06:13,292

Si sľúbená pánovi Powerovi.

 

974

01:06:26,972 --> 01:06:28,492

Teraz to viete, Byrne.

 

975

01:06:30,492 --> 01:06:31,572

Teraz to viete.

 

976

01:06:45,292 --> 01:06:47,012

Na tom nezáleží, Catherine.

 

977

01:06:48,932 --> 01:06:52,532

Urobím všetko pre to,

aby ste už nikdy nemuseli plakať.

 

978

01:06:53,892 --> 01:06:55,492

Dáte mi tú možnosť?

 

979

01:06:59,372 --> 01:07:01,092

- Ja...

- Dáte?

 

980

01:07:44,812 --> 01:07:46,412

Oh, moje dievčatá.

 

981

01:07:46,692 --> 01:07:48,172

Moje drahé dcérenky.

 

982

01:07:58,452 --> 01:07:59,612

Už to vie.

 

983

01:08:03,052 --> 01:08:04,692

Indisponovaná?

 

984

01:08:05,172 --> 01:08:08,212

Čo to má znamenať? Nemáte

u svojich dcér žiadnu autoritu?

 

985

01:08:08,452 --> 01:08:10,292

Anne dokáže byť veľmi

tvrdohlavá, pán Power.

 

986

01:08:10,532 --> 01:08:12,932

Nie ako Catherine, ktorá

lepšie rozumie svetu.

 

987

01:08:13,172 --> 01:08:15,252

Nechcem niekoho,

kto rozumie svetu.

 

988

01:08:15,372 --> 01:08:17,252

Ja som schopný rozumieť

svetu za nás oboch.

 

989

01:08:17,412 --> 01:08:20,132

Zajtra bude mať Anne určite

lepšiu náladu na prijímanie hostí.

 

990

01:08:20,292 --> 01:08:22,092

Ja nie som hosť, Kennedy!

 

991

01:08:25,132 --> 01:08:28,052

Som budúcim manželom

vašej dcéry.

 

992

01:08:28,292 --> 01:08:30,452

A vy ste môj nájomník.

 

993

01:08:30,612 --> 01:08:33,452

A ak chcete v tomto

dome ostať, zabezpečte,

 

994

01:08:33,572 --> 01:08:37,172

aby mi otvorila dvere,

keď najbližšie zaklopem!

 

995

01:08:43,652 --> 01:08:45,252

Ako si mi to mohla tajiť?

 

996

01:08:47,492 --> 01:08:48,772

Ako si mohla?

 

997

01:08:49,692 --> 01:08:52,212

Bála som sa,

že urobíš nejakú hlúposť.

 

998

01:08:53,452 --> 01:08:55,292

Že utečieš so Strangom.

 

999

01:08:56,212 --> 01:08:57,692

Ušla by som.

 

1000

01:08:59,812 --> 01:09:02,212

Je to ten najúžasnejší muž,

akého poznám.

 

1001

01:09:02,692 --> 01:09:03,972

Môžem vstúpiť?

 

1002

01:09:06,412 --> 01:09:09,892

Drahá Anne, zasa

tu bol pán Power.

 

1003

01:09:10,292 --> 01:09:12,972

Prosím ťa, je v tvojom

vlastnom záujme,

 

1004

01:09:13,132 --> 01:09:14,972

aby si bola k nemu príjemná.

 

1005

01:09:15,892 --> 01:09:19,292

Odkedy beriete ohľad na záujmy

iných okrem vlastných?

 

1006

01:09:20,132 --> 01:09:22,292

Zničili ste nám budúcnosť.

 

1007

01:09:22,972 --> 01:09:26,012

Akú má teraz Anne

nádej na šťastie?

 

1008

01:09:32,292 --> 01:09:35,332

Chápem vaše obavy, sir Myles,

ale neprichádza to do úvahy.

 

1009

01:09:35,812 --> 01:09:37,292

Mám dôvod domnievať sa,

 

1010

01:09:37,452 --> 01:09:41,052

že Klub únoscov z Wicklow

bol rozpustený.

 

1011

01:09:41,172 --> 01:09:43,252

Uväznením tých dvoch

sa nič nedosiahne.

 

1012

01:09:43,492 --> 01:09:44,572

Práve naopak, pane.

 

1013

01:09:44,812 --> 01:09:47,972

Bude to odstrašujúci príklad

pre ostatných mladších synov.

 

1014

01:09:49,452 --> 01:09:53,252

Minulosť nemôžeme zmeniť, Fermoy.

 

1015

01:09:53,412 --> 01:09:57,532

Nech tí dvaja nepykajú za to,

čo bolo medzi nami.

 

1016

01:10:01,772 --> 01:10:03,572

Máte moje slovo, pane.

 

1017

01:10:05,052 --> 01:10:07,732

Nezostanú dlho za mrežami.

 

1018

01:10:09,052 --> 01:10:10,692

Ďakujem, mylord.

 

1019

01:10:11,612 --> 01:10:12,932

Dovidenia, pane.

 

1020

01:10:13,172 --> 01:10:15,452

Prosím, pozdravte odo mňa Margaret.

 

1021

01:10:21,772 --> 01:10:23,212

Ticho!

 

1022

01:10:24,103 --> 01:10:27,099

Garret Byrne a James Strang.

 

1023

01:10:27,793 --> 01:10:32,273

Vďaka veľkorysosti

istých svedkov

 

1024

01:10:32,452 --> 01:10:34,812

ste boli zbavení

obžaloby z vraždy.

 

1025

01:10:37,492 --> 01:10:38,692

Avšak...

 

1026

01:10:39,052 --> 01:10:41,412

priznali ste sa k únosu

 

1027

01:10:41,572 --> 01:10:43,612

dvoch mladých dám

z dobrej rodiny

 

1028

01:10:44,532 --> 01:10:47,132

a pokúsili ste sa im vnútiť manželstvo.

 

1029

01:10:48,612 --> 01:10:50,332

Podľa môjho názoru

 

1030

01:10:50,612 --> 01:10:53,452

únos, jeden

z najhorších zločinov,

 

1031

01:10:54,732 --> 01:10:56,332

je ako mor.

 

1032

01:10:57,692 --> 01:10:59,732

A nebudeme ho už tolerovať.

 

1033

01:11:01,772 --> 01:11:03,932

Podľa rozsudku tohto súdu

 

1034

01:11:04,172 --> 01:11:07,892

budete premiestnení

do väznice v grófstve Dublin

 

1035

01:11:08,572 --> 01:11:11,292

a odtiaľ na miesto popravy,

 

1036

01:11:11,972 --> 01:11:15,812

kde budete obesení.

 

1037

01:11:18,492 --> 01:11:19,972

Nech sa Boh...

 

1038

01:11:20,252 --> 01:11:22,412

zmiluje nad vašimi dušami.

 

1039

01:11:23,332 --> 01:11:24,612

Povstaňte.

 

1040

01:12:27,652 --> 01:12:29,252

Chce s vami hovoriť

mladá dáma, pane.

 

1041

01:12:35,092 --> 01:12:36,812

Prosím.

 

1042

01:12:37,172 --> 01:12:38,372

Pán Power,

 

1043

01:12:40,612 --> 01:12:43,292

máte súhlas môjho otca

k sobášu so mnou,

 

1044

01:12:43,692 --> 01:12:45,412

ale nemáte môj.

 

1045

01:12:46,652 --> 01:12:49,812

Som ochotná dať vám ho

za dvoch podmienok.

 

1046

01:12:51,252 --> 01:12:53,852

Po prvé, že dáte

mojej sestre

 

1047

01:12:54,012 --> 01:12:56,172

veno 5000 guineí.

 

1048

01:12:57,212 --> 01:12:58,252

A po druhé,

 

1049

01:12:58,652 --> 01:13:01,332

že zariadíte, aby boli

Byrne a Strang prepustení.

 

1050

01:13:06,372 --> 01:13:08,892

Vašu prvú podmienku

splním rád.

 

1051

01:13:10,012 --> 01:13:12,292

Čo sa týka tých

dvoch kriminálnikov,

 

1052

01:13:12,652 --> 01:13:15,052

zachrániť ich môže

iba kráľovská milosť.

 

1053

01:13:15,172 --> 01:13:17,572

A môj vplyv zatiaľ

tak ďaleko nesiaha.

 

1054

01:13:20,572 --> 01:13:24,052

Keď budú voľní a v bezpečí,

vydám sa za vás.

 

1055

01:13:24,412 --> 01:13:25,932

Ale nie skôr.

 

1056

01:13:27,052 --> 01:13:28,332

Slečna Kennedyová.

 

1057

01:13:31,532 --> 01:13:34,332

Je isté, že vaša sestra

pociťuje

 

1058

01:13:34,612 --> 01:13:36,532

náklonnosť k Byrneovi.

 

1059

01:13:38,452 --> 01:13:41,612

Mám to chápať tak,

že vy pociťujete to isté k Strangovi?

 

1060

01:13:45,372 --> 01:13:47,452

Toto sú moje podmienky.

 

1061

01:13:53,452 --> 01:13:56,612

Ľudia bývajú omilostení

niekoľko hodín pred popravou.

 

1062

01:13:56,972 --> 01:13:58,372

Áno,

 

1063

01:13:58,652 --> 01:14:00,252

generálnym prokurátorom.

 

1064

01:14:01,812 --> 01:14:03,452

Ten nás odsúdil.

 

1065

01:14:09,212 --> 01:14:11,012

Zaujímalo by ma,

či to bude bolieť.

 

1066

01:14:11,852 --> 01:14:14,012

Asi to závisí od kata.

 

1067

01:14:15,132 --> 01:14:17,692

Ak dostaneš dobrého,

zhasneš ako sviečka.

 

1068

01:14:17,852 --> 01:14:20,332

ale ak zlého,

budeš sa dusiť hodiny.

 

1069

01:14:21,452 --> 01:14:23,172

Dlhšie by sme žili.

 

1070

01:14:24,772 --> 01:14:27,252

Zahliadli by sme v dave

starých kamarátov.

 

1071

01:14:31,372 --> 01:14:33,412

Čo by si povedal Anne...

 

1072

01:14:34,772 --> 01:14:36,292

keby tu sedela,

 

1073

01:14:36,412 --> 01:14:37,932

v tejto chvíli?

 

1074

01:14:39,612 --> 01:14:42,012

Opýtal by som sa jej,

za čo sedí.

 

1075

01:14:42,812 --> 01:14:44,212

Nie, vážne.

 

1076

01:14:44,452 --> 01:14:48,172

Pozri, nezáleží na tom,

čo by si jej povedal.

 

1077

01:14:48,292 --> 01:14:50,252

Buď sa jej páčiš alebo nie.

 

1078

01:14:50,612 --> 01:14:52,892

Áno, ale tebe sa páči, však?

 

1079

01:14:56,612 --> 01:14:58,212

A čo by si sa opýtal ty Catherine?

 

1080

01:15:00,332 --> 01:15:01,532

Nič.

 

1081

01:15:03,532 --> 01:15:05,132

Pozrel by som jej do očí,

 

1082

01:15:07,052 --> 01:15:08,772

chytil ju za ruku.

 

1083

01:15:12,052 --> 01:15:14,932

Stále môžeš vziať za ruku mňa.

 

1084

01:17:17,172 --> 01:17:18,732

Môžeš nás z toho dostať?

 

1085

01:17:20,452 --> 01:17:21,372

Nie.

 

1086

01:17:22,292 --> 01:17:23,692

Myslel som si.

 

1087

01:17:53,612 --> 01:17:54,892

Nehýbte sa.

 

1088

01:18:20,492 --> 01:18:22,332

Pri hodinách doprava.

 

1089

01:18:22,492 --> 01:18:23,412

Akých hodinách?

 

1090

01:18:49,532 --> 01:18:51,132

Ďakujem, sir Myles.

 

1091

01:18:51,412 --> 01:18:53,132

Poďakovanie nepatrí len mne.

 

1092

01:18:53,372 --> 01:18:54,932

Tadeto! Brána je zavretá.

 

1093

01:18:55,412 --> 01:18:58,332

Bude tam na vás čakať koč.

Veľa šťastia.

 

1094

01:19:32,532 --> 01:19:34,052

Cunningham, kam ideme?

 

1095

01:19:34,212 --> 01:19:36,132

Na lepšie miesto než

ste mierili pred 5 minútami.

 

1096

01:19:36,292 --> 01:19:38,452

Ponáhľajte sa.

Mary nevie, že som odišiel.

 

1097

01:19:38,692 --> 01:19:40,685

- Aký je manželský živoť?

- Už choďte.

 

1098

01:19:41,132 --> 01:19:42,292

Choď.

 

1099

01:19:54,172 --> 01:19:55,212

Tadeto.

 

1100

01:20:06,692 --> 01:20:07,972

Páni.

 

1101

01:20:10,332 --> 01:20:11,932

Touto loďou sa poplavíte

 

1102

01:20:12,092 --> 01:20:13,692

až do Ameriky.

 

1103

01:20:14,172 --> 01:20:16,572

Ak sa vrátite, budete visieť.

 

1104

01:20:18,852 --> 01:20:20,452

Slečna Kennedyová pôjde so mnou.

 

1105

01:20:26,332 --> 01:20:28,292

Nie ste v pozícii vyjednávať.

 

1106

01:20:30,852 --> 01:20:33,012

Z nejakého dôvodu chcete,

aby sme zmizli,

 

1107

01:20:33,812 --> 01:20:35,212

ale nezomreli.

 

1108

01:20:37,652 --> 01:20:39,172

Bez nej neodídem.

 

1109

01:20:42,212 --> 01:20:44,172

Čakal som podobné nezmysly.

 

1110

01:20:45,972 --> 01:20:49,132

Toto sú vlastnícke dokumenty

na dve tabakové plantáže vo Virginii,

 

1111

01:20:49,252 --> 01:20:52,292

vďaka ktorým nebudete musieť

pracovať do konca života.

 

1112

01:20:52,572 --> 01:20:53,732

Kde je môj?

 

1113

01:20:55,092 --> 01:20:56,492

Ale musíte ísť sami.

 

1114

01:20:58,292 --> 01:21:00,652

Mal som vás dostať z krajiny,

to je všetko.

 

1115

01:21:01,372 --> 01:21:02,652

Očakávam vďačnosť.

 

1116

01:21:03,252 --> 01:21:04,852

Buď so mnou pôjde

slečna Kennedyová,

 

1117

01:21:05,012 --> 01:21:06,052

alebo ostávam.

 

1118

01:21:10,052 --> 01:21:11,892

Hľadá vás celá krajina.

 

1119

01:21:12,932 --> 01:21:15,092

Je to jediná príležitosť

na útek.

 

1120

01:21:15,452 --> 01:21:17,372

Pošlete po ňu neskôr.

 

1121

01:21:17,532 --> 01:21:19,092

Prečo to robíte, Power?

 

1122

01:21:19,252 --> 01:21:20,972

Loď, majetok,

čo z toho budete mať?

 

1123

01:21:21,132 --> 01:21:22,492

Už ma to prestáva baviť.

 

1124

01:21:22,652 --> 01:21:24,812

Zastreľte ich. Zaslúžia si to.

 

1125

01:21:24,972 --> 01:21:27,892

Nastúpte na tú loď

alebo sa prichystajte na smrť.

 

1126

01:21:33,572 --> 01:21:34,932

Knox!

 

1127

01:21:37,572 --> 01:21:38,892

Koľko vám platí?

 

1128

01:21:39,052 --> 01:21:40,092

Stojí to za to umrieť?

 

1129

01:21:45,332 --> 01:21:47,572

Budúci týždeň sa ožením

s Anne Kennedyovou.

 

1130

01:21:47,852 --> 01:21:49,692

Dala mi svoj súhlas.

 

1131

01:21:53,332 --> 01:21:56,452

- Neprinútite ju, aby vás milovala.

- Mám na to celé roky.

 

1132

01:21:56,572 --> 01:22:00,012

Myslel som si, že si iný.

Naozaj som si to myslel.

 

1133

01:22:15,372 --> 01:22:17,132

Byrne.

 

1134

01:22:30,092 --> 01:22:33,332

Byrne, prosím, nie.

Zorganizoval som tvoj útek.

 

1135

01:22:33,492 --> 01:22:35,892

Len si nás predstavte, Strang.

Anne a ja spolu,

 

1136

01:22:36,132 --> 01:22:37,972

ako máme deti,

 

1137

01:22:38,212 --> 01:22:40,372

ako ich plodíme.

 

1138

01:22:46,092 --> 01:22:47,252

Strang.

 

1139

01:22:47,612 --> 01:22:50,132

Premohol si ho.

Nechaj ho žiť.

 

1140

01:22:54,212 --> 01:22:55,412

Byrne!

 

1141

01:22:56,772 --> 01:22:58,372

Počkajte na mňa!

 

1142

01:22:59,052 --> 01:23:02,892

Počkajte!

Počkajte na mňa!

 

1143

01:23:03,012 --> 01:23:04,532

Poďme nájsť Catherine.

 

1144

01:23:05,772 --> 01:23:06,972

A Anne.

 

1145

01:23:07,092 --> 01:23:11,252

Nie. Vydáva sa za Powera.

Môžeš jazdiť?

 

1146

01:23:11,492 --> 01:23:13,972

Oveľa lepšie ako on plávať.

 

1147

01:23:28,492 --> 01:23:30,212

Anne, poď rýchlo.

 

1148

01:23:30,692 --> 01:23:32,212

- Čo je?

- Poď rýchlo..

 

1149

01:23:32,452 --> 01:23:33,972

- Čo je?

- Tak poď.

 

1150

01:23:34,332 --> 01:23:35,292

Čo sa deje?

 

1151

01:23:49,212 --> 01:23:50,172

Pán Byrne.

 

1152

01:23:50,772 --> 01:23:51,852

Catherine.

 

1153

01:23:53,732 --> 01:23:54,892

Nemám peniaze,

 

1154

01:23:56,052 --> 01:23:57,212

žiadne vyhliadky,

 

1155

01:23:58,132 --> 01:23:59,212

som na úteku,

 

1156

01:24:00,012 --> 01:24:03,172

opúšťam krajinu,

a nemám predstavu, čo budem robiť.

 

1157

01:24:11,132 --> 01:24:12,412

Vydáš sa za mňa?

 

1158

01:24:17,612 --> 01:24:18,612

Áno.

 

1159

01:24:19,852 --> 01:24:21,372

Áno.

 

1160

01:24:36,692 --> 01:24:37,852

Napíšeš mi?

 

1161

01:24:39,772 --> 01:24:41,492

Pošlem ti tvoje veci.

 

1162

01:24:57,212 --> 01:24:59,572

Zbohom, Catherine.

Veľa šťastia.

 

1163

01:25:00,732 --> 01:25:02,892

Zabudni na Powera,

miluje teba.

 

1164

01:25:10,532 --> 01:25:12,012

Budeš v poriadku?

 

1165

01:25:30,372 --> 01:25:31,452

Zbohom, Anne.

 

1166

01:25:33,452 --> 01:25:34,732

Zbohom, James.

 

1167

01:25:52,332 --> 01:25:54,572

Anne, nemôžeš tu ostať.

 

1168

01:25:55,492 --> 01:25:58,892

Nikdy som ti nemal

nútiť Powera. Prepáč.

 

1169

01:25:59,452 --> 01:26:02,052

Priatelia tvojej matky

v Londýne sa o teba postarajú.

 

1170

01:26:02,972 --> 01:26:04,692

A čo bude s vami?

 

1171

01:26:05,612 --> 01:26:07,692

Pôjdem k svojej sestre.

 

1172

01:26:08,492 --> 01:26:10,532

Uľaví sa mi, keď už

bude po tom všetkom.

 

1173

01:26:38,132 --> 01:26:39,732

Slečna Anne Kennedyová...

 

1174

01:26:40,652 --> 01:26:42,652

- Slečna Anne Kennedyová...

- Strang.

 

1175

01:26:44,012 --> 01:26:45,172

Slečna Anne...

 

1176

01:26:47,532 --> 01:26:49,372

Slečna Anne Kennedyová,

pozrite...

 

1177

01:26:50,932 --> 01:26:52,067

- Pozrite na...

- Áno.

 

1178

01:26:52,067 --> 01:26:55,241

Slečna Anne, pozrite na toho,

ktorý sa túži stať vašim manželom.

 

1179

01:26:55,241 --> 01:26:55,880

Áno.

 

1180

01:27:11,532 --> 01:27:12,692

Zbohom, Anne.

 

1181

01:27:12,852 --> 01:27:14,132

Zbohom, otec.

 

1182

01:27:45,852 --> 01:27:47,332

Byrne, kde to sme?

 

1183

01:27:47,492 --> 01:27:50,532

O pár hodín budeme pri mori

a potom odplávame do Ameriky.

 

1184

01:27:50,692 --> 01:27:52,492

Áno, ale kde to sme?

 

1185

01:27:52,772 --> 01:27:54,492

Strang, kde to sme?

 

1186

01:27:54,732 --> 01:27:57,132

Mňa sa nepýtaj, len som

šiel za tebou. To je tvoj únos.

 

1187

01:27:57,292 --> 01:27:59,532

- Strang, myslíš to vážne?

- Nie.

 

1188

01:28:00,692 --> 01:28:03,172

- Si tak priehľadný.

- Nie, nie som.

 

1189

01:28:03,332 --> 01:28:04,292

Áno, si.

 

1190

01:28:05,212 --> 01:28:06,212

Nie, nie som.

 

1191

01:28:06,892 --> 01:28:08,292

Strang, čo robíš?

 

1192

01:28:12,392 --> 01:28:17,392

Preklad: lucus